PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 80--87
Tytuł artykułu

The Creation of Modern System of Informational - Advisory Support as a Necessary Condition for the Development of Rural Areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tworzenie współczesnego systemu wsparcia informacyjno-doradczego jako niezbędnego warunku rozwoju obszarów wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ten stanowi przegląd obecnego stanu wsparcia informacyjno-doradczego dla sektora rolnego w gospodarce ukraińskiej, kluczowych momentów oraz cech organizacji usług doradczych w regionie połtawskim. Określa podstawowe problemy oraz sposoby ich rozwiązywania, perspektywy i plany usług doradczych w zakresie wdrażania środków służących promowaniu zatrudnienia wśród ludności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article reviews the current state of informational-advisory support of the agrarian sector of Ukrainian economy, key moments and features of the organization of advisory services in Poltava region. The basic problems and the ways of their solving, prospects and plans of advisory services in the implementation of measures to promote employment of the rural population are found out. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • Poltava State Agrarian Academy, Ukraine
 • Opole University, Poland
Bibliografia
 • 1. Галич О.А., Сосновська О.О., Сільськогосподарське дорадництво: [Навчальний посібник]. - К.: Центр учбової літератури, 2007, p. 368.
 • 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • 3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до нормативного документа: http://www.minagro.kiev.ua.
 • 4. Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"/ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, - N 38, p. 470.
 • 5. Калініченко А.В., Чехлатий О.М., Розвиток та міжнародне співробітництво служб інформаційно-консультативного забезпечення АПК Полтавської області // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Вісник ХНАУ. Серія "Економіка АПК і природокористування". - Харків, 2009,pp. 60-68.
 • 6. Калініченко А.В., Чехлатий О.М. , Костоглод К.Д., Роль інформаційно-консультативних служб у становленні системи соціально-трудових відносин на селі // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 17. Том 3. - Кам'янець-Подільський, 2009, pp. 331-334.
 • 7. Крот Л.М., Проблеми та перспективи фінансування дорадчої діяльності в аграрній сфері України // Інвестиції: практика та досвід. -2013. - №7, pp. 92-96.
 • 8. Міжнародний Агро-екологічний Центр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://aec.org.ua/
 • 9. Могильний О.М. Бюджетна політика щодо сприйняття зайнятості в сільській місцевості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/-portal/Soc_Gum/Rpzn/2008-3/08momvsm-2.pdf. - Заголовок з екрану.
 • 10. Франчук В.М. Система інформаційно-консультативного забезпечення АПК як основа нагромадження інноваційного досвіду у сфері людського капіталу //Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 104. - Харків: ХНТУСГ. - 2010, pp. 376-380.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431292

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.