PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 1: Polska i Niemcy | 107--129
Tytuł artykułu

Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro : Implikacje dla polski

Warianty tytułu
The Essential Assumptions, Objectives and Principles of the System Reform of the Euro Area : Implications for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza podstawowych założeń, celów oraz zasad reformy ustrojowej strefy euro oraz jej implikacji dla Polski. Pierwsza część artykułu poświęcona została procesowi realizacji reformy w okresie od przyjęcia przez Radę Europejską raportu Hermana Van Rompuya (13-14 grudnia 2012) aż do utworzenia zrębów organizacyjnych Unii Bankowej. W drugiej części przedstawiono pracę nad reformą po opublikowaniu 22 czerwca 2015 r. tzw. raportu pięciu przewodniczących, czyli dokumentu opracowanego przez Komisję Europejską, a przedłożonego przez jej nowego przewodniczącego Jeana-Claudea Junckera w ścisłej współpracy z nowym przewodniczącym tzw. szczytu państw strefy euro, Donaldem Tuskiem, nowym przewodniczącym Eurogrupy, Jeroenem Dijsselbloemem, prezesem Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghim, oraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Martinem Schulzem. Natomiast w części trzeciej omówiono następstwa zmian ustrojowych w strefie euro dla Polski. (fragment tekstu)
EN
The first part of the article concentrates on the implementation of the system reform in the period since the adoption by the European Council Herman Van Rompuy`s report on 13th/14th December 2012 until the creation of organisational foundations for the Banking Union. The second part has been devoted to the work on the reform after publishing on 22 June 2015 what is know as Five President`s Report. In the third part have been discussed at length the consequences of system changes in the euro area for Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • J.J. Węc, The European Union Debate on the Second Institutional Reform (2011-2012), "Przegląd Zachodni" 2014, nr 1, s. 18-30.
 • M. Pietrzykowski, Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Poznań 2014, s. 44-58.
 • J.J. Węc, Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2014, s. 33-34.
 • J.J. Węc, Die politische Debatte zur zweiten Systemreform der Europäischen Union in Deutschland (2011-2012), "Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten" 2014, H. 2, s. 201-208
 • J.J. Węc, Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - Procesy decyzyjne - Osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012, s. 132-133
 • Komisja Europejska - drugi filar Unii Bankowej w pełni operacyjny, "Przegląd Spraw Europejskich" 2016, nr 1, s. 4.
 • A. Jurkowska-Zeidler, Fundamentalne zmiany regulacji i nadzoru jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w ramach Unii Bankowej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2015, t. XXXIII, s. 189-192
 • M. Zaleska, Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa 2013, s. 16
 • G. Nosiadek, Unia bankowa krajów Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2014, nr 3, s. 133-164
 • J. Koleśnik, Europejska unia bankowa - nowy wymiar ryzyka systemowego, "Problemy Zarządzania" 2013, nr 2, s. 91-110
 • J. Patynowska, Horyzonty bankowości 2015: Trzy filary stabilności, www.aleBank.pl, s. 1-4.
 • K. Waliszewski, Unia bankowa i unia rynków kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym, "Nauki o Finansach. Financial Sciences" 2015, nr 2, s. 100-101
 • D. Schoenmaker, Banking union: Where we're going wrong, [w:] Banking Union for Europe. Risks and Challenges, ed. T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2012.
 • Europejski Bank Centralny - rozpoczęcie nadzorowania banków strefy euro przez EBC, "Przegląd Spraw Europejskich" 2014, nr 11, s. 15.
 • K. Zielińska, Drogi do unii bankowej - reformy systemu regulacji systemu bankowego, "Ekonomia Międzynarodowa" 2013, z. 4, s. 35.
 • K. Waliszewski, Koncepcja unii bankowej - szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa 2013, s. 35
 • Rada Unii Europejskiej - wdrażanie Unii Bankowej, "Przegląd Spraw Europejskich" 2016, nr 2, s. 10-11.
 • Rada Europejska - oświadczenie przywódców państw strefy euro, "Przegląd Spraw Europejskich" 2014, nr 10, s. 11.
 • Komisja Europejska - Publikacja Planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, "Przegląd Spraw Europejskich" 2015, nr 8-9, s. 7-9.
 • Komisja Europejska - początek prac nad projektem unii rynków kapitałowych, "Przegląd Spraw Europejskich" 2015, nr 1, s. 8-9.
 • Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej, red. B. Lepczyński, Gdańsk 2014, s. 41-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431490

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.