PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 73 Koncepcje prawdy w teorii prawa i szczegółowych naukach prawnych | 129--145
Tytuł artykułu

Realizacja zasady prawdy w postępowaniu cywilnym a ciężar dowodu i ciężar argumentacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Fullfillment of the Principle of Truth in Civil Procedure and the Burden of Proof and the Burden of Argumentation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule omówiona zostanie problematyka ustaleń faktycznych sądu - jako zgodnych z prawdą oraz problematyka wpływu reguł ciężaru dowodu i ciężaru argumentacji na takie ustalenia faktyczne. Rozważania prowadzone będą przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących norm kodeksu postępowania cywilnego, niemniej opracowanie ma charakter teoretycznoprawny, dlatego też znajdują się w nim przykłady odnoszące się do historycznego stanu prawnego, do innych niż prawo cywilne gałęzi prawa, a teoretyczną podstawą części analiz są wybrane fragmenty koncepcji dyskursu praktycznego opracowanych na gruncie teorii i filozofii prawa. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the paper is to analyze, how rules of the burden of proof and rules of the burden of argumentation justify a thesis, which is found as a true statement by court. Two concepts of the truth discussed in the Polish civil procedure (the objective/material truth and the judicial truth) are compared in connection with the rules of the burden of proof and the burden of argumentation. The rules of burden of proof and the rules of the burden of argumentation are constitutive rules. They state under what conditions a thesis counts as justified. The justification of a decision of applying law based on the rules of the burden of proof or rules of the burden of argumentation is institutional, not substantial.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Araszkiewicz Michał, Tomasz Gizbert-Studnicki. 2011. "Teoria praw podstawowych Roberta Alexy'ego" Przegląd Sejmowy 3 : 113-130.
 • Araszkiewicz Michał. 2010. "Konkluzywność reguł prawnych" ZNUJ TBSP Zeszyty Prawnicze (16) : 43-62.
 • Bodio Joanna. 2008. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
 • Czepita Stanisław. 1996. Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US.
 • Dolecki Henryk. 1998. Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Dworkin Ronald. 1998. Biorąc prawa poważnie. tł. Tomasz Kowalski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1974. "Zasady i reguły prawne" Państwo i Prawo (3).
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1974. "O pewnych osobliwościach stwierdzeń faktycznych sądu w procesie cywilnym" Studia Cywilistyczne (24) : 128.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1974. "Przedmiot ustaleń sądu w procesie cywilnym" Krakowskie Studia Prawnicze 7: 155.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1985. "How Many Theories of Truth are Needed in Jurisprudence?" Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 1990. "The Burden of Argumentation in Legal Disputes" Ratio Iuris. 3 : 121.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 2003. Rozkład ciężaru argumentacji w dyskursie interpretacyjny. W Studia z Filozofii Prawa, red. Jerzy Stelmach, 68. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 2009. "Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym" Państwo i Prawo (7).
 • Grabowski Andrzej. 1999. Judicial Argumentation and Pragmatics. Kraków : Księgarnia Akademicka.
 • Grabowski Andrzej. 2009. Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Kraków : Księgarnia Akademicka.
 • Hart Herbert. 1998. Pojęcie prawa. tł. Jan Woleński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jakubecki Andrzej. 1998. "Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego" Przegląd Sądowy 10.
 • Jaśkiewicz Jacek. 2013. Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business.
 • Knoppek Krzysztof. 2005. "Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym" Palestra 1-2.
 • Knoppek Krzysztof. 2005. "Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym" Palestra 1-2.
 • Krok Michał. 2011( npubl.). Ciężar argumentacji i ciężar dowodu w rozumowaniach prawniczych. Rozprawa doktorska. Kraków .
 • Kuberska Wiesława. 2008. "Prekluzja materiału procesowego jako sposób koncentracji procesu cywilnego Cz.1." Radca Prawny 3 : 69.
 • Malczyk-Herdzina Małgorzata. 2000. "Dowód z urzędu w procesie cywilnym" Przegląd Sądowy 6.
 • Manowska Małgorzata. 1999. "Zasada prawdy materialnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego" Prawo Spółek 12.
 • Morawski Lech. 1980. "O pewnym rozumieniu prawa i faktu oraz niektórych jego zastosowaniach" Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (1) : 188.
 • Morawski Lech. 2001. Zasady prawa - komentarz krytyczny W Studia z Filozofii Prawa. red. Jerzy Stelmach. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Morawski Lech. 2002. Wykładnia w orzecznictwie sądów. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 • Opałek Kazimierz, Jerzy Wróblewski. 1969. Zagadnienia teorii prawa. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Piasecki Kazimierz. 1980. "Rozkład ciężaru dowodu w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym" Nowe Prawo 7-8.
 • Piasecki Kazimierz. 1989. "Prawda w procesie cywilnym" Nowe Prawo 2-3.
 • Piasecki Kazimierz. 2010. System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Warszawa : LexisNexis.
 • Pietrzkowski Henryk. 2005. "Prawo do rzetelnego procesu w świetle zmienionej procedury cywilnej" Przegląd Sądowy 10.
 • Pietrzykowski Tomasz, Bartosz Wojciechowski. 2004. "Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji k.p.c." Palestra 9-10.
 • Radwański Zbigniew. 1999. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa : C. H. Beck.
 • Resich Zbigniew, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska. 2000. Postępowanie cywilne. Warszawa : LexisNexis.
 • Rylski Piotr. 2009. Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczne wyroku cywilnego. Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
 • Rylski Piotr. 2010. W Błaszczak Łukasz, Krystian Markiewicz, Ewa Rudkowska-Ząbczyk (red.). Dowody w postępowaniu cywilnym, 125-128. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Safjan Marek. 2007. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa : C. H. Beck ; Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Sawczuk Mieczysław. 1985. Teoria prawdy w prawie cywilnym (procesowym i materialnym). W Studia z prawa cywilnego: księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Resicha. red. Maria Jędrzejewska, Tadeusz Ereciński, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Searle John. 1969. Speach Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge : University Press.
 • Searle John. 1987. Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka. tł. Bohdan Chwedeńczuk. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax.
 • Siedlecki Władysław, Zdzisław Świeboda 2001. Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Wojtyczek Krzysztof. 2004. "Ciężar dowodu i argumentacji w procedurze kontroli norm przez Trybunał Konstytucyjny" Przegląd Sejmowy 1 : 12.
 • Woleński Jan. 2001. Epistemologia. T. 2 , Wiedza i poznanie. Kraków : Aureus.
 • Woleński Jan. 2003. Epistemologia. T. 3, Prawda i realizm. Kraków : Aureus.
 • Wronkowska Sławomira, Zygmunt Ziembiński. 2001. Zarys teorii prawa. Poznań : Ars boni et aequi.
 • Wronkowska Sławomira, Maciej Zieliński, Zygmunt Ziembiński. 1974. Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze.
 • Wróblewski Jerzy. 1959. Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze.
 • Wróblewski Jerzy. 1988. Sądowe stosowanie prawa. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Zieliński Maciej. 1979. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Zieliński Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. Warszawa : LexisNexis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431198

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.