PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 73 Koncepcje prawdy w teorii prawa i szczegółowych naukach prawnych | 79--110
Tytuł artykułu

Prawda arystotelesowska w procesie administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aristotelian Truth in Administrative Procedure and Administrative Court Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna Prawda zrekonstruowana w badaniu odzwierciedla różnice między arystotelesowskiej prawdy pod względem jego istoty i kryterium.
EN
The contemporary truth reconstructed in a trial reflects differences between the Aristotelian truth in terms of its essence and criterion (material truth - veritas est adaequatio rei et intellectus - ad Aristotle, The Metaphysics IV.7.[1011b 26-27])- and its practical realisation (objective truth - in medio stat veritas - ad Aristotle, Nicomachean Ethics II.7.[1108a 19-20]). In a non-adversarial processes - such as the Polish criminal trial - as opposed to the Anglo-Saxon one - the Polish administrative procedure (an administrative court has only a controlling function, not a reformative one and does not ascertain facts on its own) or separate proceedings in the Polish civil procedure - the court is expressis verbis obliged to reconstruct the objective truth (i.e. the truth which can be ascertained by a man meeting the diligentia boni patris familias standard) and not the material truth. Nonetheless, if the judicial truth understood in this way (the truth ascertained by the court; if the court does not demonstrate an evidential initiative, then it will not ascertain the truth, but it will merely assess the reliability of the evidence submitted as in the Anglo-American criminal trial) will differ from the material truth, it can act as a statutory premise to resume the proceedings. That is, generally speaking, the main difference between the inquisitorial and the adversarial models.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Alexy Robert. 1985. Theorie der Grundrechte. Baden-Baden.
 • Aristoteles 2007.Die Nikomachische Ethik. tł. Olof Gigon. Düsseldorf.: Artemis & Winkler.
 • Aristotle. 1894. Etyka nikomachejska. (tekst grecki). Oxford : Clarendon Press.
 • Aristotle. 1924. Metaphysics, tł. Waldemar Gontarski, Oxford : Clarendon Press.
 • Aristotle. 1957. Politics III.2. tł. Ernest Barker. Oxford : Clarendon Press.
 • Aristotle. 2002. Nicomachean Ethics. tł. Sarah Broadie, Christopher Rowe. Oxford : Clarendon Press.
 • Arystoteles. 2003. O niebie. W Dzieła wszystkie, T. 2, tł. Paweł Siwek, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
 • Bojańczyk Antoni. 2011. Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporównawczej. Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
 • Cicero. 1931. Pro Murena. XXX, 62. W M. Tullius Cicero, Orationes: Pro L. Murena Oratio. Pro Archia Poeta Oratio, 33. Lwów : Książnica Atlas.
 • Cicero. 1987. The Speeches. In Catilinam I-IV. Pro Murena. Pro Sulla. Pro Flacco, tł. Coll MacDonald. London.
 • Cyceron Marek Tulliusz. 2003. Mowa w obronie Mureny. W Mowy, tł. Julia Mrukówna, 105. Kęty : Wydawnictwo Antyk.
 • Czeżowski Tadeusz. 1967. "W sprawie deontologii pracownika naukowego" Etyka nr 2 : 118.
 • Dębiński Antoni. 2004. Rzymskie prawo prywatne. Kompendium. Lublin : Wydawnictwo KUL.
 • Dripps Donald. 2011. The Substance-Procedure Relationship in Criminal Law. W Philosophical Foundations of Criminal Law, red. Anthony Duff, Stuart Green, 416- 418. Oxford : University Press.
 • Dworkin Ronald. 1978. Taking Rights Seriously. London : Duckworth.
 • Giaro Tomasz. 2011. Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy. W Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2, red. Jacek Gudowski, Karol Weitz, 2967. Warszawa : LexisNexis.
 • Gizbert-Studnicki Tomasz. 2009. "Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym" Państwo i Prawo (7).
 • Gontarski Waldemar. 2012. "Zagadnienia definicyjne. Cz. 1." Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2 :59.
 • Gontarski Waldemar. 2002. "Członkostwo partnerskie. Nie da się pogodzić zasady niedyskryminacji z wprowadzaniem dyskryminujących przepisów określających sposób ustalania wysokości dopłat bezpośrednich dla polskich rolników" Rzeczpospolita z dnia 8.07.
 • Gontarski Waldemar. 2003. "Jaka prawda obowiązuje dziennikarza. Po wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Aleksander Kwaśniewski - "Życie" " Rzeczpospolita z dnia 20.05.
 • Gontarski Waldemar. 2004. "Ile prawdy w prawdzie. Polemika. Domaganie się dowodu prawdy od dziennikarz przestrzegającego szczególnej staranności jest sprzeczne ze standardami Rady Europy i z zasadami racjonalnego myślenia" Rzeczpospolita z dnia 9.07.
 • Gontarski Waldemar. 2004. Dziennikarz jako pracownik. Analiza systemowa sporów sądowych, (rozprawa doktorska obroniona w 2005 r.). Warszawa : Uniwersytet Warszawski.
 • Gontarski Waldemar. 2005. "Ochrona dobrego imienia osoby prawnej na przykładzie 'afery Orlenu" Gazeta Sądowa 1 : 14.
 • Gontarski Waldemar. 2007. "Przyczynek do konstytucyjnej teorii dowodów, czyli kiedy nagranie magnetofonowe jest dowodem z dokumentu, a kiedy dowodem rzeczowym. Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r., III KK 237/06" Gazeta Sądowa 9 : 33.
 • Gontarski Waldemar. 2009. Toksyczne opcje walutowe. Zarys teorii prawa na przykładzie polskich opcji walutowych. Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
 • Gontarski Waldemar. 2013. Aitia - wina arystotelesowska. Cz. 2. Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
 • Gontarski Waldemar. 2013. "Aitia - wina arystotelesowska. Zagadnienia definicyjne. Cz. 2". Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1 : 85.
 • Gontarski Waldemar. 2013. Prawda w postępowaniu karnym. W Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym, red. Karolina Kremens, Jerzy Skorupka, 187. Wrocław : Oficyna Prawnicza.
 • Gontarski Waldemar. 2013. Sprawca nieumyślny a sprawca przypadkowy. W Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, red. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn, 236-237. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business.
 • Jakubecki Andrzej. 1998. "Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego" Przegląd Sądowy 10 : 64.
 • Jevons William. 1922. Logika. tł. Czesław Znamierowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski.
 • Kardas Piotr. 2012. Zasada prawdy materialnej a kontradyktoryjność postępowania dowodowego. Przeciwstawne czy komplementarne zasady procesu karnego W Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, red. Jacek Giezek, Andrzej Malicki, 60. Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
 • Kmiecik Romuald. 2013. " "Dowód prywatny" i tzw. zasada swobody dowodzenia w postępowaniu karnym" Państwo i Prawo (2) : 33.
 • Knysiak-Molczyk Hanna. 2014. Komentarz do art. 174 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo, red. Hanna Knysiak-Molczyk, LexPolonica nr 25114. LexisNexis.
 • Kochanowski Janusz. 1991. "Standard 'rozsądnego człowieka' w prawie karnym" Studia Iuridica T. XX : 125-134.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1999. Prakseologia. cz. 1. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Lawrenc F. 2012. Gadamer's Hermeneutics and Aristotle's Practical Philosophy. W Hermeneutic Rationality. La rationalité herméneutique, vol. 3, red. Maria Luisa Portocarrero, Luis Antonio Umbelino, Andrzej Wierciński, 209. Berlin : Lit-Verlag.
 • Manowska Małgorzata. 2003. Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa : LexisNexis.
 • Mariański Adam. 2003. "Glosa do wyroku NSA z dnia 24 lipca 2002 r., SA/Sz 1508/01" Glosa 3.
 • Przybysz Piotr. 2007. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa : LexisNexis.
 • Przybysz Piotr. 2007. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa : LexisNexis.
 • Sawczuk Mieczysław. 1985. Teorie prawdy w prawie cywilnym (procesowym i materialnym). W Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, red. Maria Jędrzejewska, Tadeusz Ereciński, 261. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Supernat Jerzy. 1984. Odesłanie do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Twardowski Kazimierz. 1965. Z logiki przymiotników. W Wybrane pisma filozoficzne, 374. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Waśkowski Eugeniusz. 1933. Podręcznik prawa cywilnego. Wilno 1933.
 • Waśkowski Eugeniusz. 1932. System procesu cywilnego. Wilno : (Drukarnia Zorza).
 • Zieliński Maciej. 1979. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.