PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 3, cz. 2 Studia z zarządzania międzykulturowego | 41--58
Tytuł artykułu

Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanego kwestionariusza Rosenstiela i Boegela

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Studies of Organizational Climate with the Use of the Rosenstiel and Boegel's Adapted Questionnaire
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie koncepcji klimatu organizacyjnego, zwłaszcza w ujęciu niemieckich psychologów: Rosenstiela i Boegela oraz prezentacja stworzonego przez nich w roku 1992, przetłumaczonego i zaadoptowanego do polskiej kultury [Augustynowicz 1997; Durniat 2012] i znormalizowanego w 2015 roku narzędzia do pomiaru omawianego konstruktu, wraz z jego własnościami psychometrycznymi i przykładowymi zastosowaniami tej metody w praktyce badań organizacyjnych.(fragment tekstu)
EN
The author presents a concept of organizational climate, especially the one developed by German psychologists Rosenstiel and Boegel [1992] and a questionnaire rooted in their theory, allowing to measure the above mentioned phenomenon. The tool allows to examine the employees' perception of the basic factors, constituting organizational climate, such as management, organization of work, communication, motivation and career, cooperation and social support. The questionnaire was first translated into Polish and submitted to preliminary adaptation and validation by Augustynowicz [1997]. Then, the author of this paper conducted factor and reliability analysis, which allowed to increase the accuracy and reliability of the whole tool and its subscales [Durniat 1998; 2012]. The weakest items were deleted, making the tool more reliable and economical (reliability of the subscales measured in Alfa Cronbach ranges from 0.81 to 0.90). In 2015 the questionnaire's scales were normalized, basing on a sample of Polish employees (N=976) of different organizations. The adopted questionnaire can be used in various kinds of socio-psychological research in Polish organizations. It allows to measure organizational climate factors, as well as the relations between that phenomenon and other variables (e.g: work involvement, job satisfaction, employees' commitment, effectiveness, workplace mobbing, absenteeism, occupational burnout, etc.). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Augustynowicz P. (1997), Adaptacja kulturowa kwestionariusza do badania klimatu organizacyjnego, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Wrocław.
 • Argyris C. (1957), Personality and organization, Harper and Row, New York.
 • Ashkanasy N. M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F. (2000), Handbook of organizational culture and climate, Sage, London.
 • Bednorz K. (2014), Klimat organizacyjny sprzyjający twórczości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", z. 2, nr 10.
 • Blake R., Mouton J. (1985), The managerial grid, TX, Gulf, Houston.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. (1988), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 • Denison D.R. (1990), Corporate Culture and Organizational Effectiveness, New York, Wiley.
 • Denison D.R. (1996), What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars, "Academy of Management Review", nr 21.
 • Durniat K. (2007), Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego [w:] S. Banaszak, K. Doktor (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 • Durniat K. (2008), Społeczno-organizacyjne uwarunkowania mobbingu - niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Wrocław.
 • Durniat K. (2010a), Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XI, z. 3.
 • Durniat K. (2010b), Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań mobbingowych, "Wspołczesne zarządzanie", nr 1.
 • Durniat K. (2012), Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel's organizational climate diagnosis questionnaire, "Polish Journal of Applied Psychology", z. 10, nr 1.
 • Goodman S.A., Svyantek D.J. (1999), Person-organization fit and contextual performance: do shared values matter?, "Journal of Vocational Behavior", nr 55.
 • James L.R, Jones A.P., (1974), Organizational climate, "Psychological Bulletin", nr 81.
 • González-Romá V., Peiró J. M., Lloret S. i in. (1999), The validity of collective climates, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", nr 72.
 • González-Romá V., Peiró J.M., Tordera N. (2002), An examination of the antecedents and moderator influences of climate strength, "Journal of Applied Psychology", nr 87.
 • González-Romá V., Väänänen A., Ripoll P. i in. (2005), Psychological climate, sickness absence and gender, "Psicothema", nr 17.
 • González-Romá V., Fortes-Ferreira L. i in. (2009), Team climate, climate, strength and team performance. A longitude study, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", nr. 82.
 • Gooodman M., Dingli S. (2013), Organisational climate and culture for optimising innovation [w:] M. Gooodman, S. Dingli (red.) Creativity and strategic innovation management, Routledge, Londyn.
 • Hofstede G. (1991), Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, London.
 • Katz D., Kahn R. (1966), The social Psychology of Organizations, John Wiley, New York.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kalińska M. (2010), Pozytywny klimat organizacji jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Lewin K. (1936), Principles of topological psychology, McGraw-Hill, New York.
 • Lewin K. (1951), Field theory in social science; selected theoretical papers [w:] D. Cartwright, Harper, Row, New York.
 • Likert R. (1967), The human organization, McGraw-Hill, New York.
 • Litwin G.H., Stringer R.A. (1968), Motivation and organizational climate, MA, Harvard University Press, Boston.
 • Łucewicz J. (1996), Kultura organizacyjna jako wyznacznik postaw menedżerów wobec sukcesu [w:] S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. III, Wrocław.
 • Maslow A. (1954), Motivation and personality, Harper and Row, New York.
 • Mathisen G., Einarsen S. (2004), A review of instruments assessing creative and innovative environments within organizations, "Creativity Research Journal", nr 16.
 • Mayo E. (1933), Human problems of an Industrial Civilisation, Macmillan, London.
 • McGregor D. (1960), The human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York.
 • Paluchowski W.J. (1998), Klimat organizacyjny i jego pomiar [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Patterson M., Warr P., West M. (2004), Organizational climate and company productivity: the role of employee affect and employee level, "Centre for Economic Performance", nr 626, London School of Economics and Political Science, London.
 • Patterson M., West M., Shackleton V. i in. (2005), Validating the organizational cli mate measure: links to managerial practices, productivity and innovation, "Journal of Organizational Behavior", nr 26.
 • Payne R. (1990), Madness in our method: A comment on on Jackofsky and Slocum's paper: "A longitudinal study of climate", "Journal of Organizational Behaviour", nr 11.
 • Payne R.L. (2000), Climate and culture: how close can they get? [w:] N.M. Ashkenasy, C.P.M. Wilderom and M.F. Peterson (ed.), Handbook of Organizational Culture and Climate, Sage, London.
 • Payne R.L., Mansfield B. (1973), Relationship on perceptions of organizational climate to organizational structure, context, and hierarchical radical positions, "Administrative Science Quarterly", nr 18.
 • Payne R.L., Fineman S. and Wall T.D. (1976), Organizational Climate and Job satisfaction: A Conceptual Synthesis, "Organizational Behavior and Human Performance", nr 16.
 • Rosenstiel L., Boegel R. (1992), Betriebsklima geht jeden an, Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung, Monachium.
 • Rousseau D.M. (1988), The construction of climate in organizational research, C.L. Cooper, I.T. Robertson (red.), "International review of industrial and organizational psychology", nr 3, Wiley, New York.
 • Schneider B. (1990), The climate for service: an application of the climate construct [w:] B. Schneider (red.), Organizational climate and culture, CA: Jossey-Bass, San Francisco.
 • Schneider B., Brief A.P., Guzzo R.A. (1996), Creating a climate and culture for sustainable organizational change, "Organizational Dynamics", nr 24.
 • Schneider B., Reichers A. (1983), On the Etiology of Climates, "Personnel Psychology", nr 36.
 • Schein E. (2000), Sense and nonsense about culture and climate [w:] N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson (red.), Handbook of organizational culture & climate, CA: Sage, Thousand Oaks.
 • Vartia M. (1996), The sources of bullying - psychological work environment and organizational climate, "European Journal of Work and Organizational Psychology", z. 5, nr. 2.
 • Wilderom P.M. and Peterson M.F. (ed.), Handbook of Organizational Culture and Climate, Sage, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.