PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 11 Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas | 39--58
Tytuł artykułu

Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functions of Small Towns in the Agricultural Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania potencjału demograficznego i ekonomicznego oraz funkcji małych miast w krajowej przestrzeni rolniczej. Przedstawiono w nim podstawowe elementy przestrzeni rolniczej, wpływ różnorodnych czynników na jej kształtowanie w procesie historycznym oraz zróżnicowanie genetyczne obszarów rolniczych. Na przykładzie 51 miast położonych na terenie różnych obszarów rolniczych, określono zróżnicowanie poziomu ich potencjału demograficznego i ekonomicznego, relacje zachodzące między sektorami gospodarczymi oraz funkcje społeczno-gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the varied demographic and economic potential of small towns as well as their functions in the agricultural area of Poland. There are presented in the article basic elements of agricultural area, the influence of various factors on these elements in the historical process and the genetic differentiation of agricultural areas. There are examples of 51 towns sit-uated in different agricultural areas and on the basis of these examples, the var-ied demographic and economic potential level together with relations between economy sectors and their social-economic functions were defined.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 • Dębski J., 2002, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 • Dobrowolska M. (red.), 1968, Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Siarkowym, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, 29, Warszawa.
 • Dziewoński K., Jerczyński M., 1977, Współczesne procesy urbanizacji w Polsce, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, Statystyka Polski, 85, GUS, Warszawa.
 • Fajferek A., Zioło Z., 1979, Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 71, s. 159-168.
 • Fajferek A., Zioło Z., 1983, Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do proce-sów industrializacji w woj. tarnobrzeskim, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, 77, s. 127-186.
 • Golachowski S., Zagożdżon A. (red.), 1974, Dolnośląski Okrąg Miedziowy 1960-1970, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Wrocław-Warszawa.
 • Heffner K. (red.), 2005, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), 2005, Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, 220.
 • Ignar S. (red.), 1967, Gospodarka czynnikiem ludzkim w rejonach uprzemysławianych, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Jażewicz I., 2005, Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, Słupskie Prace Geograficzne, 2, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 71-79.
 • Kamińska W. (red.), 2002, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Akademia Świętokrzyska, Kielce.
 • Kudełko J., 2001, Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999, [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Opolskie Roczniki Ekonomiczne, 16, s. 242-249.
 • Kudełko J., 2002, Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarcze-go województwa podkarpackiego w okresie transformacji, [w:] Z. Szymla (red.), Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 309-318.
 • Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Prace Monograficzne, 394, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków.
 • Lachert Z., Dembowski Z., 1973, Urbanizacja a rolnictwo - powiat płocki 1960-1965, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Rydz E., 2006, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.
 • Secomski K. (red.), 1965, Teoretyczne problemy rozwoju sil wytwórczych, PWE, Warszawa.
 • Secomski K, 1970, Czynniki społeczne we współczesnym rozwoju gospodarczym, PWN, Warszawa.
 • Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie, 298, Uniwesytet Opolski, Opole.
 • Stelmachowski A. (red.), 1975, Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego rejonów uprzemysławianych, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Zioło I., 1979, Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadpodstawowych obszaru uprzemysławianego i rolniczego (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego), Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 72, s. 5-141.
 • Zioło Z. (red.), 1978, Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Zioło Z., 1980, Wpływ rozwoju przemysłu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu rzeszowskiego, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Zioło Z. (red.), 1991, Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych., Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.
 • Zioło Z., 1994, Struktura funkcjonalna i układ przestrzenny centrów regionalnych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Sekcja Go-spodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie, UMCS Filia w Rzeszowie, KPZK PAN, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 171-184.
 • Zioło Z., 1996, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej, [w:] U. Wich (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko, UMCS, KPZK PAN, Lublin, s. 183-191.
 • Zioło Z., 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] A. Lisowski (red.). Geografia na przełomie wieków -jedność w różnorodności, UW, Warszawa, s. 122-131.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431530

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.