PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 3, cz. 2 Studia z zarządzania międzykulturowego | 107--121
Tytuł artykułu

Artefakty behawioralne kultury organizacyjnej na przykładzie uczelni wyższych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Behavioral Artifacts Based on the Functioning Universities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na kulturę organizacyjną podmiotu składa się kilka "poziomów", które wspólnie tworzą pewną charakterystyczną dla danej organizacji całość. Artefakty stanowią najbardziej widoczny i namacalny jej element, który jest dostrzegany przez interesariusza "jako pierwszy" w momencie zetknięcia z organizacją. Istnieje podział artefaktów na: artefakty językowe, artefakty behawioralne, artefakty fizyczne. Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są artefakty behawioralne kultury organizacyjnej. Opracowanie ma na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy na temat artefaktów behawioralnych kultury organizacyjnej, a także podjęcie próby identyfikacji i usystematyzowania artefaktów behawioralnych na przykładzie funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. W związku z teoretyczno-empirycznym charakterem artykułu w procesie badawczym wykorzystano krytyczno-poznawczą analizę literatury naukowej, a także dostępnych źródeł wtórnych. W ramach metody posłużono się techniką desk research (analizy dostępnych artykułów prasowych, stron internetowych). (fragment tekstu)
EN
The transformations which have taken place over the last few years in Polish higher education system, and, especially, due to the implementation of the National Qualifications Framework for higher education, resulting from the Bologna process, caused significant changes in the functioning universities. Undeniably, the changes in the external environment of universities, both public and private, increasingly demanding "customers", expectations for innovation universities, their cooperation with the business, on the other hand, the demographic force the universities to develop and exploit own resources, establishing them their advantage over the competition. As a result, it becomes essential to use university organizational culture as a factor of competitive advantage, and this causes a need for further research to their better knowledge and understanding. This article attempts to systematize the information available in the literature on behavioral artifacts of organizational culture. The study summarizes and analyzes the definitions of concepts and the identification of artifacts behavioral example of the functioning of the universities in Poland. The study, in addition to the theoretical aspects, also describes empirical issues related to the described subject. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Bańka W. (2011), Człowiek w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 • Furmańczyk J. (2011), Kulturowe uwarunkowania przywództwa w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Hall E.T. (2001), Poza kulturą, PWN, Warszawa.
 • Hofstede G.(2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede, G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Kopaliński W. (2014), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Rytm, Warszawa.
 • Kowalewski T. (2010), Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Piotrkowski K. (2006), Organizacja i zarządzanie, wyd. II rozszerzone, Almamer, Warszawa.
 • Schein E. (2004), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sikorski, Cz. (2006), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (2002), PWN, Warszawa.
 • Starosta A. (2014), Kultura organizacyjna w zarządzaniu antykryzysowym w przedsiębiorstwie, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Stoner J.A., Freeman E.R., Gilbert D.R. jr. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2014), Metamorfozy uczelni wyższych w dobie presji demograficznej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11, cz. I.
 • Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Wilkins A.L. (1983), The Culture Audit. A Tool for Understanding Organisations, Organisational Dynamic, Autum.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2005), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Dz.U. 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
 • Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie potrzeby stworzenia kodeksu dobrych praktyk uczelni akademickich
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431080

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.