PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 70--79
Tytuł artykułu

The System of Agrarian Logistics: Definition, Main Tasks and Conditions of Its Functioning

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
System logistyki rolnej: definicja, główne zadania i warunki funkcjonowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu zbadano istotę terminu "logistyka" i podano jego najpełniejszą definicję. Uzasadniono główne obszary funkcjonowania oraz zadania logistyki przedsiębiorstw rolnych. Określono charakterystyczne cechy badań marketingowych i logistyki, jak również realność ich wdrożenia w celu optymalizacji działań marketingowych. Zaprezentowano system logistyki rolniczej, w tym logistyki upraw, żywego inwentarza, hodowli ryb oraz pszczelarstwa, a następnie wyszczególniono branże ze względu na główne produkty. Ukazano czynniki wpływu na system procesu wdrażania logistyki w sektorze rolniczym w celu adaptacji do specyfiki przedsiębiorstwa rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of the definition of the term "logistics". It describes the main functional spheres and the tasks of logistics of agrarian enterprises. The authors define the distinctive features of marketing and logistics and prove the urgency of the introduction of both conceptions with the purpose of the optimization of selling activity of agrarian enterprises. The article offers the model of the system of agrarian logistics including crop growing, livestock breeding, fishing and bee keeping logistics with a detailed classification of branches according to the main types of products. The authors describe the factors of the influence of the selling process in agriculture on the system of logistics with the aim of adaptation to the specific character of agrarian enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
Bibliografia
 • 1. Brzozowska A., Bubel D., Kalinichenko A., Tendencies in financing the agricultural and food sector under the common agricultural policy. J. Socio-Economic problem and the State [online], 2015, Vol. 13, No. 2, pp. 29-35.
 • 2. Альбеков А.У., Федько В. П. , Митько О. А., Логистика коммерции: [учебн.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001, p. 512.
 • 3. Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Основні шляхи застосування логістики в агропромисловому комплексі України // Економічний форум. - 2011. - №1, pp. 27-31.
 • 4. Гурч Л. М. Логістика: [навч. посіб.] . - К.: Персонал, 2008, p. 560.
 • 5. Гуторов О.І., Лебединська О.І., Прозорова Н.В., Логістика: навч. посіб. // Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків: Міськдрук, 2011, p. 322.
 • 6. Єлтенко О.В. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4, pp.135-141.
 • 7. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М., Логістика: Теорія та практика: [навч. посіб.]. - К.: ЦУЛ, 2010, p. 360.
 • 8. Косарева Т. В. Логістична система: сутність дефініцій // Економіка АПК. - 2008. - № 11, pp. 12-19.
 • 9. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. , Чорнописька Н. В. , Логістика: компендіум і практикум: [навч. посіб.]. - К.: Кондор, 2006, p. 340.
 • 10. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В., Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. - К.: Кондор, 2006, p. 340.
 • 11. Крисанов Д. Ф. Передумови та чиники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України // Економіст. - 2010. - № 12, pp. 39-41.
 • 12. Логістика: опорний конспект лекцій для напряму 0502 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / уклад. С. О. Казаков. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв: МДАУ, 2010, p. 116 Режим доступу: lіbserver.mdau.mk.ua /docs/eldocs /2010/Kazakov_Logіstіka.pdf.
 • 13. Лужин А.Л. Логистика и маркетинг: точки соприкосновения // Молочное дело. - 2011. - № 7, pp. 22-23.
 • 14. Нікітіна Р. Є. Логістика як інструмент удосконалення збутової діяльності сільськогосподарських підприємств // Менеджмент і логістика - перспективні напрями розвитку економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: тези допов. - Київ. - 20-21 вересня 2013, pp. 132-133.
 • 15. Репич Т.А. Маркетинг и логистика. Что важнее? // Мясной бизнес. - 2008. - №5, pp. 86-89.
 • 16. Родников А.Н., Логистика: терминологический словар: [2-е изд., испр. и доп.] -- М.: ИНФРА-М, 2000, p. 352.
 • 17. Скоробогатова Т.Н. Логистика: [учеб. пособ. ; 2-е изд.]. - Симферополь: ДиАйПи, 2005, p. 116.
 • 18. Струк Н. Р. Напрями застосування логістики у підприємствах аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] - Режим доступу: archіve.nbuv.gov.ua/portal/chem_bіol/ vldau/APK/2009/ fіles/09snxsoe.pdf.
 • 19. Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина С. В., Борисенко І. І., Логістика: [навч. посіб.] - К.: Знання, 2008, p. 566.
 • 20. Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина С. В., Борисенко І. І., Логістика: [навч. посіб.]. - К.: Знання, 2008, p.566.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431266

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.