PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 255 | 186--199
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Consumers' Behavior at the Markets in Nowa Huta
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących decyzje o wyborze placu targowego na miejsce dokonywania zakupów oraz przyczyn wyboru określonego placu przez mieszkańców Krakowa. W tym celu przeprowadzono marketingowe badania bezpośrednie na terenie trzech wybranych placów targowych jednej z dzielnic Krakowa - Nowej Huty, jak również w wyznaczonych punktach miasta, powszechnie uczęszczanych oraz charakteryzujących się znaczną bliskością położenia względem badanych targowisk. W badaniach uczestniczyli mikroprzedsiębiorcy, klienci placów targowych oraz potencjalni klienci. Na podstawie badań stwierdzono następujące przesłanki wyboru omawianych targowisk przez konsumentów: 1) dogodne położenie względem miejsca zamieszkania oraz ciągów komunikacyjnych; 2) wielkość targowiska; 3) bliskość zaplecza rolnego oraz dostępność płodów rolnych kupowanych bezpośrednio od producentów jako czynnik warunkujący rozpiętość oferty asortymentowej, a w rezultacie zwiększający atrakcyjność targowiska; 4) oddziaływanie niektórych megatrendów (zdrowie, indywidualizm, potrzeba nawiązywania kontaktów i spowolnienie tempa życia) na decyzje konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article there is an attempt to identify the decision factors for choosing a market as a place of doing the shopping and the reasons for choosing a particular market by the inhabitants of Cracow. For that reason the marketing researches have been conducted with the use of a questionnaire interview. The survey was done in the year 2014 and 2015 in three selected markets located in one of the districts of Cracow - Nowa Huta, as well as in definite points of the city, a widely attended and characterized by a proximity to the markets. In the study attended entrepreneurs, customers of markets and potential customers. Authors found out the following reasons for choosing the markets to purchase consumer goods: 1) convenient location relative to the place of residence and communication lines; 2) the size of the market; 3) proximity to agricultural areas and the availability of crops purchased directly from producers as a determinant of the diversity of agricultural products, and as a result increasing the attractiveness of the markets; 4) the impact of certain megatrends (health, individualism, the need for networking and to slow down the pace of life) on consumer decisions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
186--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Boguszewski R. (2007), Zdrowie i zdrowy styl życia w Polsce. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl.
 • Karcz K. (2002), Badania zachowań konsumentów w otoczeniu wielokulturowym - aspekty metodologiczne [w:] Z. Kędzior, E. Kieżel (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G. (2010), Principles of Marketing, Pearson International Edition.
 • Kucharska B. (2014), Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, "Studia Ekonomiczne", nr 187, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Maciaszczyk M. (2014), Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Maleszyk E. (2004), Procesy koncentracji w handlu wewnętrznym, "Handel Wewnętrzny", nr 1-2.
 • Mirońska D. (2010), Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej", nr 27.
 • Plichta J. (2004), Merchandising [w:] J. Szumilak (red.), Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Płaziak M., Szymańska A.I. (2014), Rola placów targowych w strukturze przestrzennospołecznej i ekonomicznej Nowej Huty [w:] E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, vol. 2, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Płaziak M., Szymańska A.I. (2015), Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 11, (w druku).
 • Raźniak P. (2014), Pozycja gospodarcza miast na arenie międzynarodowej i krajowej [w:] K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A. (2013), Spatial Distribution and Differences in Migration Patterns and Revenues of Gminas in the Kraków Metropolitan Area, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", 19.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L. (2004), Consumer Behavior, Pearson Education International.
 • Szepieniec D. (2012), Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", 1.
 • Wciórka B. (2009), Co zmieniło się w stylu życia Polaków w ostatnim dwudziestoleciu? Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.