PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 47--56
Tytuł artykułu

Management and Information in Rural Areas in Decision-Making Processes by Agricultural Entrepreneurs

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie i informacja na obszarach wiejskich w procesach podejmowania decyzji przez przedsiębiorców rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja technologii służących dyfuzji zarzadzania i informacji na obszarach wiejskich oraz określenie ich znaczenia w procesach podejmowania decyzji przez przedsiębiorców rolnych. Opartą na technologii informacji IT specjalizację gospodarstw rolnych uznano w opracowaniu za główną cechę obecnego etapu modernizacji. Obecny etap modernizacji obszarów wiejskich polega na ograniczeniu dalszej industrializacji gospodarstw rolnych przez ich osadzenie w sieciach społecznych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Takie ich zakorzenienie jest związane z rozwojem technologii IT. W artykule wskazano również, jak ważne jest wykorzystanie informacji w logistyce obszarów wiejskich, gdzie odpowiednia informacja jest w stanie przyspieszyć przepływ materiałów, surowców i usług, przyczyniając się pośrednio do racjonalnego ich wykorzystania. Zwrócono uwagę na zastosowanie technologii GIS w różnych aspektach rozwoju obszarów wiejskich. Właściwe połączenie informacji na temat np. produkcji rolnej z danymi przestrzennymi dostarcza materiału do analizy, która może przyczynić się do optymalizacji wielu elementów działalności rolniczej, jak przerób, produkcja czy dystrybucja płodów rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify technologies designed for diffusion of management and information in rural areas and to define their significance in decision-making processes by agricultural entrepreneurs. IT-based specialisation of agricultural holdings is regarded in the paper as the main characteristic of the current stage of modernisation. The current stage of modernisation of rural areas consists in limiting further industrialisation of agricultural holdings by embedding them in networks conducive to sustainable development. Such rooting of agricultural holdings is connected with the development of IT technologies. The paper also shows how important it is to use information in logistics of rural areas, where proper information can speed up the flow of materials, raw materials and services, contributing directly to their rational use. It highlights the use of GIS technology in various aspects of the development of rural areas. Proper combination of information about e.g. agricultural production with spatial data provides material for analysis, which can contribute to optimisation of numerous elements of agricultural activity, such as throughput, production or distribution of agricultural crops. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
Bibliografia
 • 1. Bernacki A., Informatyka w gospodarstwie rolniczym. Materiały konferencyjne, "Nowoczesne techniki informacyjne w nauce, edukacji i doradztwie dla wsi i rolnictwa", Materiały konferencyjne, Brwinów. Warszawa 2004, p. 6.
 • 2. Binswanger H.Ch., Spirala wzrostu. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011.
 • 3. Bisaga A., Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w rolnictwie. Współczesne Zarządzanie 4/2009, pp. 143-146.
 • 4. Bubel D., Management of Knowledge and Information in Logistic Processes. Logistyka 2014, no. 3, pp. 67-69.
 • 5. Castells M., Społeczeństwo sieci. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011, p. 46.
 • 6. Cupiał M., Informacja techniczna w rolnictwie Małopolski. Inżynieria Rolnicza. Nr 3(63), Kraków 2005, pp. 119-124.
 • 7. Cupiał M., System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza Nr 9 (84). Kraków 2006. ISSN 1429-7264.
 • 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. PWN. Warszawa 2007.
 • 9. Jelonek D., Pawełoszek I., Stępniak C., Turek T., Spatial Tools for Supporting Regional e-Entrepreneurship. ICCMIT 2015. International Conference on Communications, management, and Information technology (ICCMIT'2015), Procedia Computer Science, 2015, Vol. 65, pp. 988-995.
 • 10. Jelonek D., Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 • 11. Kędzia W., Ociepa E., Systemy informacji przestrzennej GIS w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacją. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2015, vol. 18, no. 2, p. 201.
 • 12. Kuboń M., Poziom wyposażenia i wykorzystania elementów infrastruktury informatycznej w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza 9(97). Kraków 2007, p. 95.
 • 13. Kulawik J., Wieliczko B., Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa. Zag. Ekon. Rol. 2012, p. 4, p. 36.
 • 14. Pawlak J., Znaczenie informacji dla rolnictwa. IBMER, Warszawa 1998.
 • 15. Potrzeby informacyjne w przedsiębiorstwem rolnym [online]. [access date 02-02-2008] Available on the Internet: http: //www.dss.iung.pulawy.pl/Documents/ipr/eneeds.html.
 • 16. Tomczak F., Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej [in:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. eds. K. Kuczkowska-Małysz, A. Szymecka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, pp. 171-193.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431256

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.