PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 | 9--18
Tytuł artykułu

Zasoby relacyjne instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Relational Resources of Environment Business Institutions in the Context of the Innovative Development of Small and Medium-sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasoby relacyjne stanowią kluczowy element w zakresie rozwoju innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Relacje te mogą być kształtowanie wertykalnie lub horyzontalnie. Do najczęściej wykorzystywanych należą kontakty na tym samym poziomie, czyli pomiędzy przedsiębiorstwami. Duże znaczenie ma także współpraca MSP z jednostkami otoczenia biznesu (IOB), co stanowi przedmiot analizy w niniejszym artykule. Jego zasadniczym celem jest więc ocena zasobów relacyjnych (i relacji) przekładających się na określone formy współpracy pomiędzy IOB a MSP na rzecz innowacyjnego rozwoju omawianego sektora przedsiębiorstw. Dokonano tego w oparciu o badania przeprowadzone w ramach naukowego projektu finansowego ze środków NCN na próbie 25 IOB rozmieszczonych w 6 województwach w Polsce. Badania te dowodzą, że główny obszar funkcjonowania tych instytucji koncentruje się na działaniach miękkich (szkolenia i doradztwo) a nie twardych, które związane są bezpośrednio z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Oznacza to przewagę relacji "usługowych" nad relacjami "wdrożeniowymi". (abstrakt oryginalny)
EN
Relational resources are a key element in the innovative development of small and medium-sized enterprises (SMEs). These relationships may be created vertically or horizontally. The most frequently used relationships are contacts between enterprises (at the same level). An important role (for SME) plays cooperation between SMEs and the business environment institutions (BEI), which is the subject of the analysis in this article. Therefore, the primary purpose is to estimate relational resource (and the relationship) determined in the specific forms of cooperation between BEI and SMEs for their innovation development. It was done on the basis of studies included in the framework of a research project funded by National Science Centre (NCN) on a sample of 25 BEI located in 6 provinces in Poland. These studies show that the main activities of these institutions focused on soft performances (training and counselling) and not the hard ones, that are directly related to the implementation of innovative solutions in the practices. This means an advantage of "service" relationship over the "implementing action". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Bąkowska-Morawska U. (2006), Zasoby relacyjne w strategii przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 165-177.
 • [2] Bąkowski A., Mażewska M. (2014), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości), Raport z badania 2014, PARP, Warszawa.
 • [3] Bąkowski A., Mażewska M. (2015), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2014, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa.
 • [4] Barański P., Wojno A. (red.), (2013), Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, Raport z badań, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Toruń.
 • [5] Burdecka W. (2004), Instytucje otoczenia biznesu, Badanie własne, PARP, Warszawa.
 • [6] Cohen W., Levinthal D. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, Special Issue: Technology, "Organizations and Innovation", Vol. 35, No. 1, pp. 128-152.
 • [7] Curado С., Henriques P., Bontis N. (2011), Intellectual Capital Disclosure Payback, "Management Decision", Vol. 49, No. 7, pp. 1080-1098.
 • [8] Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • [9] Dorożyński T. (2013), Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, Nr 1, cz. 3, s. 135-150.
 • [10] Fabińska M. (2013), Business Environment Institutions in the Light of the Operational Programme Innovative Economy (OP IE), "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 277, s. 71-87.
 • [11] Figueroa Dorrego P., Costa R.V., Fernandez-Jardon C. (2013a), Product Innovation and Relational Capital: Evidence from Portugal, "The Electronic Journal of Knowledge Management", Vol. 11, Iss. 4, pp. 295-308.
 • [12] Figueroa Dorrego P., Costa R.V., Fernandez-Jardon C. (2013b), The Influence of Relational Capital on Product Innovation Performance at Innovative SMEs, [in:] L. Garcia, A. Rodriguez-Castellanos, J. Barrutia-Guenaga (eds.), Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital: ECIC 2013, Academic Conferences and Publishing International Limited, UK, pp. 91-98.
 • [13] Hakenson H., Snehota I. (2006), No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, "Scandinavian Journal of Management", Vol. 5, pp. 187-200.
 • [14] Jagoda A., Klimczak M. (2011), Praca jako zasób - pojęcie pracy i jej znaczenie w naukach ekonomicznych, "Ekonomia XLII - Nauki Humanistyczno-Społeczne - Zeszyt 403", "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Toruń, s. 151-160.
 • [15] Janasz K., Wiśniewska J. (2013), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa.
 • [16] Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E. (2012), Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa.
 • [17] Mempel-Śnieżyk A. (2014), The Importance of Business Environment Institutions and Cooperation in the Present Economy, "Biblioteka Regionalisty", Nr 14, s. 51-58.
 • [18] Pasternak К. (2005), Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa.
 • [19] Perechuda K, Chomiak-Orsa A. (2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 11, Nr 4/2, s. 305-319.
 • [20] Portal Innowacji, Otoczenie innowacyjnego biznesu, www.pi. gov.pl, data dostępu: 21.10.2015 r.
 • [21] Rosenbusch N" Brinckmann J" Bausch A. (2011), Is Innovation Always Beneficial? A Meta-analysis of the Relationship between Innovation and Performance in SMEs, "Journal of Business Venturing", No. 26, s. 441-457.
 • [22] Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. Nr 85, poz. 719.
 • [23] Stabryla A. (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka Kraków, Kraków.
 • [24] Wincent J" Anokhin S" Ortqvist D. (2010), Does Network Board Capital Matter? A Study of Innovative Performance in Strategic SME Networks, "Journal of Business Research", No. 63, pp. 265-275.
 • [25] Zeng S.X., Xie X.M., Tam C.M. (2010), Relationship between Cooperation Networks and Innovation Performance of SMEs, "Technovation", No. 30, pp. 181-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430916

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.