PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 85--100
Tytuł artykułu

Centrum dydaktyki akademickiej jako katalizator rozwoju kompetencji do nauczania

Warianty tytułu
Center for Academic Excellence as a Catalyst for Teaching Competence Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zarysowanie roli, jaką pełnią centra dydaktyki akademickiej w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji do nauczania w uczelni wyższej. Zamiarem jest pokazanie idei centrów oraz zadań, jakie realizują one w procesie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. W związku z przyjętym celem autorka nakreśli współczesne rozumienie kompetencji nauczycieli, pokazując ich obszary oraz kryteria oceny, a także postawy nauczycieli wobec własnych umiejętności dydaktycznych i sposobu ich doskonalenia. Na tym tle zostanie zaprezentowana koncepcja centrów dydaktyki akademickiej. Koncepcja ta dostarcza argumentów i uzasadnia tworzenie systemowego, instytucjonalnego wsparcia rozwoju zawodowego także polskich nauczycieli akademickich. W artykule stawiana jest teza, iż centra dydaktyki akademickiej mogą być katalizatorem rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli szkół wyższych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to outline the role centers for academic excellence play in the process of developing teaching competence in higher education. The intention is to show the idea of such centers-their goals and tasks in supporting academics in their professional development. Therefore, the goal is to portrait the modern understanding of the teaching competence of academics, showing main areas, assessment criteria, as well as the ways in which teachers perceive their didactic improvement. With this in mind, the paper presents the concept of centers for academic excellence, at the same time providing arguments and justifications for creating systemic, institutional professional development support for university teachers, including Polish ones. The article puts forward the proposition that these kinds of centers might serve as a catalyst for teaching skill development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Appelgren K., Giertz В. (2010), Pedagogical Competence - A Key to Pedagogical Development and Quality in Higher Education, w Ryegård Å., Apelgren K., Olsson Т., A Swedish Perspective on Pedagogical Competence, Uppsala, Uppsala University, Division for Development of Teaching and Learning.
 • Arends R.I. (1995), Uczymy się nauczać, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Center for Teaching and Learning, CEU (2016), dostęp 20 stycznia 2016, < https://ctl.ceu.edu >.
 • Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi" Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016), dostęp 20 stycznia 2016, < http://www.arsdocendi.uj.edu.pl/ >.
 • Červinková H., Gołębniak D., red. (2013), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Czerepaniak-Walczak M. (1994), Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej, w Dudzikowa M., Kostusiewicz A.A. (red.), Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Białystok, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku.
 • Denek K. (2011), Nauczyciel - jego tożsamość, role i kompetencje, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 3.
 • Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań, Wyd. Naukowe UAM.
 • Gołębniak B.D., Zamorska B. (2014), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia - praktyka - przestrzeń rozwoju, Wrocław, DSW.
 • Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza - biegłość - refleksyjność, Toruń-Poznań Wyd. Edytor.
 • Knapper Ch. (2013), The Impact of Training on Teacher Effectiveness: Canadian Practices and Policies, w Simon E., Pleschová G. (red.), Teacher Development in Higher Education. Existing Programs, Program Impact, and Future Trends, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London.
 • Kreber C. (2002), Teaching Excellence, Teaching Expertise and the Scholarship of Teaching, Innovative Higher Education, nr 1 (27).
 • Kreber С. (2006), Developing the Scholarship of Teaching Through Transformative Learning, Journal of Scholarship of Teaching and Learning, nr 1 (6).
 • Kwaśnica R. (2004), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. II, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Oblinger D.G., red. (2006), Learning spaces, Educause, dostęp 20 stycznia 2016, < www.educause.edu/learningspaces >.
 • Padró F.F. (2010), University Centers of Teaching and Learning. A New Imperative, Quality Approaches in Higher Education. A Supplement to The Journal for Quality and Participation, nr 1 (1).
 • Report to the European Commission on Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe's Higher Education Institutions, June 2013, High Level Group on the Modernisation of Higher Education, dostęp 20 stycznia 2016, < http://ec.europa.eu/education/library/reports/modernisation_en.pdf >.
 • Roberts K.J. (2013), A Model for a Center for Teaching and Learning Excellence. A Catalyst for Program Improvement in Developing Institutions, Excellence in Higher Education, nr 2 (4).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Ryegård A., Apelgren K., Olsson Т., red. (2010), A Swedish Perspective on Pedagogical Competence, Uppsala, Uppsala University, Division for Development of Teaching and Learning.
 • Sajdak A. (2015), Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych - możliwości wsparcia i przykłady dobrych praktyk, Studia Oeconomica Posnaniesia, nr 5 (3).
 • Sajdak A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków, Wyd. Impuls.
 • Schön D.S. (1983), The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, New York, Basic Books.
 • Simon E., Pleschová G. (red.) (2013), Teacher Development in Higher Education. Existing Programs, Program Impact, and Future Trends, New York, London, Routledge Taylor & Francis Group.
 • Strykowski W. (2003), Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, w Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań, Wyd. eMPi2.
 • Szempruch J. (2011), Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków, Wyd. Impuls.
 • Taraszkiewicz M. (2001), Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań, Wydawnictwo ARKA.
 • Thomson K. (2015), Informal Conversations about Teaching and Their Relationship to a Formal Development Program: Learning Opportunities for Novice and Mid-Career Academics, International Journal for Academic Development, vol. 20, nr 2.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Wach-Kąkolewicz A. (2013), Kompetencje pedagogiczne nauczycieli akademickich - potrzeby i działania, Neodidagmata, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, nr 35.
 • Wach-Kąkolewicz A. (2015), Hospitacje zajęć ukierunkowane na wspieranie rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2 (36).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431218

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.