PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 4(19) | 207--216
Tytuł artykułu

Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ornamental Plant Market in the Light of the Polish Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono długookresową analizę zmian w produkcji i handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat, której celem było wskazanie wpływu integracji z Unią Europejską na rozwój produkcji kwiaciarskiej w Polsce. Badania wykazały, iż pomimo istnienia wysokich barier celnych, od 1990 roku systematycznie wzrastał import produktów kwiaciarskich do Polski, ale nie był on przeszkodą w ponownym rozwoju krajowej produkcji. Powierzchnia osłon z uprawami roślin ozdobnych wzrosła z 629 ha do 880 ha, szkółek ozdobnych z 550 ha do 4 400 ha i reprodukcji cebul kwiatowych z 500 do 1200 ha. Od dnia naszej integracji (w 2004 rok) nie odnotowano wzrostu importu, ale przeciwnie, jego spadek. Był to, podobnie jak wyhamowanie krajowej produkcji, wynik częściowego nasycenia się krajowego rynku. Analiza eksportu wykazała, iż Polska jest rosnącym eksporterem szkółkarskiego materiału ozdobnego i ten eksport należy wykorzystać dla rozwoju sektora. Nie należy natomiast spodziewać się wyraźnego wzrostu produkcji pod osłonami oraz produkcji cebul kwiatowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Long term analyzes of the ornamental plants' production and foreign trade in Poland during the last 15 years have been done to show the influence of our integration with UE on Polish floricultural production. It was found that in spite of the high tariffs the import of floricultural products to Poland increased systematically from 1990, but it was not a barrier in the development of domestic production. The estimated acreage of flower cultivation under cover increased from 629 hectares do 880 hectares, acreage of ornamental nursery production from 550 hectares to 4400 hectares hectares and that of bulb production from 500 hectares hectares to 1200 hectares. From the day of our integration with UE (in 2004) instead of increase a decrease of imports was observed as an effect of a partly satisfied demand. The export analyzes showed that Poland is a rising exporter of the ornamental nursery plants and that it is necessary to exploit our advantage for developing this sector. However no significant increase of either the flower production under cover or of bulbs production is expected. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
207--216
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Cecot A., Czarnecki B. [1999]: Szkółkarstwo polskie w latach 1939-1999. [W:] Szkółkarstwo Polskie 1799-1999. J. Dolatowski (red.). Agencja Promocji Zieleni, Warszawa.
 • Filochowski W. [2003]: Próba analizy rynku roślin rabatowych i balkonowych ozdobnych z kwiatów w roku 2002 w rejonie Warszawy. Praca magisterska. SGGW.
 • Hetman J., Jabłońska L. [1997]: Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. [W:] Materiały I Międzynarodowego Seminarium Ogrodniczego "Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku". AR Lublin, ss. 45-59.
 • Jabłońska L. [1995A]: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 • Jabłońska L. [1995B]: Rynek kwiaciarski w Polsce w latach 1988-1993. Postępy Nauk Rolniczych 5, ss. 89- 101.
 • Jabłońska L. [1999]: Cut flower and pot plant market study. Ekspertyza dla Stichting Marktonderzoek Tuinbouw w Hadze. Maszynopis. IZMA, SGGW, Warszawa.
 • Jabłońska L. [2000]: Rynek materiału wyjściowego cebulowych roślin ozdobnych w Polsce. Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Roślin Cebulowych nr 11, ss. 5-14.
 • Jabłońska L. [2002A]: Analiza rynku kwiatów ciętych w Polsce. Ekspertyza dla BOSS Informacje Ekonomiczne Sp. z o.o. Maszynopis, Warszawa.
 • Jabłońska L. [2002B]: Próba oceny stanu produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2-3, ss. 85-91.
 • Jabłońska L. [2003]: Rynek kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w Polsce. BOSS Informacje Ekonomiczne. Warszawa.
 • Jabłońska L. [2004]: Polskie kwiaciarstwo w statystyce. Rośliny Ozdobne nr 3, ss. 17-18.
 • Jabłońska L. [2006]: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego kwiaciarstwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 510, cz. I, ss. 203-211.
 • Kubiak K. [1993]: Produkcja warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami. Maszynopis, COBRO, Warszawa.
 • Kubiak K., Marynowski R. [1997]: Produkcja, koszty i opłacalność roślin ozdobnych w Polsce. COBRO. Warszawa.
 • Łukaszewska A., Jabłońska L. [1991]: Ornamental Plant Production in Poland. Chronica Horticulturae t. 31, nr 3.
 • Mojsiej U. [2000]: Rentowność produkcji roślin ozdobnych pod osłonami. Praca doktorska, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu., Poznań.
 • Świetlik J. [1996]: Ochrona celna rynku produktów ogrodniczych w Unii Europejskiej i w Polsce. Owoce, Warzywa, Kwiaty nr 5, ss. 2-3.
 • Świetlik J. i inni [1997]: Niektóre problemy ogrodnictwa a integracja z Unią Europejską. Komunikaty,raporty, ekspertyzy nr 419. IERiGŻ, Warszawa.
 • Tarant S. [2007]: Marketing w produkcji roślin ozdobnych (na przykładzie powiatów ostrowskiego i kaliskiego). Seria t. IX, z. 4, ss. 197-201.
 • Trąbacz A. [1993]: Rynek ogrodniczy w Polsce. [W:} Materiały konferencji "Kwiaty, warzywa i owoce na giełdzie". SITO-NOT, Poznań, ss. 3-4.
 • Wróblewska W. [2007]: Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii. Praca doktorska. Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431162

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.