PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój | 35--54
Tytuł artykułu

Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadomość znaczenia wiedzy o procesach społecznych towarzyszyła środowisku ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową niemal od jej powstania. Jednym ze środowisk naukowych, zajmujących się problemami społecznymi w Polsce już w latach 20. XX w. była grupa badaczy skupiona w Instytucie Gospodarstwa Społecznego (IGS). Ludwik Krzywicki, Konstanty Krzeczkowski i Stanisław Rychliński oraz ich współpracownicy głosili pogląd, że najważniejszym celem polityki społecznej jest kształtowanie struktur społecznych. Miało ono doprowadzić do likwidacji nadmiernego zróżnicowania społecznego, przyspieszyć rozwój społeczny i ułatwić wzrost gospodarczy. Socjologowie z IGS podjęli przede wszystkim próbę identyfikacji słabych społecznie oraz ekonomicznie grup ludności narażonych na brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej i ustalenia przyczyn tej słabości. Idee społeczne i gospodarcze, które kształtowały się w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. podlegały bardzo szybkim przemianom. Trzy części kraju, należące przez okres pięciu generacji do uczestniczących w rozbiorze krajów o zróżnicowanym poziomie rozwoju, wymagały szybkiego scalenia gospodarczego i społecznego. Należało zatem kształtować odpowiednie postawy społeczne wobec dokonujących się zmian oraz zdobywać podstawową wiedzę o różnych dziedzinach rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) To właśnie potrzeba nowej wiedzy o rzeczywistości skłoniła wybitne umysły lat 20. do utworzenia Instytutu Gospodarstwa Społecznego jako instytucji badawczej zajmującej się najbardziej aktualnymi i trudnymi problemami społecznymi. Było to wynikiem uznania konieczności łączenia nauki i praktyki. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Andrzejewski A.: Polityka mieszkaniowa. Warszawa 1987.
 • Andrzejewski A.: Zarys polityki mieszkaniowej. Warszawa 1969.
 • Balcerek J., Gilejko L.: Problemy samorządu robotniczego. Warszawa 1961.
 • Balcerek J.: Socjologia pracy. Warszawa 1980.
 • Błędowski P.: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Warszawa 2002.
 • Błędowski P.: Pomoc społeczna i opieka nad osobami starszymi w RFN. Warszawa 1996.
 • Cesarski M.: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce: w latach 1988-2005. Dziedzictwo i przemiany. Warszawa 2007.
 • Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce| i wybranych krajach Unii Europejskiej. Red. P. Błędowski. Warszawa 2008.
 • Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 1991.
 • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B.: Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny - wybrane problemy. Warszawa 1991.
 • Frątczak E.: Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. Warszawa 1984.
 • Gilejko L.: Społeczne uwarunkowania przejścia do gospodarki rynkowej. Warszawa 1993.
 • Gilejko L.: Trzy wywiady na temat historii Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Biuletyn IGS 1998, nr 1-4.
 • Jorens Y.: The Evolution of Social Policy in the European Union, "Polityka Społeczna" 2005, nr 12.
 • Krzeczkowski K.: Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych 1936, z. 6.
 • Krzeczkowski K.: Polityka społeczna. Łódź 1947.
 • Kurzynowski A., Błędowski P.: Potrzeby szkoleniowe dyrektorów wojewódzkich zespołów pomocy społecznej. Biuletyn IGS 1996, nr 3-4.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Płocku w latach 1931-1960, Warszawa 1963.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy. Warszawa 1979.
 • Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997. Zadania dla polityki społecznej. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 1998.
 • Landau L., Pański J., Strzelecki E.: Bezrobocie wśród chłopów. "Sprawy Agrarne" nr 3. IGS, Warszawa 1937.
 • Losy dzieci i młodzieży. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. I. Kostrowicka. Warszawa 1999.
 • Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. Red. P. Błędowski. Warszawa 2004.
 • Mlonek K., Szumlicz T.: Polityka zatrudnienia. Materiały do studiowania. Warszawa 1982.
 • Mlonek K.: Bezrobocie w Polsce w XX wieka w świetle badań. Warszawa 1999.
 • Mlonek K.: Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. Warszawa 1996.
 • Mlonek K.: Podstawy polityki społecznej wobec młodzieży w Polsce. Warszawa 1988.
 • Olędzki M.: Polityka zatrudnienia. Warszawa 1978.
 • Olędzki M.: Zatrudnienie społecznie racjonalne. Propozycja współdziałania. Warszawa 1985.
 • Ostrowiec Świętokrzyski Wczoraj, dziś i jutro. Red. A. Ginsbert-Gebert. Warszawa 1979.
 • Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Wybór i opracowanie A. Budzyński i J. Gmitruk. Warszawa 1996-2004.
 • Pamiętniki Polaków na Litwie 1945-1995- losy pokoleń. Opracowanie A. Budzyński. Warszawa 1998.
 • Pamiętniki Polaków na Wschodzie: Białoruś, Ukraina, Kazachstan - losy pokoleń. T. 1. Opracowanie A. Budzyński. Warszawa 2006.
 • Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania. Red. A. Minkiewicz. Warszawa 2003.
 • Piotrowski J.: Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 1973.
 • Piotrowski J.: Praca zawodowa kobiety a rodzina. Warszawa 1963.
 • Piotrowski J.: Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966.
 • Polityka makrospołeczna. Red. M. Olędzki. Warszawa 1988.
 • Polityka społeczna globalna i lokalna. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 1999.
 • Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby. Red. M. Latuch, M. Namysłowska, Warszawa 1980.
 • Polska starość. Red. B. Synak. Gdańsk 2002.
 • Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 2002.
 • Problemy rodziny w polityce społecznej. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 1991.
 • Rodzina polska. Warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998. Red. W. Rakowski. Warszawa 2000.
 • Rosner J.: Międzynarodowa polityka społeczna. Warszawa 1967.
 • Stolarczyk K.: Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w starszym wieku w Polsce. Warszawa 1985.
 • Strzelecki Z.: Cykl życia rodziny a migracje. Warszawa 1989.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 2001.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M: Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa 2006.
 • Szturm de Sztrem T.: Instytut Gospodarstwa Społecznego. Warszawa 1959.
 • Szumlicz T.: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dLa praktyki. Bydgoszcz 2005.
 • Ursynów (Z badań nad Zespołem Osiedlowym). Red. A. Ginsbert-Gebert. SGPiS, Monografie i Opracowania nr 282, Warszawa 1989.
 • Witkowski J.: Migracje a ruchliwość społeczna ludności w Polsce. Warszawa 1985.
 • Wspomnienia kombatantów. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. A. Budzyński i in. Warszawa 1997.
 • Współczesne problemy rozwoju lokalnego w Polsce. Red. A. Lisowski. Warszawa 1997.
 • Wybrane problemy migracji ludności wiejskiej w Polsce. Red. J. Witkowski. Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431046

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.