PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 9--15
Tytuł artykułu

Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością - mechanizmy i obszary ewolucji

Autorzy
Warianty tytułu
Pro-value Paradigm and Value Based Management Concept - Mechanisms and Areas of the Evolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koniec XX i początek XXI wieku przyniosły ewolucję i rozwój paradygmatów oraz koncepcji zarządzania, a tym samym głębokie przemiany w modelach funkcjonowania przedsiębiorstw. Dominacja nieklasycznej własności prywatnej oraz instytucjonalnych inwestorów w strukturach właścicielskich przedsiębiorstw stworzyły fundament dla powstania i rozwoju prowartościowego paradygmatu zarządzania. Procesy ewoluowania paradygmatów, które od dziesięcioleci towarzyszą rozwojowi nauk o zarządzaniu, odnoszą się także do zmian zachodzących w obrębie poszczególnych paradygmatów oraz wytyczonych przez nie koncepcji zarządzania. Stąd podstawowym celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeobrażeń jakim podlegały prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością wraz ze wskazaniem mechanizmów współkształtujących wymienione procesy. W artykule wyeksponowano wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na ewolucję koncepcji zarządzania wartością z punktu widzenia takich szczegółowych zagadnień, jak: pomiar efektywności kreowania wartości, mechanizmy nadzoru korporacyjnego, wykorzystanie prowartościowej restrukturyzacji oraz stworzenie nowej koncepcji zrównoważonego zarządzania wartością. (abstrakt oryginalny)
EN
The end of the 20th and the beginning of the 21st century brought the evolution and development of management paradigms and concepts and, consequently, deep changes in models of enterprise. The prevalence of non-classical private property and institutional investors in the ownership structures of enterprises have created foundations for the occurrence and development of the pro-value management paradigm. The processes of the evolution of paradigms, which have accompanied the development of management studies for decades, also refer to changes taking place within individual paradigms and management concepts set by them. Therefore, the basic aim of this article is to show transformations that pro-value paradigm and the value based management concept were subject to and simultaneously indicate the mechanisms of co-shaping the mentioned processes. The article highlights the impact of the global economic crisis on the evolution of the value based management concept from the point of view of some detailed issues, such as: the measurement of value creation effectiveness, the mechanisms of corporate governance, the use of value focused restructuring and the creation of a new concept of sustainable value based management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--15
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Blatz M., Kraus K.-J., Haghani S. (eds.), (2006), Corporate Restructuring. Finante in Times of Crisis, Springer- -Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • [2] Borowiecki R., Jaki A. (2015), Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, "Przegląd Organizacji", Nr 9, s. 6-7.
 • [3] Brohawn D.K., Hardiman S.F., Kurland N., Simon T.J. (2010), Justice-Based Management: A Framework for Equity and Efficiency in the Workplace, http://www. cesj.org/vbm/articles-vbm/cwp-vbm.htm, access date: 2.02.2010.
 • [4] Buła P. (2015), System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • [5] Copeland Т., Koller Т., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-PRESS, Warszawa.
 • [6] Damodaran A. (2000), The Dark Side of Valuation: Firms with No Earnings, No History and No Comparables, Stern School of Business, New York, http://pages. stern.nyu.edu/~adamodar/, access date: 10.08.2011.
 • [7] Damodaran A. (2009), The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex Businesses, FT Press, New York.
 • [8] Jaki A. (2012), Value Focused Restructuring - A New Approach Facing the Global Economic Crisis, "The Business & Management Review", Vol. 2, No. 1, pp. 78-86.
 • [9] Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 8-13.
 • [10] Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • [11] Kasiewicz S. (2009), Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości", Nr 20, s. 56-63.
 • [12] Mączyńska E. (2011), Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 37, s. 111.
 • [13] Martin J.D., Petty J.W., Wallace J.S. (2009), Value Based Management with Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, New York.
 • [14] Olsen E. (2003), Rethinking Value-Based Management, "Handbook of Business Strategy", Vol. 4, p. 286.
 • [15] Porter M.E., Kramer M.R. (2011), The Big Idea: Creating Shared Value, "Harvard Business Review", Vol. 1.
 • [16] Rappaport A. (1986), Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance, The Free Press, New York.
 • [17] Rumniak P. (2011), Standaryzacja procesu wyceny składników niematerialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 37, s. 755-765.
 • [18] Smith P. (2009), Shareholder Value Implementation: Turning Promise into Reality, L.E.K. Consulting LLC, http:// www.lek.com/UserFiles/File/svi-14.pdf, access date: 18.02.2009.
 • [19] Starovic D., Cooper S., Davis M. (2004), Maximising Shareholder Value. Achieving Clarity in Decision-making, СІМА, London.
 • [20] Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • [21] Szablewski A. (2009), Nowe paradygmaty, migracja kapitału i światowy system pieniężny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 578, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 24, s. 387-400.
 • [22] von Wuntsch M., Bach S., Trabold H. (2006), Wertmanagement und Steuerplanung in der globalen Wirtschaft, Verlag Vahlen, München.
 • [23] Wyciślak S. (2012), Kryzys 2008-2011. Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 3-5.
 • [24] Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431452

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.