PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 5, t. 316 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Aktualne problemy | 113--131
Tytuł artykułu

Unia monetarna a intensywność wymiany towarowej - studium przypadku strefy euro

Warianty tytułu
Intensity of Trade Under Monetary Union - Case Study of the Eurozone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu znalezienie empirycznego dowodu na potwierdzenie tezy o pozytywnych efektach handlowych i endogeniczności kryteriów akcesyjnych w przypadku europejskiej unii monetarnej. Analizujemy, jak europejska unia walutowa wpływa na handel towarowy jej państw członkowskich, jak również - dla porównania - nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków EFTA. Dodatkowo badamy wpływ utworzenia strefy euro na gospodarki jej państw członkowskich mających największe problemy gospodarcze, zwłaszcza od czasu ostatniego kryzysu (2008 r.) - tzw. grupa PIGS (Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania). Analizie poddano nie tylko ogólne zmiany w wymianie towarowej, lecz także zmiany w wymianie wewnątrzgałęziowej. Na końcu zbadano też zmiany w handlu wewnątrzgałęziowym w podziale na handel poziomy i pionowy. Analiza obejmuje lata 1995-2013. Artykuł rozpoczyna krótka prezentacja efektów handlowych integracji monetarnej oraz przegląd metod pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is aimed at finding an empirical proof of the thesis of positive trade effects and endogeneity of accession criteria in the case of the European monetary union. We analyze how the European monetary union influences trade in goods of its Member States as well as - for comparison - of the New EU-Member States and the EFTA members. Additionally we analyze impast of the creation of the Eurozone on the economies of its Member States with the biggest economic problems especially since the last international crisis (2008) - the group PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain). We analyze not only changes in the aggregated trade in goods but changes in intra-industry trade as well. Finally we divide intra-industry trade into horizontal and vertical streams and analyze their changes. Our analysis covers the period 1995-2013. We start with the short presentation of trade effects of a monetary integration and analysis of the methods of measurement of intra-industry trade. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Baldwin R. (2006), The Euro's Trade Effects, European Central Bank Working Papers, No. 594.
 • Baldwin R., Wypłosz C. (2009), The Economics of European Integration, McGraw Hill, New York.
 • Baza danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ (dostęp: 10.09.2014).
 • Baza danych UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/ (dostęp: 11.11.2014).
 • Crespo N., Fontoura M. P. (2001), Determinants of the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade: What can we learn from Portuguese data?, Working Paper ISEG No. 9, Lisboa.
 • Czarczyńska A., Śledziewska K. (2007), Teoria integracji europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Czarny E. (2002a), Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czarny E. (2002b), Problem agregacji w teorii ekonomii oraz w badaniach empirycznych na przykładzie analizy handlu wewnątrzgałęziowego, [w:] I Konferencja "Modelowanie procesów ekonomicznych", WSH, Kielce.
 • Czarny E. (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • DeGrauwe P. (2000), Exchange Rates in Search of Fundamentals: The Case of the Euro-Dollar Rate, CEPR Discussion Papers No. 2575.
 • Fontagné L., Freudenberg M. (1997), Intra-industry trade: Methodological issues reconsidered, CEPII Working Paper 1.
 • Greenaway D., Hine R. C., Milner C. (1994), Country Specific Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the United Kingdom, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 130, No. 1.
 • Grubel H. G., Lloyd P. J. (1971), The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "Economic Record", Vol. 47, No. 120.
 • Grubel H. G., Lloyd P. J. (1975), Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
 • McKinnon R. I. (1963), Optimum Currency Areas, "American Economic Review", Vol. 53.
 • Mundell R. A. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review", Vol. 51.
 • Ozturk I. (2006), Exchange Rate Volatility and Trade: A Literature Survey, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies", Vol. 3, Issue 1.
 • Rose A. K. (2000), One money, one market: The effect of common currencies on trade, "Economic Policy", No. 15.
 • Rose A. K. (2001), Currency unions and trade: The effect is large, "Economic Policy", No. 16.
 • Weigand J., Lehmann E. (1997), Produktdifferenzierung, "Wirtschaftswissenschaftliches Studium", Bd. 26, Nr. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.