PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 5, t. 316 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Aktualne problemy | 41--56
Tytuł artykułu

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna nowych krajów unii europejskiej - doświadczenia integracji i kryzysu

Warianty tytułu
International Investment Position of New Eu Member States - the Experience of Integration and Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagraniczne finansowanie gospodarki jest jednym z istotnych problemów poruszanych w debatach społecznych i ekonomicznych. Z jednej strony kraje transformacji systemowej, ze względu na niedobory akumulacji krajowej, zmuszone były finansować swój rozwój po części kapitałem zagranicznym; z drugiej - nadmierne zaangażowanie kapitału zagranicznego może zwiększać ryzyko gospodarcze oraz podatność kraju na kryzysy finansowe. Szczególnie ostatnie lata pokazały wrażliwość gospodarek Unii Europejskiej na szoki finansowe i uwypukliły potrzebę monitorowania skali ich nierównowagi zewnętrznej, w tym finansowej. Celem artykułu jest określenie poziomu bezpieczeństwa finansowania gospodarek nowych krajów UE kapitałem ze źródeł zagranicznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o wielkość i strukturę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz wskaźniki zadłużenia zagranicznego netto i brutto. Dla zachowania porównywalności danych badanie wykonano na podstawie danych pochodzących z bazy Eurostat. Zakres czasowy analizy (tj. lata 2004-2013) pozwolił zbadać zmiany, jakie zaszły w trakcie pierwszej dekady członkostwa w Unii, szczególnie te wywołane kryzysem finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Foreign financing of the economy is one of the important issues discussed in the social and economic debates. On one hand, transition economies, due to the shortage of domestic accumulation, were forced to co-finance their development with foreign capital, on the other hand, excessive involvement of foreign capital may increase the vulnerability to financial crises. In particular, recent financial crisis has shown the sensitivity of the EU economies to financial shocks and highlighted the need to monitoring the scale of external imbalances. The aim of the article is to examine the level of security of financing economies of the new EU countries with foreign capital, by analyzing the scale and structure of their International Investment Position and Foreign Debt. The study, covering the period 2004-2013, was based on the data derived from Eurostat. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alfaro L., Kalemli-Ozcan S., Volosovych V. (2008), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 90, No. 2, s. 347-368.
 • Balance of Payments and International Investment Position Manual (2009), International Monetary Fund, Washington.
 • Bluedorn J., Duttagupta R., Guajardo J., Topalova P. (2013), Capital Flows are Fickle: Anytime, Anywhere, IMF Working Paper No. 183, s. 1-36.
 • Bosworth B. P., Collins S. M. (1999), Capital flows to developing economies: Implications for saving and investment, "Brookings Papers on Economic Activity", No. 1, s. 1-38.
 • Broto C., Diaz-Cassou J., Erce A. (2011), Measuring and explaining the volatility of capital flows to emerging countries, "Journal of Banking and Finance", Vol. 35, Issue 8, s. 1941-1953.
 • Calvo G. (2007), Crises in emerging market economies: A global perspective, Central Bank of Chile Working Papers, No. 441, s. 1-21.
 • Calvo G., Reinhart C. (2000), When capital inflows come to a sudden stop: Consequences and policy options, "MPRA Paper", No. 6982, s. 1-30.
 • Catão L. A. V., Milesi-Ferretti G. M. (2013), External Liabilities and Crises, IMF Working Paper No. 13/113, International Monetary Fund, s. 1-37.
 • Commission Staff Working Paper. Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances: Envisaged initial design (2011), European Commission, Brussels, 8.11.2011, SEC(2011) 1361 final.
 • Dąbrowski M. A. (2013), Kontrowersje wokół motywów akumulacji rezerw dewizowych przez gospodarki wschodzące, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE; http://www.pte.pl/kongres/referaty/D%C4%85browski%20Marek%20A/D%C4%85browski%20%20KONTROWERSJE%20WOK%C3%93%C5%81%20MOTYW%C3%93W%20AKUMULACJI%20REZERW%20DEWIZOWYCH%20PRZEZ%20GOSPODARKI%20WSCHODZ%C4%84CE pdf (dostęp: 25.09.2014).
 • De Mello L. (1999), Foreign direct investment-led growth: Evidence from time series and panel data, "Oxford Economic Papers", No. 51 (1), s. 133-151.
 • External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology (1988), BIS, IMF, OECD, World Bank, Paris.
 • Furceri D., Guichard S., Rusticelli E. (2011), Episodes of large capital inflows and the likelihood of banking and currency crises and sudden stops, "OECD Economics Department. Working Paper", No. 865, s. 1-37.
 • Furceri D., Guichard S., Rusticelli E. (2012), Medium-Term Determinants of International Investment Positions: the Role of Structural Policies, "Journal of International Commerce, Economics & Policy", Vol. 3, Issue 2, s. 1-32.
 • Kučerová Z. (2009), Measuring Financial Integration in Central Europe Through International Investment Positions, "Eastern European Economics", Vol. 47, Issue 4.
 • Lane P. R., Milesi-Ferretti G. M. (2000), External Capital Structure: Theory and Evidence, IMF Working Paper No. 00/152, International Monetary Fund, s. 1-33.
 • Lane P. R., Milesi-Ferretti G. M. (2006), Capital Flows to Central and Eastern Europe, IMF Working Paper No. 06/188, International Monetary Fund, s. 1-31.
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku (2014), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Mrzygłód U. (2011), Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej, "Materiały i Studia NBP", nr 257.
 • Nakonieczna-Kisiel H. (2011), International Investment Position Versus External Debt, "Folia Oeconomica Stetinensia", Vol. 10, Issue 2.
 • Ozturk I. (2007), Foreign Direct Investment-Growth Nexus: A Review of the Recent Literature, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies", No. 4 (2), s. 79-98.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dz. U. UE L 306/25.
 • Śliwiński P. (2008), Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] E. Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, PWN, Warszawa, s. 158-192.
 • Sula O., Willet T. D. (2009), The reversibility of different types of capital flows to emerging markets, "Emerging Market Review", Vol. 4, No. 10, s. 296-310.
 • Wajda-Lichy M. (2013), Procedura nierównowagi makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodniopomorski", t. 2, nr 3, s. 317-330.
 • Wu J., Li S., Selover D. D. (2012), Foreign Direct Investment vs. Foreign Portfolio Investment, "Management International Review", Vol. 52, Issue 5, s. 643-670.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431496

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.