PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 1: Polska i Niemcy | 21--47
Tytuł artykułu

Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej - wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku

Autorzy
Warianty tytułu
Premises and Challenges of the Quest for Germany's New International Role in the Era of Growing Crises in the European Union - the Selected Problems of Studies and Political Practice in the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec. Zagadnienie powyższe ma duże znaczenie teoretyczne oraz praktyczne, stanowiąc zarazem ważny przyczynek do pogłębienia badań nad ewolucją polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec. Cezura czasowa analizy obejmuje okres ponad dziesięciu lat (...) W artykule wykorzystano najnowsze publikacje niemieckie, polskie, jak też wcześniejsze autora. Zawierają one obszerne wykazy bibliograficzne w odniesieniu do źródeł oraz najnowszej literatury przedmiotu. Istotne znaczenie miała również bieżąca obserwacja uczestnicząca autora za pośrednictwem mediów niemieckich, w tym kanału dokumentacyjnego telewizji satelitarnej Phoenix TV oraz licznych portali internetowych.
Ograniczone ramy opracowania pozwalają autorowi jedynie na syntetyczne zasygnalizowanie prób poszukiwania nowej roli Niemiec w kontekście współzależności między głównymi tendencjami badawczymi oraz działaniami kolejnych rządów federalnych na przykładzie dwóch wybranych kryzysów: zadłużenia strefy euro (od 2010) oraz migracyjnego (od 2015). (fragment tekstu)
EN
The article attempts to synthetically analyze the premises and challenges involving Germany's search for new international role and responsibility in the era of snowballing crises afflicting the European Union. The basic task of the analysis is to show the interdependence between various aspects of theoretical and applied studies as well as their impact on practical formulation of Germany's international position in the 21st century by the subsequent federal governments on the examples of the eurozone crisis (2010-2015) and the EU's migration crisis lasting since the midst of the 2015. The text consists of three parts, in which the following issues were presented in sequence: 1) the general premises of the evolution of the unified Germany's international role; 2) the hunt for new international role and responsibility of Germany in the context of attempts to solve the eurozone crisis after 2010; 3) the challenges for German leadership in the EU with particular reference to the chancellor Angela Merkel's role in migration crisis of 2015/2016. The principal thesis of the paper is as follows: Due to the giant economic-financial potential as well as the important position within the EU, Germany played a crucial role in the endeavours to finish the crisis and to stabilize the eurozone after 2010. However, the serious difficulties accompanying massive inflow of illegal refugees to Germany and the entire Europe since the half of 2015, which so far have not been unambiguously solved, are truly enormous challenges for the German and chancellor Angela Merkel's leadership in the EU. (original abstract)
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • G. Hellmann, D. Jacobi, U. Stark-Urrestarazu (hrsg.), "Früher, entschiedener und substanzieller"? Die neue Debatte über Deutschlands Aussenpolitik, "Zeitschrift für Aussen- und Sicherheitspolitik", Heidelberg 2015
 • S. Harnisch, J. Schild (hrsg.), Deutsche Außenpolitik und internationale Führung: Ressourcen, Praktiken und Politiken in einer veränderten Europäischen Union, Baden-Baden 2015.
 • K. Malinowski, Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o międzynarodowej roli Niemiec (1990-2005), Poznań 2007
 • K. Malinowski, Polska i Niemcy w Europie (2004-2014). Różnice interesów - uwarunkowania i konsekwencje, Poznań 2015.
 • E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa-Kraków 2010
 • E. Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku, Kraków 2013
 • E. Cziomer, Teoria i praktyka decydowania w polityce zagranicznej Niemiec na przykładzie roli kanclerz Angeli Merkel w kryzysie strefy euro w latach 2010-2013, [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A.W. Ziętek, Lublin 2014, s. 271-288
 • A.W. Ziętek, Rola Niemiec w geopolitycznej grze o Ukrainę w latach 2013-2015, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2015, nr 2 (XII), s. 39-56.
 • D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 • H. Haftendorn, Theorien der internationalen Beziehungen, Eine Einführung, München 2013.
 • G. Sorensen, Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Kraków 2006.
 • Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998, s. 25-26.
 • K. Holsti, National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy, "International Studies Quarterly" 1970, No. 3, s. 233 i nast.
 • M. Bielecka, Role międzynarodowe państw, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004, s. 177-192.
 • J. Fischer, "I am not convinced". Der Irak-Krieg und die rot-grünen Jahre, Köln 2011, s. 285 i nast.
 • E. Wolfram, Rot-Grün an der Macht. Deutschland 1998-2005, München 2013, s. 64-109
 • K. Miszczak, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005, Warszawa 2012, s. 389 i nast.
 • H.P. Schwarz, Die Zentralmacht Europas - Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, Berlin 1994.
 • S. Harnisch, H. Maull, The Foreign Policy of the Berlin Republic, Manchester 2001.
 • Ch. Hacke, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, Berlin 2003
 • E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec: kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej, Warszawa 2005.
 • S. Bierling, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Normen, Akteure, Entscheidungen, München 1999.
 • M. Staack, Großmacht oder Handelsstaat? Deutschlands außenpolitische. Grundorientierungen in einem neuen internationalen System, München-Wien 2000.
 • S. Schmidt, G. Hellmann, R. Wolf (hrsg.), Handbuch zur deutschen Außenpolitik, Wiesbaden 2007.
 • M. Fratzscher, Die Deutschland-Illusion: Warum wir unsere Wirtschaft überschätzen und Europa brauchen, München 2014, s. 18-46.
 • J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2009, Kraków 2011.
 • O. Gentyert, Guido Westerwelle. Vom Supermann zum Hampelmann, Remscheid 2011.
 • M. Kaim, V. Perthes, Herausforderungen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bis 2030: Gestaltung in der turbulenten Welt, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/121016_ZfAS_Deutschland2030_prt_kim.pdf [dostęp: 12.02.2016].
 • E. Cziomer, Od światowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewnątrzpolityczne dla Niemiec w latach 2008-2011, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2011, nr 5, s. 35 i nast.
 • R. Ohr, Wie viel Euro braucht Europa, "Aus Politik und Zeitgeschichte" (APZ) 2012, Nr 13, s. 23-34.
 • Alles für die Hälfte. Beteiligung an Griechenlands Schuldenschnitt, "Süddeutsche Zeitung", 8.03.2012, www.sueddeutsche.de [dostęp: 20.03.2015].
 • Ch. Katsioulis, Der schmale Grat zwischen Führung und Führer. Die deutsche Führungsrolle in der Eurokrise aus griechischer Sicht, [w:] S. Harnisch, J. Schild (hrsg.), Deutsche Außenpolitik und internationale Führung: Ressourcen, Praktiken und Politiken in einer veränderten Europäischen Union, Baden-Baden 2015, s. 251-275.
 • Griechenland erhält neue Miliardenkredit, "Spiegel-Online", 2.12.2015, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-esm-ueberweist-naechsten-milliardenkredit-a-10692 [dostęp: 21.03.2016]
 • Schulden und Fluechtlinge. Griechenlands doppelte Krise, "Spiegel-Online", 27.02.2016, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-schon-im-maerz-2016-pleitea-1079485.html [dostęp: 18.04.2016].
 • R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej. Berlin, 28 listopada 2011 r., "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2011, nr 10, z. 4.
 • J. Gauck, Deutschlands Rolle in der Welt: Anmerkungen zu Verantwortung. Normen und Bündnissen, München, Rede, 31.01.2014, s. 1-9, Bunedespraesidialamt, www.bundespraesident.de.
 • F.W. Steinmeier, Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier anlässlich der 50. Münchner Sicherheitskonferenz, 01.02.2014, http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2014/140201-BM_M SiKo.html [dostęp: 24.10.2015].
 • U. von der Leyen, Rede anlaesslich der Muechener Sicherheitskonferfen, 1.02.2014, https://www.securityconference.de/fileadmin/MSC_/2014/Reden/2014-01-01_Rede_BMin_von_ der_Leyen_MSC_2014.pdf [dostęp: 24.10.2015].
 • A. Rinke, Die Genese der "neuen deutschen Außenpolitik", "Internationale Politik", 4, Juli/August 2014.
 • H.A. Winkler, Geschichte des Westens. Die Gegenwart, München 2015.
 • H. Münkler, Macht der Mitte. Die neuen Aufgaben Deutschlands in Europa, Hamburg 2014.
 • S. Bierling, Vormacht wider Willen: Deutsche Außenpolitik von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart, München 2014.
 • H. Kundnani, The Paradox of German Power, London 2014.
 • J. Braml, W. Merkel, E. Sandschneider, Außenpolitik mit Autokratien, Berlin-München- Boston 2014.
 • G. Langguth, Kohl, Schröder, Merkel. Machtmenschen, München 2009 s. 340-454.
 • M. Heckel, So regiert die Kanzlerin, München 2011 oraz G. Hoehler, Die Patin. Wie Angela Merkel Deutschland umbaut, Zürich 2012.
 • S. Kornelius, Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Welt, Hamburg 2013.
 • J. Schramm, Fifty Shades of Merkel, Hamburg 2016.
 • J. Lehmann, Flucht in die Krise - Ein Rückblick auf die EU-"Flüchtlingskrise" 2015, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 18.12.2015, s. 7-11, http://www.bpb.de/apuz/217302/einrueckblick-auf-die-eu-fluechtlingskrise-2015?p=all [dostęp: 22.02.2016].
 • Flüchtlingskrise, Zahl der Asylsuchenden sinkt drastisch, "Handelsblatt", 8.04.2016, http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fluechtlingskrise-zahl-der-asylsuchenden-sinktdrastisch/13420838.html [dostęp: 18.04.2016].
 • Merkel - nicht emotional beschränkt, nur sprachlich, "Die Welt", 16.07.2015, http://www.welt.de/politik/deutschland/article144106520/Merkel-nicht-emotional-beschraenkt-nursprac [dostęp: 1.03.2016].
 • Herbst der Kanzlerin. Geschichte eines Staatsversagens, "Die Welt", 9.11.2015, http://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html [dostęp: 1.03.2016].
 • R. Balcerowiak, Faktencheck Flüchtlingskrise: Was kommt auf Deutschland noch zu?, Berlin 2015.
 • Angela Merkel muss ihre einsame Haltung ändern, "Der Tagesspiegel", 5.02.2016, http://www.tagesspiegel.de/politik/europa-und-die-fluechtlinge-angela-merkel-muss-ihre-einsame-haltung-aendern/129 [dostęp: 16.04.2016].
 • S. Riedel, Fluchtursache Staatszerfall am Rande der EU. Die europäische Verantwortung, Arbeitspapier FG Globale Fragen SWP, Berlin 2015, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/AP-Riedel-Fluchtursache_Staatszerfall-16-10-2015.pdf [dostęp: 16.04.2016].
 • K.O. Lang, Rückzug aus der Solidarität? Die Visegrád-Länder und ihre Reserviertheit in der Flüchtlingspolitik, SWP-Aktuell 2015, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A84_lng.pdf [dostęp: 16.04.2016].
 • S. Angemendt, D. Kipp, A. Koch, Grenzsicherung, Lager, Kontingente: Die Zukunft des europäischen Flüchtlingsschutzes?, SWP-Aktuell, 2016, Nr 30, https://www.google. pl/?gws_rd=ssl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.