PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 35 | nr 108 | 151--161
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty czasu służby policjantów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Policemen on Duty : Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawione zostały niektóre problemy powstające w związku z interpretacją przepisów prawnych normujących czas służby policjantów. Przede wszystkim zwrócono uwagę na brak ustawowej definicji czasu służby, co implikuje wątpliwości na tle stosowania przepisów o czasie służby policjantów. W opracowaniu podjęte zostały również takie zagadnienia, jak prawna konstrukcja czasu służby, relacje pomiędzy normą a wymiarem służby oraz pojęcie rozkładu czasu służby. Poddano krytyce praktykę eliminowania luk w przepisach normujących status prawny funkcjonariuszy poprzez sięganie do dorobku prawa pracy, podczas gdy z uwagi na szczególny charakter prawny stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji bardziej zasadne byłoby stosowanie analogii z przepisów dotyczących pozostałych grup funkcjonariuszy służb mundurowych. Pozytywnie oceniony został z kolei projekt zmian rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, który w istotnym stopniu powinien zrealizować konstytucyjnie zagwarantowane prawo do wypoczynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Presented in the article are some problems which arise in connection with the interpretation of legal provisions regulating policemen's duty hours. First of all, notice was taken of the lack of a statutory definition of policemen's duty hours in service that creates doubt about applying duty hours regulations. Moreover, this article applies to statutory regulations of duty hours to the policemen, the relation between the standard and current duty hours in service and the information about distribution of duty hours. The use of the employment law in closing the loopholes in the laws and regulations for policemen is criticized. Taking into consideration the specific characteristics of a policeman's job it would be more suitable to draw an analogy between a policeman's service and other Uniform Public Services. The draft amendments to the duty hours of policemen in service legislation are positively appraised which should significantly fulfill constitutionally guaranteed rights for a rest period.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Florek L., Wymiar a norma czasu pracy, [w:] L. Florek (red.), Czas pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Tom 4. Wykładnia prawa administracyjnego. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Liszcz T., Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Leszczyńska A., Sierocka I., Czas służby i odpoczynku funkcjonariusza Policji, [w:] L. Florek (red.) Czas pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Mazuryk M., Zoń M. (red.), Służba Więzienna. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Rycak M.B., Wymiar i rozkład czasu pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 61, poz. 363.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej Dz.U. Nr 28, poz. 257 ze zm.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Tekst jednolity: Dz.U. z 1973 r., Nr 23, poz. 163 ze zm.
 • Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. Nr 38, poz. 181 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; tj. z 2014 r., Nr 21, poz. 1502 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. z późn. zm. o Policji Dz.U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby Dz.U. Nr 131, poz. 1471.
 • Dz.Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.
 • Wyrok TK z 24 lutego 2004 r., K 54/02; Dz. Nr 40, 374.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2007, II SA/Wa 2239/06, LEX nr 318269
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2009 r. IV SA/Po 430/08, LEX nr 213845.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2008 r., I OSK 1721/07; LEX nr 499777.
 • Postanowienie SN z dnia 17 stycznia 1997 r., I PKN/96; LEX nr 30085.
 • http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/4989,Planowane-zmiany-w-przepisachdotyczacych-czasu-sluzby-policjantow.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431126

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.