PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 3 | 403--420
Tytuł artykułu

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie : impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda - naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje

Warianty tytułu
Social Market Economy and Its Contemporary Significance : Reflections about H.F. Wünsche's Book Ludwig Erhard's Social Market Economy. Scientific Foundation and Faulty Political Interpretations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wünsche, posiłkując się intelektualnym dorobkiem Erharda, wykazuje, że sile gospodarki sprzyja harmonia między rozwojem gospodarczym a postępem społecznym i ekologicznym. Dowodzi, że kwintesencją ukierunkowania na taką harmonię jest model SGR, z konstytuującymi zasadami wolności gospodarczej i konkurencji, model równowagi, w którym godzone są interesy ekonomiczne i społeczne. Ale aby model ten był w praktyce skuteczny, niezbędne jest pełne respektowania jego konstytuujących, fundamentalnych zasad. Warunkiem sprawności tego modelu i zarazem warunkiem efektywnej polityki gospodarczej jest orientacja na pryncypia, z równoczesnym ich dostosowaniem do ograniczeń wynikających z uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Przy tym wobec dokonujących się głębokich przemian w gospodarce globalnej, koncepcja SGR wymaga dostosowań do tych przemian, tym bardziej że zważywszy na jej genezę, została wykreowana dla warunków gospodarek narodowych. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
403--420
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk; Szkoła Główna Handlowa
autor
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Hochschule für Wirtschaft und Technik, Vechta/Diepholz/Oldenburg
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • Cassel G., Die theoretische Sozialókonomie, Leipzig 1921.
 • Conference on Inclusive Capitalism: Building Valué, Renewing Trust, 27 maja, London 2014; http://www.inclusivecapitalism.org/ (data dostępu: 15.07.2015).
 • Czym jest, a czym nie jest "społeczna gospodarka rynkowa". Meandry interpretacyjne. Rozmowa E. Mączyńskiej i P. Pysza z dr Horstem Friedrichem Wünsche - dyrektorem zarządzającym Fundacji im. Ludwiga Erharda, "Nowe Zycie Gospodarcze", nr 5, 11.03.2007.
 • Deaton A., The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton University Press, Princeton 2013.
 • Deaton A., Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, Kurhaus Publishing, Warszawa 2014.
 • Dembiński P.H., Finanse po zawałę, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Dembiński P.H., Beretta S., Zapomniane wartości. Chrześcijańskie spojrzenie na kryzys ekonomiczny, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 • Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja, red. P. Kozłowski, INE PAN, Warszawa 2011.
 • Erhard L., Freiheit und Verantwortung, w: Ludwig Erhard, Gedanken aus fünf Jahrzehnten, red. K. Hohmann, ECON Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988.
 • Erhard L., Wohlstand für Alle, ECON Verlag, München 2000.
 • Erhard L., Die Prinzipien der deutschen Wirtschaftspolitik, "Orientierungen zur Wirtschafts- und Ge-sellschaftspolitik" 2005, Heft 104.
 • Erhard L., Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa 2012.
 • Eucken W, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, wyd. 7, Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
 • Eucken W, Die soziale Frage, red. W. Stützel, C. Watrin, H. Willgerodt, K. Hohmann, Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft - Zeugnisse aus zweihundert Jahren ordnungspolitischer Diskussion, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York 1981.
 • Eucken W, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, red. E. Eucken, K.P. Hensel, Tübingen 1990.
 • Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczpospolitej, Księga II: O prawach, 1557; http://www.biblioteka.vilo.bialystok.pl/lektury/Odrodzenie/Andrzej_Frycz_Modrzewski_0 _poprawie _Rzeczypospolitej. pdf (ze zbiorów WBLP).
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, PWE, Warszawa 2011.
 • Hayek FA. von, Was ist und was heißt "sozial", w: Masse und Demokratie, red. A. Hunold, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1957.
 • Hayek FA. von, Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2002.
 • Hayek FA. von., Recht, Gesetz und Freiheit, Mohr Siebeck, Tübingen 2003.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, red. P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski, Scholar, Warszawa 2014.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kornai J., Breaking Promises, Hungarian Expérience, December; http://www.kornai-janos.hu/Kornai2012_Breaking_promises.pdf (data dostępu: 15.07.2014).
 • Kropotkin P, Der Wohlstand für alle, Verlag A. Sanftleben, Zürich 1896.
 • Kukliński A., Polonia Quo Vadis?, "Biuletyn Ekonomiczny PTE" 2010, nr 6.
 • Lippmann W, The Good Society, Georg Allen, 1937.
 • Lissowska M., Instytucje gospodarki tynkowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, PTE, "Zeszyty Naukowe" 2011, nr 9.
 • Mączyńska E., Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, w: Kiyzysy systemowe, red. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa 2013.
 • Mączyńska E., Pysz P, Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, w: Ekonomia dla przyszłości, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
 • Mączyńska E., Nobel 2015. Triumf ekonomii opartej na faktach, Biuletyn PTE, Warszawa 2015.
 • Mirowski P., Plehwe D., The Road from Mont Pèlerin: The Making of Neoliberalism, Harvard University Press, 2009.
 • Moatsos M., et al., Income Ineąuality Since 1820, w: How Was Life?'. Global Well-beingsince 1820, red. J. Luiten van Zanden, et al., OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264214262-15-en (data dostępu: 31.01.2014).
 • Müller-Armack A., Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Kastell Verlag, München 1990.
 • Neoliberalizm wprowadził zachodnie gospodarki na ścieżkę samozniszczenia, wywiad R. Wosia z P.C. Robertsem; http://www.biznes.polskaprasa.pl/1326625-Neoliberalizm-wprowadzil-zachodnie-gospodarki-na-sciezke-samozniszczenia.html Forsal.pl (data dostępu: 31.01.2014).
 • Ordoliberalizm i społeczna gospodarka tynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska, P Pysz, PTE, Warszawa 2013.
 • Phelps E., Praca za place. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsię-biorczości i zarabiać, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.
 • Piketty T, Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press, Cambridge 2014.
 • Pysz P., Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Roberts P.C., The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West Towards a New Economics for a Full World, Atwell Publishing 2013.
 • Rodrik D., After Neoliberalism, What?, Project Syndicate, September 2002; http://www.project-syn-dicate.org/commentary/rodrik7/English (data dostępu: 15.07.2014).
 • Sachs I., W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju, "Gospodarka i Przyszłość" 1996, nr 1-4.
 • Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2006.
 • Sadowski Z., Rozwój gospodarczy i bieda, w: Ekonomia dla przyszłości, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
 • Sandel M.J., Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012.
 • Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015. Angus Deaton: Consumption, Poverty and Welfare, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm; http://www.nobelprize.org/nobelprizes/economic-sciences/laureates/2015/advancede-conomicsciences2015.pdf (data dostępu: 15.10.2015).
 • Skidelsky R., Keynes: Return of the Master, Penguin Group, New York 2009.
 • Smith A., Teoria uczuć moralnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 1.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Sombart W, Der Moderne Kapitalismus, Duncker Humblot, Liepzig 1927.
 • Społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE Warszawa 2003.
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 • Summers L.H., Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis', w: Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, red. C. Teulings, R. Baldwin, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2014.
 • Szahaj A., Liberalizm wspólnotowość równość. Eseje z filozofii polityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Sztompka P, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Plus, Kraków 2007.
 • Thieme M.J., Społeczna gospodarka rynkowa, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Toffler A., Trzecia Fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zyski i S-ka, Poznań 1996.
 • UNICEF, The State of the World's Children 2014 in Numbers: Every Child Counts Revealing Disparities, Advancing Children's Rights, United Nations Children's Fund, January 2014.
 • Wagner A., Co warto wiedzieć o demokracji rynkowej, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Walicki A., Neoliberalna kontrrewolucja, "Gazeta Wyborcza", 29 listopada 2013a.
 • Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013b.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri = OJ:C:2008:115:0013:0045:pl:pdf (data dostępu: 9.05.2008)
 • W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. S. Owsiak, A. Pollok, PTE, Warszawa 2013.
 • Wünsche H.F., Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft - Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen, Lau Verlag & Handel KG, Reinbek München 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171430978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.