PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 88 | 299--320
Tytuł artykułu

Zarządzanie marketingowe globalnych organizacji systemowych produktów informatycznych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing Management of Global Organizations of Information System Product in the Case of Sustainable Development Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Utożsamiając zrównoważony rozwój z ekorozwojem i zasadami koncepcji dobra społecznego w długiej perspektywie czasowej (strategicznej), ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznej i środowiskowej efektywności przedsięwzięć, w tym procesów zarządzania marketingowego, na uwagę zasługuje sposób realizacji tych koncepcji przez przedsiębiorstwa sektora IT, które charakteryzuje innowacyjność wynikająca z natury tego sektora. Funkcjonując w relacjach sieciowych, z dominującą pozycją promotora/lidera badanego sektora, dysponenta kluczowych zasobów w relacji, globalne organizacje systemowych produktów IT dostarczają sieciowych narzędzi stosowania i wspierania koncepcji zrównoważonego rozwoju, co stanowi przedmiot zainteresowania autorki artykułu.(abstrakt oryginalny)
EN
Identifying sustainable development of eco-development and the principles of the concept of social welfare in the long term (strategic), with particular emphasis on the economic and environmental efficiency projects, including processes, marketing management, attention should be paid on this concept by companies in the IT sector, which are characterized by innovation due to the nature of this sector. Functioning in a relationship network with the dominant position of promoter / leader in the researched sector, that are owners of key resources in the relationship, global organizations of IT system products, provide networking tools, that are useful and support the concept of sustainable development, which is the aim of research of the article's author.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
299--320
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Alvarenga Neto R.C.D.: Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento conceitual integrativo [Knowledge management in organizations: an integrative conceptual mapping proposition], São Paulo: Editora Saraiva (Saraiva Publishers), 2008
 • 2. Choo C.W.: The Knowing Organization: How Organizations Use Information for Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions, New York: Oxford Press 1998
 • 3. Computerworld TOP200, Polski Rynek Informatyczny i Telekomunikacyjny, 2007-2014
 • 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego w łączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.03.2010
 • 5. Kozłowski S.: Przyszłość ekorozwoju, Lublin KUL, 2005
 • 6. Nonaka I., Konno N.: The concept of "ba': building a foundation for knowledge creation, "California Management Review", Vol. 40 1998, No.3, p. 40-54
 • 7. Perry Ch.: Case Research In Marketing. "The Marketing Review", 2001, No 1, p. 305
 • 8. Stappen R.L: Raport Brundtland, Nowy Jork, 2006
 • 9. Sztangret I.: Holistyczny model zarządzania wiedza marketingową na przykładzie sektora IT. Akademia im. L. Kożmińkiego Warszawa, Logistyka 2 (74), 2015, s.171-181
 • 10. Sztangret I.: Marketing systemowych produktów informatycznych, [w:] Żabinski L., (red.): Marketing produktów systemowych, 2012, s.160-180
 • 11. Sztangret I.: Struktury sieciowe jako współczesne formy partnerstwa w sektorze systemowych produktów informatycznych (najlepsze praktyki w ekosystemie biznesu teleinfomedialnego), [w:] Brdulak H., Duliniec H.E., Gołębiowski T. (red.): Trans'09 "Wspólna Europa - partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej", 2009, s. 297-310
 • 12. Sztangret I.: The knowledge-net in IT sector - participants and relations. Konferencja pt.: Aktualne problemy nowoczesnych nauk, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Ukraina, Belgorodski Narodowy Uniwersytet Rosja, Seria: Ekonomoa, Prawo nr 1(25) 2010, s. 101-111
 • 13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627.
 • 14. Von Krogh G., Ichijo K., Nonaka I.O.: Enabling knowledge creation: how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation, Oxford; New York, Oxford University Press 2000
 • 15. Żabiński L. (red.): Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa 2012
 • 16. Cash D.W., Clark W.C., Alcock F., Dickson N.M., Eckley N., Guston D.H., Jager J., Mitchell R.B.: Knowledge systems for sustainable development. Science and Technology for Sustainable Development, Special Feature. 2003,http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1231332100 (dostęp: 12.01.2016)
 • 17. Gerwin M.: Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski: lokalne inicjatywy rozwojowe, 2008, http://www.sopockainicjatywa.org/earth/pdf/LIR-new.pdf (dostęp: 13.11.2015)
 • 18. IDC "The Business Case for Environmental Excellence is Real", Atos Origin, http://www.natcapsolutions.org/business-case/IDCbusiness_case.pdf
 • 19. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. http://trybunal.gov.pl/?id=106
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431262

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.