PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (56) | 168--178
Tytuł artykułu

Ochrona przyrody oraz aspekty prawne udostępniania turystycznego obszarów chronionych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nature Conservation and Legal Aspects of Making Protected Areas Accessible to Tourists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest stymulatorem wzrostu gospodarczego oraz przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy na świecie. Sektor ten bezpośrednio i pośrednio odpowiada za 8,8% miejsc pracy, 9,1% światowego produktu krajowego brutto (GDP), 5,8% światowego eksportu i 4,5% światowych inwestycji. Organizacja WTTC (The World Travel & Tourism Council) szacuje, iż w samej Afryce Subsaharyjskiej w ciągu najbliższych 10 lat może zostać utworzonych około 3.8 miliona miejsc pracy w sektorze turystycznym. (fragment tekstu)
EN
Protected Areas are a part of the global nature protection system. More and more frequently they become a primary destination for individual and organized tourism. However, one should have in mind that tourism is one of the primary problems in environmental protection activities. The article presents the elementary legal fundamentals of nature conservation in Poland, regulatory forms of nature protection and the aspects of making Protected Areas accessible to the tourists. (author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
168--178
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2012.
 • Breczko A., Jamróz A., Oliwniak S., Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999.
 • Burdziej J., Kunz M., Obszary chronione w Polsce - spojrzenie geoprzestrzenne, w: M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki, Tuchola-Toruń 2013.
 • Chape S., Blyth S., Fish L., Fox P., Spalding M., 2003 United Nations List of Protected Areas, Gland, Switzerland and Cambridge 2003.
 • Chmielowiec A., Źródła prawa międzynarodowego - zagadnienia wstępne, www.cejsh.icm. edu.pl.
 • Christie I., Fernandes E., Messerli H., Twining-Ward L., Tourism in Africa: Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods, Waszyngton 2014.
 • Deguignet M., Juffe-Bignoli D., Harrison J., MacSharry B., Burgess N., Kingston N., 2014 United Nations List of Protected Areas, Cambridge 2014.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz.UE.L 2010 nr 20).
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz.UE.L nr 206).
 • Eagles P. F. J., Bowman M. E., Chang-Hung Tao T., Guidelines for Tourism in Parks and Protected Areas of East Asia, Gland, Switzerland and Cambridge 2001.
 • Hahn W., Offenbarungspflichten im Umweltschutzrecht, Bonn-Köln 1984.
 • Iddle E., Bines T., Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo, Świebodzin, 2004, www.kp.org.pl.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78 poz. 483).
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, z dnia 3 marca 1973 r. (Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112).
 • Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z dnia 2 lutego 1971 r. (Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24).
 • Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, z dnia 19 września 1979 r. (Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263).
 • Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, z dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17).
 • Konwencja o różnorodności biologicznej, z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532).
 • Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, z dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190).
 • Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.
 • Machoń M., Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody, www.cejsh.icm.edu.pl.
 • Ochrona środowiska - przepisy.gofin.pl, www.przepisy.gofin.pl.
 • Ochrona Środowiska 2014, Warszawa 2014.
 • Radziejowski J., Obszary chronione jako forma zarządzania różnorodnością biologiczną, www.ucbs.uw.edu.pl.
 • Radziejowski J., Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa 2011.
 • Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pl.
 • Sobolewski M., Konwencje i porozumienia przyrodnicze ratyfikowane przez Polskę, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 749, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.