PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 2--12
Tytuł artykułu

Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej - cz. 1

Autorzy
Warianty tytułu
Analysis of the Scope of the Marketing Science as an Academic Discipline - Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony omówieniu zakresu zainteresowania nauki o marketingu. W pierwszej części przedstawiono wnioski, jakie odnośnie zakresu nauki o marketingu wynikają z analizy popularnych podręczników marketingu. W drugiej części wskazano na inne niż podręcznikowe ujęcia problematyki marketingowej oraz omówiono zakres zainteresowania nauki o marketingu na podstawie modelu trzech dychotomii S.D. Hunta. Głównym wnioskiem, jaki nasuwa się w wyniku przeprowadzonej analizy, jest stwierdzenie, że zakres nauki o marketingu wykracza znacznie poza obszar organizacji gospodarczej oraz problematykę marketingu menedżerskiego (zarządzania marketingowego) podejmowaną w popularnych podręcznikach marketingu. Dlatego jedynie w ograniczonym zakresie mogą one stanowić podstawę do formułowania wniosków na temat zakresu zainteresowania nauki o marketingu. Spostrzeżenie to jest zgodne ze stanowiskiem Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, który w skład nauk o zarządzaniu zalicza jedynie zarządzanie marketingowe. Ma ono istotne konsekwencje z punktu widzenia określenia miejsca nauki o marketingu w obowiązującej w Polsce klasyfikacji nauk. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to discussing the scope of interest in the marketing science. In the first part there have been presented the conclusions of analysis of marketing textbooks in terms of the marketing science, whereas in the second part there have been presented other forms of understanding marketing and has been discussed the scope of interest in the marketing science based on the Three Dichotomies Model of S.D. Hunt. The main conclusion that arises from the conducted analysis is an ascertainment that the scope of the marketing science exceeds substantially beyond the area of an economic organization and the issue of managerial marketing (marketing management) discussed in the best-selling marketing textbooks. Therefore, they may constitute a basis to reach conclusions regarding the scope of interest in the marketing science solely to a limited extent. This observation complies with the standpoint of the Group Determining Sub-disciplines in Management. This has material consequences in terms of determining a place of the marketing science in the classification of science binding in Poland. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2--12
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Alderson, W. (1957; 2009). Marketing Behavior and Executive Action. A Functionalist Approach to Marketing Theory. Homewood: Irwin.
 • Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior. A Functionalist Theory of Marketing. Homewood: Richard D. Irwin.
 • Bagozzi, R.P. (1975). Marketing as Exchange. Journal of Marketing, 39 (4), 32-39.
 • Bartels, R. (1988). The History of Marketing Thought. Columbus: Publishing Horizons.
 • Belz, F.-M. i Peattie, K. (2009). Sustainability Marketing. Chichester: Wiley.
 • Borden, N.H. (1964). The Concept of Marketing Mix. Journal of Advertising Research, (June), 2-7.
 • Constantinides, E. (2006). The Marketing Mix Revisited. Towards the 21st Century Marketing. Journal of Marketing Management, 22 (4), 407-438.
 • Converse, P.D. (1930). The Elements of Marketing. New York: Prentice-Hall.
 • Czubała, A. (red.) (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
 • Davis, K.R. (1961). Marketing Management. New York: Ronald Press.
 • Deshpande, R. i Webster, F. (1989). Organizational Culture and Marketing. Defining the Research Agenda. Journal of Marketing, 53 (1), 3-15.
 • Dixon, D.F. (2008). Consumer Sovereignty, Democracy, and the Marketing Concept: A Macromarketing Perspective. W: M. Tadajewski i D. Brownlie (red.), Critical Marketing. Issues in Contemporary Marketing (67-83). Chichester: John Wiley & Sons.
 • Drucker, P.F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row.
 • Felton A. (1959). Making the Marketing Concept Work. Harvard Business Review, 37 (4), 55-65.
 • Fisk, G. (1974). Marketing and the Ecological Crisis. London: Harper and Row.
 • Garbarski, L. (red.) (2011). Marketing - koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE.
 • Gordon, R.A. i Howell, J.E. (1959). Higher Education for Business. New York: Columbia University Press.
 • Gronroos, С. (2007). In Search of New Logic for Marketing. New York: John Wiley & Sons.
 • Hamburg, C., Krohmer, H. i Workman, J.P. (2004). A Strategy Implementation Perspective of Market Orientation. Journal of Business Research, 57, 1331-1340.
 • Henion, K. (1976). Ecological Marketing. Columbus: Grid Publication Co.
 • Howard, J. (1957). Marketing Management. Analysis and Planning. Homewood: Irwin.
 • Hugstad, P.S. (1983). The Business School in the 1980s.: Liberalism Versus Vocationalism. New York: Preager.
 • Hunt, S.D. (2015). Marketing Theory. Foundations, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory. New York: Routledge.
 • Jones, D.G.B. i Monieson, D.D. (1990). Early Development of Philosophy of Marketing Thought. Journal of Marketing, 54 (January), 102-113.
 • Jones, D.G.B. i Shaw, E.H. (2002). A History of Marketing Thought. W: B.A. Weitz i R. Wensley (red.), Handbook of Marketing (39-65). Thousand Oaks: Sage.
 • Kaczmarczyk, S. (2010). Przedmiot badań naukowych w dyscyplinie "nauka o marketingu". W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe (31-39). Warszawa: PWE.
 • Kamiński, J. (2011). Origin and Theoretical Sources of the Marketing Management. W: Š. Hittmár (red.), Theory of Management 3. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base (101-107). Žilina: University of Žilina.
 • Kamiński, J. (2013). Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można dowiedzieć się z definicji marketingu? Marketing i Rynek, (7), 2-8.
 • Kamiński, J. (2014). Dlaczego definiowanie marketingu w kategoriach menedżerskich szkodzi marketingowi jako nauce. Marketing i Rynek, (6), 2-10.
 • Keith, R.J. (1960). The Marketing Revolution. Journal of Marketing, 24 (January), 35-38.
 • Kelley, E.J. i Lazer, W. (red.) (1958). Managerial Marketing: Perspectives and Viewpoints. Homewood: Richard D. Irwin.
 • Keynes, J.N. (1956). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
 • Kłeczek, R. (2003). Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie - podejście metodologiczne i kierunki rozwoju badań. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Kohli, A.K. i Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54 (April), 1-18.
 • Kotler, P. (1967). Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Englewood Clifs,: Prentice Hall.
 • Kotler, P. i Levy, S. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33 (1), 10-15.
 • Kotler, P. i Zaltman, G. (1971). Social Marketing. An Approach to Planed Social Change. Journal of Marketing, 35 (July), 3-12.
 • Laczniak, G.R. i Murphy, P.E. (2012). Stakeholder Theory and Marketing: Moving from Firm-Centric to a Societal Perspective. Journal of Public Policy & Marketing, 31 (2), 284-292.
 • Levitt, T. (1960). Marketing Myopia. Harvard Business Review, (July/August), 45-46.
 • McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood: Irwin.
 • Mish, J. i Miller, A. (2014). Marketing's Contributions to Sustainable Society. W: P.E. Murphy i J.F. Sherry, Jr. (red.), Marketing and Common Good. Essays from Notre Dame on Societal Impact (152-174). Abindon: Routlege.
 • Mruk, H., Pilarczyk, В. i Sławińska, M. (2015). Marketing. Koncepcje - strategie - trendy. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 • Narver, J.C. i Slater, S.F. (1990). The Effect of Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54 (October), 20-35.
 • Niestrój, R. (1998). Proces zarządzania marketingowego. W: J. Altkorn i T. Kramer (red.), Leksykon marketingu (193-194). Warszawa: PWE.
 • Peattie, K. (2007). Sustainable Marketing: Marketing Re-thought, Re-mixed and Re-tooled. W: M. Saren i in. (red.), Critical Marketing: Defining the Field (192-210). Oxford: Elsevier.
 • Perreault, W.D. Jr., Cannon, J.P. i McCarthy, E.J. (2013). Basic Marketing. A Marketing Strategy Planning Approach. McGraw-Hill Education.
 • Perreault, W.D. i McCarthy, J. (1999). Basic Marketing. A Global-Managerial Approach. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
 • Phelps, D.M. (1951). Marketing Management. Homewood, Irwin.
 • Pierson, F.C. (1959). The Education of American Businessmen. New York: McGraw-Hill.
 • Pilarczyk, В. i Wanat, Т. (2009). Podstawowe dylematy tożsamości marketingu akademickiego. W: R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu (112-119). Warszawa: PWE.
 • Porter, M.E. i van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives, 9 (Fall), 97-118.
 • Sagan, A. (2012). Paradygmaty w marketingu - próba syntezy. Marketing i Rynek, (11), 2-10.
 • Shaw, E.H. i Jones, D.G.B. (2005). A History of Schools of Marketing Thought. Marketing Theory, 5 (3), 239-281.
 • Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2. Warszawa: PWN.
 • Smith, W. (1956). Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. Journal of Marketing, 21 (July), 3-8.
 • Tadajewski, M. i Brownlie, D. (red.) (2008). Critical Marketing. Issues in Contemporary Marketing. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Wasson, C. (1960). What is "New" About a New Product? Journal of Marketing, 24 (July), 52-56.
 • Webster, F.E. Jr. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56 (4), 1-17.
 • White, P. (1927). Scientific Marketing Management. Its Principles and Methods. New York-London: Harper & Bros Publisher.
 • Wilkie, W.L. i Moore, E.S. (2012). Expanding Our Understanding of Marketing in Society. Journal of the Academy Marketing Science, 40, 53-73.
 • Wojciechowski, Т. (2014). Dyskusyjny zakres współczesnego marketingu. Marketing i Rynek, (11), 8-14.
 • Wymer, W. i Polonsky, M.J. (2015). The Limitations and Potentialities of Green Marketing. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 27, 239-262.
 • Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności (2012). Polska Norma PN-ISO 26000:2012.
 • Żabiński, L. (2014). Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze. Marketing i Rynek, (8), 201-207.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.