PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 162--180
Tytuł artykułu

Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2014 roku : wyniki badań w systemie AGROKOSZTY

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unit Costs of and Income from Selected Products in 2014 : Research Results in the AGROKOSZTY System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych buraków cukrowych oraz mleka krowiego i żywca wołowego w 2014 roku w gospodarstwach o różnej skali produkcji tych produktów. Badania przeprowadzono w gospodarstwach towarowych, które mają większe możliwości rozwoju. Na wyniki badanych produktów wpływ miał potencjał produkcyjny gospodarstw, czyli zasoby ziemi, pracy i kapitału, ich jakość oraz sposób wykorzystania, ale były także uzależnione od zewnętrznych warunków funkcjonowania, np. pogodowych, rynkowych. Oddziaływania te skutkowały różnym stopniem zmian w zakresie wolumenu produkcji, kosztów jednostkowych oraz cen realizacji poszczególnych produktów. Konsekwencją zróżnicowania w wydzielonych przedziałach skali produkcji, wyników produkcyjnych i cenowych oraz poniesionych kosztów było zróżnicowanie opłacalności produkcji, rozumianej jako różnica między wartością produkcji a kosztami jej odpowiadającymi oraz jako iloraz wartości produkcji i kosztów ujęty procentowo. Badania wykazały, że korzyści wynikające ze wzrostu skali produkcji są wyraźnie widoczne. Większy rozmiar produkcji pozwala na generowanie wyższych dochodów, a ponadto ze względu na wyższy poziom specjalizacji i mechanizacji prowadzonych prac wiąże się ze znacznie niższymi nakładami pracy. Skutkiem jest wyższa dochodowość pracy. W efekcie można oczekiwać pokrycia alternatywnego kosztu ziemi i kapitału.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is analysis of production and economic results of sugar beets, cow milk and live cattle in 2014 for farms having different production scale of the products. Research was held at commercial farms, which have greater development opportunities. The results of the researched products were affected by the production potential of farms, i.e. resources of land, labour and capital, their quality and manner of use, but they were also dependent on the external conditions of operation, e.g. weather or market conditions. These impacts resulted in different level of changes in production volume, unit costs and implementation prices of respective products. A consequence of differences in selected production scale sections, production and price results and incurred costs was differentiation of profitability of production, understood as a difference between the production value and costs corresponding thereto and as a quotient of production value and costs in percentages. The research showed that benefits following from a growth in production scale are clear. Greater production volume allows for generation of higher income and due to a higher level of specialisation and mechanisation of conducted works it is connected with much lower labour inputs. This results in higher labour productivity. Thus, one might expect coverage of alternative cost of land and capital.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
162--180
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
  • Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. W: Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Difin, s. 36-54, 77-95.
  • GUS (2016). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 roku. Warszawa.
  • Manteuffel, R. (1984). Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL, s. 163-171.
  • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1995). Ekonomia 1. Warszawa: PWN, s. 692-697.
  • Skarżyńska, A., Jabłoński, K. (2015). Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2014 roku. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Sobczak, M. (2007). Statystyka. Warszawa: PWN.
  • Ziętara, W. (1998). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Warszawa: FAPA, s. 54-55.
  • Ziętara, W., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce. J.Agribus. Rural Dev, 2(12), s. 303-309. http://www.zer.waw.pl/fulltxt.php?ICID=1203396 10.5604/00441600.1203396
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431142

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.