PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 257 | 44--53
Tytuł artykułu

Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Promotion of Chances or Support the Helplessness in Labour Market Politics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie jest znaczącym problemem społecznym. Aktualnie aż 13% polskiego społeczeństwa figuruje w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Wieloletnie debaty nad efektywnym przeciwdziałaniem bezrobociu w Polsce zostały zwieńczone nowelą Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 27 maja 2014 r. Najpoważniejsze zmiany, jakie wprowadziła reforma urzędów pracy, to utworzenie stanowiska doradcy klienta, profilowanie form pomocy dla bezrobotnych, podniesienie efektywności pracowników państwowych służb zatrudnienia, wspieranie aktywnego poszukiwania pracy, kompleksowość usług oraz indywidualne podejście do klienta. Zamysłem ustawodawcy było przede wszystkim przekształcenie urzędów pracy w "państwowe agencje pośrednictwa pracy" na wzór brytyjskich job center. Należy zauważyć, iż rewolucja zapowiadana przez resort pracy i polityki społecznej okazała się de facto mało znaczącą reformą, jako że problemy rynku pracy tkwią znacznie głębiej. Dopóki od rejestracji w urzędach pracy uzależnione będzie m.in. nabycie świadczeń z ośrodków pomocy społecznej, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym czy spełnienie przesłanek do ubiegania się o świadczenia przedemerytalne, dopóty powiatowe urzędy pracy będą w głównej mierze przedłużeniem służb społecznych, a nie podmiotami specjalizującymi się stricte w efektywnej aktywizacji zawodowej i pośrednictwie pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Unemployment is the significant social problem. Presently as many as 13% of Polish society is featured in the registers of Local Labour Offices. Longstanding debates about the effective counteraction of unemployment in Poland were finished with the amendment of the Act about the Promotion of the Employment and the Institutions of the Labour Market, which came into the force on 27th may 2014. The most considerable changes, which introduced the reform of the Labour Offices, are creating the function the "careers adviser", profiling the forms of the help for the unemployed, increasing the effectiveness of the office workers in the State Services of Employment, supporting the active work searching, the complexity of services and individual approach to the custo "state recruitment agency" which based on British "job centers". We should notice, that the revolution announced by the Ministry of Work and Social Politics turned out de facto only tangential reform, because problems of the labour market lie considerably deeper. As long as purchasing social assistance benefits from Social Welfare Centres, covering by health insurance or applying for pre-retirement benefits will be dependent on registration in labour offices, Local Labour Offices will be mainly another department of social services, but not institutions, which specialise stricte in effective stimulation to activity on labour market and supporting the active work searching.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (2010), Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Wojdyło-Preisner M., Wiśniewski Z. (2013), Profilowanie bezrobotnych, wymagających szczególnego wsparcia na rynku pracy, UMK, Toruń.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 2009, nr 114, poz. 946.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. 2014, poz. 538.
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dz.U. 2014, poz. 567.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2014, poz. 1004.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2013, poz. 674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Dz.U. 2013, poz. 170.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 598.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl (dostęp: 10.09.2014).
 • [www 2] http://www.gazetaprawna.pl (dostęp: 10.09.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431648

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.