PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 O pojęciu odpowiedzialności z perspektywy zagadnień filozoficznoprawnych i wybranych dogmatyk prawniczych | 161--187
Tytuł artykułu

Kształtowanie roli i demokratyczna odpowiedzialność wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako lokalnego przywódcy (aspekty prawne i polityczne)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shaping the Role and Democratic Responsibility of the Wojt (Rural Commune Mayor), City Mayor, or City President as a Local Leader (Legal and Political Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie przedstawia proces kształtowania pojęcia przywództwa lokalnego w Polsce, który dotyczy burmistrzów gmin wiejskich, burmistrzów i prezydentów miast, wybierani bezpośrednio przez obywateli - a ich rola jako lokalnych liderów wykonawczej rządu. Szczególną uwagę zwraca się na prawne i polityczne mechanizmy ich wyborów i politycznej (demokratyczne) odpowiedzialności wobec obywateli. W tych mechanizmach, nie zostały wykryte czynniki, które znacząco osłabiają wiarygodność społecznej roli lidera i jego demokratycznych zalet. Czynniki te obejmują przede wszystkim niski wskaźnik głosowania frekwencji (zarówno w wyborach lokalnych oraz w referendum o odwołanie ze strony któregokolwiek z biur wymienionych powyżej) i różnych manipulacji informacyjnych mających na celu zakłócenie prawdziwej obraz opinii publicznej w tych sprawach. Autor wskazał na dysfunkcje wykonawczą i zjawiska polityczne, które powodują, że pojęcie lokalnego lidera w Polsce spotkało się z poważnymi trudnościami w praktyce, a nie zaufaniem przez społeczność. (abstrakt oryginalny)
EN
The present study shows the process of shaping the concept of local leadership in Poland, which concerns mayors of rural communes, mayors and presidents of cities, directly elected by citizens - and their role as local government executive leaders. Particular attention is paid to legal and political mechanisms of their election and political (democratic) responsibility towards the citizens. In these mechanisms, there have been detected factors which substantially weaken social trustworthiness of the role of the leader and its democratic advantages. These factors especially include a low rate of vote turnout (both in local election and in referenda for dismissal from any of the offices listed above) and various informational manipulations aimed at distorting the true picture of public opinion in these matters. The author has pointed to dysfunction of regulations and political phenomena, which cause that the concept of a local leader in Poland has met very serious difficulties in practice and is not trusted by the community.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Habuda Ludwik, Hawrysz Liliana. 2011. Polityczny lider. W Samorząd terytorialny. Ale jaki? red. Lutrzykowski Alferd. 204-220. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jakubowska Urszula. 2002. Przywództwo polityczne. W Podstawy psychologii politycznej. red. Skarżyńska Krystyna. 26-57. Poznań: Zyska i S-ka.
 • Janku Zbigniew. 2011. Z problematyki prawnej regulacji władzy w gminnej wspólnocie samorządowej. W XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego. red. Jasiuk Ewa. 161-176. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
 • John Peter. 2001. Local Governance in Western Europe. London: Sage.
 • Kasiński Michał. 2009. "Oblicza lokalnego przywództwa we współczesnej Europie". Samorząd Terytorialny 9 : 7-19.
 • Kasiński Michał. 2009. Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kasiński Michał. 2014. Lokalne inicjatywy obywatelskie w mechanizmach demokracji samorządowej. W Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. red. Dolnicki Bogdan. 431-444. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kowalik Janina. 2003. "Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji - raport z badań". Samorząd Terytorialny 6 : 38-64.
 • Kulesza Michał, Sześciło Dawid. 2013. Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kurczewski Jacek. 2007. Lokalne wzory kultury politycznej. Warszawa: Trio.
 • Lipska Agnieszka. 2008. Wójt, burmistrz, prezydent - lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie. W Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 488-500. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej.
 • Łacek Marta. 2008. Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych. W Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 198-210.Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej.
 • MacGregor Burns James. 1978. Leadership. New York: Harper Torchbooks.
 • Michałowski Stanisław. 2008. Uwarunkowania pełnienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym. W Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 27-44. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej.
 • Michałowski Stanisław. 2012. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym w Polsce. Idea i praktyka. W Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 253-273. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Nocoń Jarosław. 2008. Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych. W Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej. s. 13-26.
 • Nowakowski Cezary, Ptak Arkadiusz. 2012. "Lokalne elity władzy u progu zmian ustrojowych". Samorząd Terytorialny 6 : 5-16.
 • Olejniczak-Szałowska Ewa. 2002. Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa: Difin.
 • Osborne David, Gaebler Ted. 1998. Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. tł. Jankowski Andrzej. Poznań: Media Rodzina.
 • Pawłowska Agnieszka. 2008. Modele przywództwa w miastach amerykańskich. W Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 115-128. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej.
 • Piasecki Andrzej. 2006. "Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 r.". Przegląd Sejmowy 1 : 10-21.
 • Rabczewska Małgorzata. 2008. Społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. W Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej. red. Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 180-197. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej.
 • Regulski Jerzy. 2005. Samorządna Polska. Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 • Sartiori Giovanni. 1994. Teoria demokracji. tł. Amsterdamski Piotr, Grinber Daniel. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Sidor Monika, Kuć-Czajkowska Katarzyna. 2012. Sukcesy wyborcze prezydentów miast. W Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. 340-356. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Sieklucki Dominik. 2012. Referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego gminy w praktyce politycznej. W Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. red. Marczewska-Rytko Maria, Michałowski Stanisław. 360-372. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Stahl Małgorzata. 2011. "O projekcie zmian ustrojowych samorządu terytorialnego". Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 4 (25) : 132-150.
 • Swianiewicz Paweł. 2012. Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce. W Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym. red. Marczewska-Rytko Maria, Michałowski Stanisław. 478-489. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Sztompka Piotr. 2007. Socjologia. Warszawa: Znak.
 • Sztompka Piotr. 2007. Zaufanie fundament społeczeństw. Kraków: Znak.
 • Węglarz Barbara. 2012. Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 r. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.