PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 257 | 32--43
Tytuł artykułu

Instrumenty wspierania osób młodych na rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instruments for Supporting Young People after the Changes in the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracy jest obszarem o niezwykłej dynamice zmian. Każda grupa społeczna uczestników próbuje odnaleźć na nim swoje miejsce. Wśród nich znajdują się także osoby młode, które spotykają tam liczne ograniczenia. Dlatego konieczne jest podjęcie wobec nich szerszych działań systemowych. Podstawą do tego są zmiany w obowiązującym ustawodawstwie rynku pracy dokonane w 2014 r. W zasadniczym zakresie modyfikują one dotychczasowe rozwiązania pasywne odnoszące się do osób młodych.(abstrakt oryginalny)
EN
The labour market is an area of exceptional dynamic of change. Every social group of participants is trying to find their own place on it. Among them are found the young people who come across a number of restrictions. Therefore, it is necessary to take wider system solutions towards them. Basis for the this are changes in the applicable in the labour market legislation made in 2014. In the principal range it is modifying of the existing solutions passive young people.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • GUS (2014), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2013, Warszawa.
 • Dziwak A. (2008), Bezrobocie wśród młodzieży jako jedna z głównych kwestii polityki społecznej w Polsce na przykładzie programu "Start Zawodowy" realizowanego w powiecie oświęcimskim, UŚ, Katowice.
 • Młodzi na rynku pracy. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży - tekst ujednolicony (2012), MPiPS, Warszawa.
 • Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2014, www.eu-go.gov.pl/pl.
 • Osiecka-Chojnacka J. (2007), Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy, Biuro Analiz Sejmowych, INFOS, nr 16.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z dnia 19 maja 2014. Dz.U. 2014, nr 631.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dz.U. 2014, poz. 639.
 • Stasiak J. (2011), System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce, UŁ, "Folia Oeconomica", nr 248.
 • Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, UW, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2003, nr 122, poz. 1143 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 674 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. 2006, nr 94, poz. 65 ze zm.
 • Wojdyło-Preisner M. (2008), Współczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnych rynkach pracy [w:] Z. Wiśniewski, E. Dolny (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, UMK, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431644

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.