PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 11 Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas | 13--24
Tytuł artykułu

Małe miasto w przestrzeni rolniczej - wybrane kwestie metodologiczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Small Town in Agricultural Area - Selected Methodological Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania są kwestie metodologiczne i metodyczne związane z badaniami małych miast, w tym położonych w otoczeniu rolniczym. Omówiono przy tym różne typy genetyczne i funkcjonalne takich miast, uwzględniając ich przeszłość gospodarczą i perspektywy rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne czynniki wpływające na rozwój funkcjonalno-przestrzenny małych miast (m.in. sprawy związane z własnością terenów w mieście oraz rola samorządu lokalnego w opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz konstruowaniu budżetów gminnych).(abstrakt oryginalny)
EN
The starting point of the present lecture is an assumption of evolution of the role of a small town in rural area. The lecture concentrates on selected typological examples of small towns: 1) agricultural and service town, 2) agricultural town with accommodation functions, 3) a town with degraded functions, 4) a former town (in reference to the concept of urban and rural continuum), 5) an agro-town. Each of the mentioned types demands a separate scientific approach. The author also focuses on additional issues such as: functional and territorial complexity of a small town and consequences of a new urban territorial policy (rent level of real estate, ownership rights of urban real estate and the role of local authorities in a process of urban territorial development). The author presents also an administration status of small towns including district centers which economic activity can increase in relation to their status.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 139-157.
 • Domański R., 1980, Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 3-39.
 • Drobek W., 1996, Miejsce byłych miast w strukturze sieci osadniczej Śląska, [w:] E. Jakubowicz, J. Łoboda (red.). Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1814, Studia Geograficzne, 65, s. 227-236.
 • Dziewoński K., 1962, Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 33,4, s. 441-457.
 • Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M., Kosiński L., Kostrowicki J., Leszczycki S. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne IG PAN, 9.
 • Górz B., 2005, Rolnictwo Polski południowo-wschodniej (uwarunkowania rozwoju i współczesny stan), [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 311-356.
 • Harańczyk A., 1998, Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa.
 • Jażewicz I., 2005, Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, Słupskie Prace Geograficzne, 12, s. 71-79.
 • Kołodziejczyk D., 2004, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 39-58.
 • Kwiatek - Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Akademia Pedagogiczna, Kraków.
 • Lewiński S., 1991, Czy koniec ery miasteczek rolniczych. Przegląd Geograficzny, 63, 1-2, s. 29-42.
 • Liszewski S . , Maik W., 2000, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi, [w:] Osadnictwo, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Wyd. KURPISZ, Poznań, s. 97-105.
 • Maik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, 37, UAM, Poznań.
 • Rajman J., 1983, Funkcje miast karpackich, Folia Geographica, Series Geographica- -Oeconomica, 15, s.39-50.
 • Rydz E., 1979, Miejska sieć osadnicza Makroregionu Północnego, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, s. 5-17.
 • Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, UMK, Toruń.
 • Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, UŚ, Katowice.
 • Tłoczek I. F., 1955, Miasteczka rolnicze u- Wielkopolsce, Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa.
 • Zaniewska H. (red.), 1987, Pyzdry - przemiany przestrzenne i funkcjonalne, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431484

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.