PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 45 | 357--365
Tytuł artykułu

Online Food Distribution from the Perspective of Food Producers

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dystrybucja żywności w Internecie z perspektywy producentów żywności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój Internetu niewątpliwie zrewolucjonizował gospodarkę na świecie i spowodował, że procesy gospodarcze zdecydowanie przyspieszyły. Dzięki rozwojowi sieci firmy mogą podejmować działania o charakterze globalnym, a tym samym także poszerzać rynek na którym funkcjonują. Rozwój Internetu oraz postęp w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych odgrywa również istotną rolę w przeobrażeniach kanałów dystrybucji. Dystrybucja produktów za pośrednictwem Internetu staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna, co potwierdzają dane dotyczące liczby nabywców kupujących w sieci oraz rosnąca wartość sprzedaży realizowanej tą drogą. W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania sieci Internet do dystrybucji produktów spożywczych wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące żywność. Prezentowane analizy wskazują na rosnące zainteresowania zakupami żywności w sieci, a z tego wynika, że zjawisko to będzie się nasilać. Należy jednak zauważyć, że dystrybucja żywności w Internecie stanowić będzie uzupełnienie zaopatrzenia w produkty żywnościowe nabywane w sklepach stacjonarnych, a sklepy internetowe uruchamiały będą firmy handlowe prowadzące działalność na rynku w tradycyjnej formie. Przy obecnej skali zainteresowania zakupami żywności w sieci i wysokich nakładach organizacyjno-finansowych na prowadzenie dystrybucji żywności w Internecie przez małych producentów żywności, inicjatywy takie należy uznać za niezasadne. Pomimo obserwowanego ciągłego wzrostu zainteresowania zakupami różnego rodzaju produktów w Internecie i optymizmu dotyczącego sprzedaży za pośrednictwem tego kanału nie można traktować tej formy sprzedaży jako uniwersalnego kanału zbytu, za pośrednictwem którego każdy producent może i powinien sprzedawać swoje produkty. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of the Internet undoubtedly revolutionised the economy of the world and caused the economic processes to accelerate. Owing to the development of the Web, companies can undertake actions of global nature and therefore extend the market they function on. Development of the Internet and progress in the field of information and communication technologies also plays a significant role in the transformations of distribution channels. Distribution of products via the Internet has been becoming increasingly popular in the recent years, which is confirmed by the data on the number of buyers buying online and the increasing value of online sales. The study is an attempt to assess the possibility of using the Internet for distribution of grocery products produced by small and medium food producing enterprises. The presented analyses indicate a growing interest in online food shopping, and this shows that this phenomenon is going to intensify. However, it should be noted that online food distribution will complement supply with food products purchased in brick and mortar stores, and online stores will be launched by trade companies operating on the market in traditional form. At the current scale of interest in online food shopping and high organisational and financial expenditures on running food distribution online by small food producers, such initiatives should be recognised as unjustified. Regardless of the continuous increase of interest in purchases of different kinds of products online and the optimism in regard to sales via this channel, this form of sales cannot be treated as a universal distribution channel, which every producer can and should use to sell their products. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
357--365
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Talar S, Kos-Łabędowicz J., 2014, Internet w działalności polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Barska A., 2013, Stan i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu No. 31, Szczecin.
 • Sobczyk G., 2008, Współczesny marketing: trendy działania, PWE, Warszawa.
 • Izakowski Ł., 2015, Raport: globalny boom w e-sprzedaży produktów spożywczych,http://evigo.pl/11508-raport-globalny-boom-w-e-sprzedazy-produktow-spozywczych/02-09-2015.
 • Report: E-commerce w Polsce 2015, Gemius dla e-Commerce Polska.
 • Baran R., 2012, Ograniczenia rozwoju handlu elektronicznego produktami żywnościowymi, Nowoczesne trendy w dystrybucji produktów żywnościowych, Zeszyty Naukowe 237, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Domański T., Bryła P., 2010, Marketing produktów żywnościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Raport "E-commerce w Polsce 2014, Gemius dla e-Commerce Polska".
 • Hand Ch., Dall'Olmo Rile F., Harris P., Singh J., Rettie R., 2009, Online Grocery Shopping: The Influence of Situational Factors, "European Journals of Marketing", Vol. 43, No. 9/10, http://dx.doi.org/10.1108/03090560910976447.
 • Ostrowska I., 2012, Analiza najistotniejszych barier sprzedaży produktów żywnościowych, Nowoczesne trendy w dystrybucji produktów żywnościowych, Zeszyty Naukowe 237, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Lipiec P., E-sklep spożywczy - wysokie nakłady, niewielkie zyski, http://prnews.pl/marketing-i-pr/e-sklep-spozywczy-wysokie-naklady-niewielkie-zyski-63478.html
 • Żarczyńska P., 2014, Dodaj do koszyka " w e-spożywczaku, "Przemysł Spożywczy", Vol.68, 07/2014.
 • Cyran K., Dybka S., 2014, Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego, Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cyrek P, 2013, Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki europejskie, finanse i marketing, No. 9/58/2013.
 • Raport PMR "Handel internetowy w Polsce 2014" Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J., 2011, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Raport "Kupuję w Internecie 2014", e-Commerce Polska, Izba Gospodarki Elektronicznej.
 • Izakowski Ł., 2015, Raport: "Skokowy wzrost sprzedaży produktów spożywczych online", http://evigo.pl/12132-raport-skokowy-wzrost-sprzedazy-produktow-spozywczych-online/02-09-2015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.