PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 293--311
Tytuł artykułu

Quo vadis euro - Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej

Warianty tytułu
Quo vadis Euro- Union? Post-Keynesian Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia przyjęta przez Europejski Bank Centralny, Komisję Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy po wybuchu globalnego kryzysu ma na celu stworzenie nowych, trwałych fundamentów wzrostu gospodarczego dla krajów członkowskich strefy euro i całej Unii Europejskiej, przy pełnym zatrudnieniu i dynamice produkcji odpowiadającej produktowi potencjalnemu. U podstaw tej strategii leży doktryna ekonomii neoliberalnej, raczej w jej "miękkim" niż "twardym" wariancie, wspierana zaleceniami "nowej syntezy ekonomicznej". Autor twierdzi, że strategia neoliberalna nie tylko nie spełni pokładanych w niej nadziei, ale przeciwnie - utrwali tendencje stagnacyjne. Jedynie rozwój oparty na rekomendacjach ekonomii pokeynesowskiej i jej rozwinięciach opartych na pracach M. Kaleckiego może dopomóc strefie euro odzyskać utraconą dynamikę gospodarczą przy wysokim zatrudnieniu, co zwiększy jej wewnętrzną spójność gospodarczą i polityczną oraz jej integracyjną atrakcyjność. Taka strategia powinna uznać konieczność aktywnego wspomagania popytu sektora prywatnego wydatkami publicznymi - jednak przy utrzymaniu w ryzach relacji deficytu budżetowego i długu publicznego do PKB oraz kontroli państwa nad rynkami finansowymi i spekulacyjnymi przepływami kapitału. Drugim ważnym postulatem jest przywrócenie "partycypacyjnego" charakteru wzrostu gospodarczego i odwrócenie narastających tendencji do polaryzacji rozkładu dochodów. (abstrakt oryginalny)
EN
The strategy adopted by the European Central Bank, European Commission and International Monetary Fund after the outbreak of the global crisis aims at creating new, sustainable foundations for economic growth for member states of the eurozone and of the whole European Union, at full employment and the dynamics of output corresponding to the potential output. This strategy is based on the neoliberal economic doctrine, in its "soft" rather than "hard" variant, supported by the recommendations given by the "new economic synthesis". The author argues that neoliberal strategy will not fulfill the hopes pinned on it; on the contrary, it may only strengthen stagnation tendencies. Only policies based on recommendations of post-Keynesian and post-Kaleckian economics can help the eurozone to restore the lost economic dynamics at high employment, thereby consolidating its internal economic and political cohesion and increasing its integrative appeal. Such a strategy should recognize the need for an active demand support provided by public expenditures, but keeping control over the deficit and the public debt ratios to GDP, and at the same time regaining some control over financial markets and speculative capital flows. Another important pillar of those recommendations is to restore the "participative" nature of economic growth and reverse the rising polarization in income distribution. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
293--311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Aglietta M., Leron N., The Eurozone: Looking for the Sovereign, "Social Europe Journal" 11 September 2015, http://www.socialeurope.eu/2015/09/eurozone-looking-so-vereign/
 • Atkinson A.B., Inequality: What Can be Done?, Harvard University Press, Cambridge 2015.
 • Blyth M., The Euro's Future Is Secure, But It May Not Be The One That We Expect, "Social Europe Journal", 18 August 2015.
 • Flassbeck H., Zehn Mythen der Krise, Suhrkamp Verlag, Berlin 2012; polski przekład: 10 mitów kryzysu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 • Galbraith J.K., Who Are These Economists, Anyway, "Thought and Action, The NEA Higher Education Journal", Fall 2009.
 • Galbraith J.K., Inequality and Instability: A Study of the Word Economy just Before the Great Crisis, Oxford University Press, Oxford 2012.
 • Hein E., Distribution and Growth Theories after Keynes: A Post-Keynesian Guide, Edward Elgar, Cheltenham 2014.
 • Krugram P., How Did Economists Get It So Wrong, "The New York Times Magazine", 2 September 2009; polski przekład: "Gazeta Wyborcza", 31 październik 2009.
 • Łaski K., Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, 1NE PAN oraz Wydawnictwo Fundacja Innowacje, Warszawa 2009.
 • Łaski K., Wykłady z makroekonomii: gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015a.
 • Łaski K., Rethinking Economic Theory and Macro Economic Policy in the Light of the Present Crisis, prezentacja na konferencji w Buenos Aires, 2-4 czerwiec 2015 r.
 • Palley T., Gattopardo Economics: The Crisis and the Mainstream Response of Change that Keeps Things the Same, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Working Paper nr 112, 2013a.
 • Palley T., Europe's Crisis Without End: The Consequences of Neoliberallism Run Amok: Institute für Makroekonomie, Working Paper nr 111, 2013b.
 • Palley T., Rethinking Economic Theory and Macro Economic Policy in the Light of the Present Crisis, w: T. Palley, Financialization: The Economics of Finance Capital Domination, Palgrave/Macmillan, London 2014.
 • Palley T., Milton Friedman s Economics and Political Economy: an Old Keynesian Critique, w: Milton Friedman: Contributions to Economics and Public Policy, red. R. Cord, Oxford University Press, Oxford 2015.
 • Piketty T., Le Capital au XXIe siècle, Éditions du Seuil, Paris 2013; polski przekład: Kapital w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 • Robinson J., Economic Heresis, polski przekład: Herezje ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 • Sawyer M., Alternative Economic Policies for the Economic and Monetaiy Union, Contributions to Political Economy" 2013, vol. 32.
 • Schäuble W, Der Spiegel Interview with Wolfgang Schäuble: 'There Is No German Dominance', Spiegel Online International, 17 lipca 2015.
 • UNCTAD, Trade and Development Report, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430948

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.