PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 73--84
Tytuł artykułu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle wybranych strategii rozwoju polskich uczelni publicznych

Warianty tytułu
Human Resource Management : the Case of Selected Polish Schools of Higher Learning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę ukazania miejsca i roli, jaką pełni zarządzanie zasobami ludzkimi w wyższej uczelni. Autor ukazuje wzajemne relacje między strukturami gospodarczymi i pozagospodarczymi, których częścią są właśnie uczelnie. Stawia pytanie, czy dobre praktyki w zakresie ZZL stają się rzeczywistością organizacji, takich jak uniwersytety. Następnie, analizuje wybrane strategie rozwoju uczelni, w szczególności w zakresie funkcji personalnej, poszukując ich charakterystycznych cech. Artykuł kończy konstatacja, że polskie uczelnie publiczne podjęły pierwsze kroki ku unowocześnieniu modelu zarządzania. Są to kroki świadome i planowe. Otwartą kwestią pozostaje jedynie to, czy zdołają utrzymać raz obrany kurs. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt at showing the place and role as played by human resource management in schools of higher learning. It demonstrates the mutual relations between economic and extra-economic structures of which such schools are a part. It asks if best practices in the realm of human resource management are becoming a real part of organizations such as universities. It successively analyzes selected school development strategies, especially in the area of the personnel function, seeking out their characteristic qualities. The paper concludes with an ascertainment that Polish public schools of higher learning have taken their first steps towards modernizing their management model. These steps are conscious and planned out. The only matter that remains open is whether or not the schools shall manage to maintain their selected course. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Banaszak S. (2006), Menedżerowie w strukturze społecznej, Poznań, Wydawnictwo WSKiZ.
 • Banaszak S. (2011), Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Banaszak S. (2013), Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu, Studia Edukacyjne, nr 27.
 • Bloom A. (1997), Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Poznań, Zysk i S-ka.
 • Bolesta-Kukułka K. (1995), Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Warszawa, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 • Borkowska S. (2010), HRM a postawy pracowników wobec innowacyjności, Master of Business Administration, nr 2.
 • Delors J., red. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa, Wydawnictwo UNESCO.
 • Drucker P.F. (1989), What Business Can Learn from Nonprofits, Harvard Business Review, July-August, dostęp 20 grudnia 2015, < https://hbr.org/1989/07/what-business-can-learn-from-nonprofits/ar/1 >.
 • Drucker P.F. (1990), Managing The Non-Profit Organization. Practices and Principles, New York, HarperCollins.
 • Dworzecki Z. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Hofstede G. (2008), Culture's Recent Consequences, w Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań, Wydawnictwo WSKiZ.
 • Juchnowicz M. (2015), Wynagrodzenie za indywidualne efekty pracy w instytucjach administracji publicznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 • Kochalski C., red. (2011), Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kozyr-Kowalski S. (2005), Uniwersytet a rynek, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kwiek M. (2010), Zarządzanie polskim szkolnictwem wyższym w kontekście transformacji zarządzania w szkolnictwie wyższym w Europie, Poznań, CPP RPS, vol. 15.
 • Mintzberg Henry, Quinn James Brian (1996), Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, London, Prentice Hall International.
 • PW (2011), Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020, dostęp 10 grudnia 2015, https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-ogolne/Strategia-Rozwoju-Politechniki-Warszawskiej-do-roku-2020.
 • Salmi J. (2009), The Challenge of Establishing World-Class Universities, Washington DC, World Bank.
 • SGGW (2013), Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku, dostęp 10 grudnia 2015, http://www.sggw.pl/strategia-uczelni-na-lata-2011-2020.
 • UAM (2009), Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019, UAM, Poznań.
 • UJ (2014), Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014-2020, dostęp 10 grudnia 2015, < http://www.uj.edu.pl/documents/10172/84593596/Strategia-Rozwoju-UJ-2014-2020.pdf >.
 • UW (2008), Strategia Uniwersytetu Warszawskiego, załącznik do Uchwały nr 34 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Strategii UW, dostęp 10 grudnia 2015, < http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/01/Strategia-UW-z-17-grudnia-2008r.pdf >.
 • Veblen Т. (2000/1918), The Higher Learning in America: A Memorandum on the Conduct of Universities by Business Men, dostęp 2 lutego 2015, < http://www.ecn.bris.ac.uk/het/veblen/higher >.
 • Wawak T. (2014), Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa, w Stabryła A., T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431156

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.