PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 8 Obszary sukcesu na polskiej wsi=Success in the Poland's Rural Areas | 183--199
Tytuł artykułu

Architektoniczne przekształcenia zabudowy polskiej wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Architectural Transformation of the Polish Countryside
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku procesów urbanizacji, przemian społeczno-gospodarczych przełomu lat 80. i 90. XX wieku, a także nowych możliwości technicznych, technologi-cznych i administracyjno-prawnych nastąpiły i nadal następują przekształcenia w archi-tektonicznym wizerunku zabudowy polskiej wsi. Za celowe uznano przyjrzenie się warunkom i sposobom zabudowy w okresie historycznym. Zbadano również, jaki wpływ na kształtowanie architektury zabudowy wiejskiej ma położenie geograficzne. W prezentowanym opracowaniu analizowano głównie przekształcenia zabudowy mieszkaniowej polskiej wsi pod kątem architektonicznym. Uwzględniono jej wielkość, kubaturę, materiały budowlane i wykończeniowe, elementy konstrukcyjne oraz funkcjonalne. Charakterystyka zabudowy inwentarskiej i gospodarczej oraz zagospodarowanie przestrzenno-funkcjonalne wsi stanowiły jedynie tło rozważań. Zakres przestrzenny obejmuje wsie województwa lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of urbanisation processes, the socio-economic transformation of the late 1980s and early '90s as well as new technological, administrative and legal possibilities, there have been changes in the architectural appearance of the Polish countryside. When analysing them, it was thought appropriate to have a look at the conditions and ways of building in the historical period. A study was also made of the effect that the geographical location had on rural architecture. The analysis carried out during the research focused largely on the transformation of residential construction in the Polish countiyside. Among the aspects considered were: floorspace, volume, building and fin-ish materials, as well as construction and functional elements. Characteristics of live-stock and service buildings as well as the spatial-functional development of the countryside only provided a background. As to the spatial scope of the study, it embraced the voivodeships of Lubuska Land, Lower Silesia, and Wielkopolska.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Anders P., 2004, Puszcza Zielonka, Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza, 17, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury, Poznań.
 • Bogusz W., 1996, Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne, Dokumentacja Budowlana, 5, Warszawa.
 • Borcz Z., 1996, Transformation of the country landscape in Poland over last years, Landscape Issues, 13, 1/2, s. 4-11.
 • Borcz Z., 1998, Miejskie domy mieszkalne na wsi, Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 1.
 • Borcz Z., 1999, Krajobraz nizinnych wsi dolnośląskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław.
 • Borcz Z., 2003, Architektura wsi. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław.
 • Chmielewski J. M., 1990, Kryteria projektowania urbanistycznego, Warszawa.
 • Chowaniec M., 1981, Budownictwo zagrodowe, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Górka A., 1996, Wieś na skraju miasta, Aura, 3, s. 10-12.
 • Jabłoński W., 2004, Oddziaływanie miasta Wrocławia w relacjach z terenami i krajobrazem wiejskim, [w]: J. Janecki, Z. Borkowski (red.), Krajobraz i ogród wiejski. Tradycje a współczesny krajobraz wsi polskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 89-95.
 • Lenard J., 1993, Budownictwo wiejskie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Liszewski S., 1985, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, [w:] Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Geographica, 5.
 • Mrozowicki E., Pogodziński Z., Więckowicz Z., 1988, Planowanie przestrzenne i projektowanie terenów wiejskich, PWN, Warszawa.
 • Piascik F., Wieczorkiewicz W., Wiśniewski J., 1976, Regionalna architektura budynków wiejskich, Instytut Architektury i Planowania Wsi, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 • Serafin S., 1958, Architektura i krajobraz wsi, Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej, Arkady, Warszawa.
 • Stawiarski J.K., 1994, Przekształcenia wsi podmiejskich, Materiały VI Konferencji Naukowej Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi. Politechnika Białostocka, s. 21-33.
 • Sumień T., 1998, Idea zrównoważonego rozwoju w nowym systemie standardów urbanistycznych, Człowiek i Środowisko, 22, 1 -2, Warszawa, s. 7-24.
 • Tłoczek I., 1985, Dom mieszkalny na polskiej wsi, PWN, Warszawa.
 • Wieczorkiewicz W., 1988, Dom mieszkalny na wsi, Arkady, Warszawa.
 • Wiśniewska M., 1999, Osadnictwo wiejskie, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Zaniewska H., 1998, Kształtowanie standardu i architektury domów mieszkalnych na wsi pod wpływem działań modernizacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 338, Wrocław.
 • Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykaj A., Głoza-Musiał H., 2000, Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430922

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.