PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 50 | nr 2 | 145--162
Tytuł artykułu

Wykorzystanie otwartych zbiorów danych i systemów inteligencji biznesowej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie systemu JST Finanse

Warianty tytułu
Use of Open Data Sets and Business Intelligence Systems in Local Government. The Case of JST Finance Application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wynikających z wykorzystania otwartych zbiorów danych i narzędzi wolnego oprogramowania do analizy finansów jednostek administracji samorządowej. W poszczególnych rozdziałach publikacji przedstawiono charakterystykę standardów otwartych danych, ich źródła, odbiorców, a także argumenty przemawiające za ich upowszechnianiem. Opis idei otwartych danych został uzupełniony przykładami funkcjonujących systemów bazujących na otwartych zbiorach danych. W artykule opisano proces tworzenia otwartego repozytorium danych na przykładzie gromadzenia danych sprawozdawczych jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich agregacji przez Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO)) i publikacji przez Ministerstwo Finansów (MF). Główną część pracy stanowi opis pomysłu wykorzystania danych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów do celów analitycznych, a także jego implementacja w postaci aplikacji benchmarkingowej wspomagającej procesy planowania, zarządzania i oceny budżetów JST. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to show the possibilities arising from the use of open data and free software tools for analyzing finances of local governments. First part of the publication presents the characteristics of open data, their sources, stakeholders, as well as arguments for open data sharing. Next, authors describe some examples of IT tools based on Polish open data sets and present the process of creating an open data repository, using the example of collecting financial reports from local government by the Ministry of Finance of the Republic of Poland. The main part of this work is the presentation of an idea of using open data published by the Polish Ministry of Finance for analytical purposes, as well as its implementation in the form of benchmarking application supporting processes of planning, management and evaluation of local government budgets. (original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
145--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barry E., Bannister F., Barriers to Open Data Release: A View from the Top, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2014, Vol. 19, Issue 1/2.
 • Batagan L., The Role of Open Government Data in Urban Areas Development, "Informatica Economica" 2014, Vol. 18, Issue 2.
 • Belkindas M.V., Swanson E.V., International Support for Data Openness and Transparency, "Statistical Journal of the IAOS" 2014, Vol. 30, Issue 2.
 • Bertot J.C., Gorham U., Jaeger P.T., Sarin L.C., Choi H., Big Data, Open Government and e-Government: Issues, Policies and Recommendations, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2014, Vol. 19, Issue 1/2.
 • BIRT, BIRT Report Designer, www.eclipse.org/birt/about/designer.php [data dostępu: 20.06.2015].
 • GUS, Lista plików predefiniowanych, www.stat.gov.pl/broker/access/prefile/listPreFiles.jspa [data dostępu: 19.06.2015].
 • GUS, Opis struktury zbioru TERC, http://teryt.stat.gov.pl [data dostępu: 19.06.2015].
 • https://public.resource.org/8_principles.html [data dostępu: 17.06.2015].
 • Juell-Skielse G., Hjalmarsson A., Juell-Skielse E., Johannesson P., Rudmark D., Contests as Innovation Intermediaries in Open Data Markets, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2014, Vol. 19, Issue 3/4.
 • Manifest Otwartości Miasta Gdańska, http://otwartygdansk.pl/o-projekcie/manifest-otwartosci [data dostępu: 17.06.2015].
 • Mellouli S., Luna-Reyes L.F., Zhang J., Smart Government, Citizen Participation and Open Data, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2014, Vol. 19, Issue 1/2.
 • MF, Struktura sprawozdań, www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=18b8f8af-fbca-4a34-96c0-578dba9e39c7&groupId=764034 [data dostępu: 20.06.2015].
 • Open Knowledge, What is Open?, https://okfn.org/opendata [data dostępu: 17.06.2015].
 • Pawełoszek I., Wybrane problemy wdrożenia koncepcji otwartych danych w e-administracji, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, nr 33.
 • Pentaho Open Source, Pentaho data integration (PDI) - narzędzie Kettle ETL, www.pentaho.pl/kettle-etl.html [data dostępu: 20.06.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., nr 0, poz. 119).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., nr 157, poz. 1031).
 • Sobczak A., Kulisiewicz T., Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2013, http://opengovernment.pl/sites/default/files/analiza_rozwiazan_technologicznych_1_0.pdf [data dostępu: 17.06.2015].
 • Sobczak A., Kulisiewicz T., Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji inspirujące wzorce z Polski i ze świata, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2014, www.jawnosc.pl/wp-content/uploads/2014/06/Otwarty_Rzad_wyd_2-libre.pdf [data dostępu: 17.06.2015].
 • Sprawozdanie Rb-27S - zasady sporządzania, http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/693487,Sprawozdanie-Rb27S-zasady-sporzadzania.html [data dostępu: 19.06.2015].
 • Sputnik, Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@). Dokumentacja użytkownika. Podręcznik użytkownika - Podsystem JST, http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/instalki/Bestia/JSTDokumentacjaUzytkownika.pdf [data dostępu: 19.06.2015].
 • Viscusi G., Spahiu B., Maurino A., Batini C., Compliance with Open Government Data Policies: An Empirical Assessment of Italian Local Public Administrations, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2014, Vol. 19, Issue 3/4.
 • Zuiderwijk A., Janssen M., Davis C., Innovation with Open Data: Essential Elements of Open Data Ecosystems, "Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in the Information Age" 2014, Vol. 19, Issue 1/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.