PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 101--112
Tytuł artykułu

Kwestionariusz motywacji do podejmowania szkoleń

Warianty tytułu
Training Motivation Questionnaire
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje "Kwestionariusz motywacji do podejmowania szkoleń", pozwalający na diagnozę trzech typów motywacji: wewnętrznej, zewnętrznej i amotywacji, definiowanych zgodnie z teorią autodeterminacji Ryana i Deciego. Wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej na próbie 155 pracowników potwierdziły trafność modelu hierarchicznego, ujmującego trzy wymiary motywacji do podejmowania szkoleń wraz z sześcioma podwymiarami. Poszczególne typy motywacji wykazują przewidywane związki z intencją i planem podejmowania szkoleń, co potwierdza trafność metody. Wskaźniki rzetelności skal pozwalają na ich wykorzystywanie w badaniach naukowych i analizie wyników grupowych, na przykład w analizie potrzeb szkoleniowych, działaniach doradczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The "Training Motivation Questionnaire" presented in this article makes possible the measuring of three types of motivation-intrinsic, extrinsic, and amotivation, as defined in Ryan and Deci's theory of self-determination. The results of confirmatory factor analysis on a sample of 155 employees prove the accuracy of the hierarchical model. This model consists of three dimensions of motivation to undertake training together with six subscales. Each type of motivation reveals relationships with the intention and plan to train. This affirms the validity of this method. Scale reliability- indicators allow application in scientific research as well as in group result analyses-e.g., training needs analysis and consultancy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, doktorantka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Arbuckle J.L. (1995/2007), Amos 16.0. User's Guide, Spring House, PA, Amos Development Corporation.
 • Burke M.J., Day R.R. (1986), A cumulative study of the effectiveness of managerial training, Journal of Applied Psychology, nr 71.
 • Cheng E.W.L., Ho D.С.K. (2001), A review of transfer of training studies in the past decade, Personnel Review, nr 30.
 • Deci E.L., Ryan R.M. (2000a), Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions, Contemporary Educational Psychology, nr 25.
 • Deci E.L., Ryan R.M. (2000b), The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior, Psychological Inquiry, nr 11.
 • Facteau J.G., Dobbins G.H., Russell J.E.A., Ladd R.Т., Kudisch J.D. (1995), The influence of general perceptions of the training environment on pretraining motivation and perceived training transfer, Journal of Management, nr 21.
 • Gagne M., Deci E.L. (2005), Self-determination theory and work motivation, Journal of Organizational Behavior, nr 26.
 • Gollwitzer P.M. (1999), Implementation intentions: Strong effects of simple plans, American Psychologist, nr 54.
 • Hornowska E. (2005), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Scholar.
 • Januszewski A. (2012), Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modeli, w Gorbaniuk O., Kostrubiec-Wojtachnio В., Musiał D., Wiechetek M. (red.), Studia z Psychologii KUL, t. 17, Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Januszewski A., Artymiak M., Melniczuk E., Łaguna M. (2013), Wymiary motywacji do podejmowania szkoleń i ich trafność predyktywna, Lublin, maszynopis niepublikowany.
 • Kawecka K., Łaguna M., Tabor K. (2010), Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Lens W., Matos L., Vansteenkiste M. (2009), Motivation: quantity and quality matter, w Błachnio A., Przepiórka A. (red.), Bliżej emocji 3, Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Łaguna M. (2008), Szkolenia. Jak je prowadzić, by ..., Gdańsk, GWP.
 • Łaguna M. (2010), Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, Gdańsk, GWP.
 • Łaguna M. (2012), Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników, Czasopismo Psychologiczne, nr 18.
 • Madsen K.B. (1980), Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa, PWN.
 • Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • McGinnis A. (1992), Sztuka motywacji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Vocatio.
 • Pelletier L.G., Fortier M.S., Vallerand R.J., Tuson K.M., Briere N.M., Blais M.R. (1995), Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS), Journal of Sport and Exercise Psychology, nr 17.
 • Quinones M.A. (1997), Contextual influences on training effectiveness, w Quinones M.A., Ehrenstein A. (red.), Training for a Rapidly Changing Workforce: Application of Psychological Research, Washington, DC, American Psychological Association.
 • Ryan R.M., Deci E.L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being, American Psychologist, nr 55.
 • Salas E., Cannon-Bowers J.A. (2001), The science of training: A decade of progress, Annual Review of Psychology, nr 52.
 • Tharenou P., Saks A.M., Moore C. (2007), A review and critique of research on training and organizational-level outcomes, Human Resource Management Review, nr 17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431192

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.