PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 47--59
Tytuł artykułu

Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności polskich placówek oświatowych

Warianty tytułu
Shaping Teacher Potential in the Context of Innovativeness in Polish Educational Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele dyskusji poświęca się współcześnie problemowi uwarunkowań innowacyjności organizacji i jednostek. Uwaga badaczy skupia się jednak głównie na organizacjach biznesowych. Dlatego też przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule uczyniono instytucje oświatowe. Celem artykułu - w jego warstwie teoriopoznawczej - jest analiza działań personalnych, podejmowanych w szkołach w kontekście kształtowania potencjału innowacyjności nauczycieli. Celem metodycznym stało się opracowanie narzędzia diagnozowania praktyk stosowanych w analizowanym obszarze. Wreszcie cel utylitarny obejmuje dostarczenie wskazówek dla dyrektorów szkół oraz autorów programów szkoleń i studiów z zarządzania placówkami oświatowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Much discussion is currently being devoted to questions of innovation determinants in organizations and other entities. However, the attention of researchers is mainly concentrated on business organizations. It is for this reason that the subject of interest of this paper is the educational institution. Its goal in its epistemological layer is an analysis of personnel efforts as undertaken in schools in the context of shaping the innovative potential of teachers. The methodical objective is the development of diagnostic tools as applied in the analyzed area. Ultimately, the utilitarian aim encompasses the delivery of guidelines for school principals and the authors of educational programs as well as studies in the management of educational institutions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
47--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baj W., Pietucha I. (2006), Czynniki stymulujące powstawanie innowacji w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji, nr 7-8.
 • Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
 • Berłowski P. (2007), Czeka nas szkoleniowa rewolucja, Personel i Zarządzanie, nr 2.
 • Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D. (2010), Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Fazlagić J. (2009), Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie, Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Gableta M., red. (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wrocław, Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Grześkiewicz A. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu organizacją na przykładzie szkoły, E-Mentor, nr 1 (33), dostęp 16 lutego 2016, < http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/33/id/708 >.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, Warszawa, PWE.
 • Juchnowicz M. (2003), Motywowanie w toku pracy, w Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja-kierowanie-ekonomika, Warszawa, Poltext.
 • Kamińska A., red. (2014), Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Warszawa, Placet.
 • Karwat T. (1978), Podstawy innowatyki w oświacie, Kalisz, CDN.
 • Nasierowski W. (1997), Zarządzanie rozwojem techniki, Warszawa, Poltext.
 • Lichtarski J., red. (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław, Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Lipowska J. (2013), Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Luecke R., Katz R. (2003), Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Moczydłowska J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki, Warszawa, Difin.
 • Okoń W. (1979), Szkoła współczesna, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Piątkowska M. (2016), Relaks i zabawa w godzinach pracy, dostęp 5 lutego 2016, < http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,15558167,Relaks_i_zabawa_w_godzinach_pracy.html >.
 • Pietroń-Pyszczek A., Piwowar-Sulej K. (2012), Stymulowanie innowacyjności pracowników. Problemy praktyczne, Wrocław, Marina.
 • Pichlak M. (2009), Bariery innowacyjności w kontekście sukcesu MSP, w Rutka R., Wróbel P. (red.), Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rejestr innowacji pedagogicznych wdrażanych w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, w szkołach specjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego (2016), dostęp 29 stycznia 2016, < http://www.kuratorium.opole.pl/innowacje/rejestr_innowacji_2011_2012.pdf >.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, Dz.U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.
 • Suoza J.C., Bruno-Faria M.F. (2013), The innovation process in the organizational context: an analysis of helping and hindering factors, Brasilian Business Review, vol. 10, z. 3.
 • Weller Ch. (2016), The 13 most innovative schools in the world, dostęp 4 lutego 2016, < http://www.techinsider.io/the-13-most-innovative-schools-in-the-world-2015-9 >.
 • Tokarski J., red. (1980), Słownik wyrazów obcych, Warszawa, PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.