PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 12 | nr 3 | 307--316
Tytuł artykułu

The Use of Instruments of Logistics and Marketing in Transport Enterprises in Lubuskie Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie instrumentów logistyczno-marketingowych w przedsiębiorstwach transportowych województwa lubuskiego
Einsatz von Instrumenten des Logistik-Marketing in Transportunternehmen in der Woiwodschaft Lebus
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Celem artykułu była weryfikacja stosowanych instrumentów logistyczno-marketingowych w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw transportowych. Aktualnie na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim określono wykorzystywanie instrumentów logistyczno-marketingowych. Wyodrębnienie instrumentów logistyczno-marketingowych było stworzone na potrzeby przebadania przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim. Taki dobór tych instrumentów dał podstawę do przestudiowania możliwości wykorzystywania ich przy realizacji działalności przedsiębiorstw. Z wyników badań można wywnioskować, iż są one przydatne dla województwa lubskiego, oraz że taki zestaw może być realizowany w skali całego kraju.
Metody: Badania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2014 roku, w 140 przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. Na podstawie wyników badań, opracowano klasyfikacje wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych z podziałem na ich poziomy.
Wyniki: Na podstawie wyników tych badań i obserwacji, autorzy opracowali analizę poziomów identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych na przykładzie badanych przedsiębiorstw. Na tej podstawie możliwa była identyfikacja wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych w tychże przedsiębiorstwach.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań przedsiębiorstw transportowych województwa lubuskiego stworzono dobór instrumentów logistyczno-marketingowych, utworzono klasyfikację wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The aim of the article is to verify the logistics and marketing instruments used in transport enterprises in Lubuskie voivodeship. The article presents the results of surveys of transport companies. Based on these studies in transport enterprises in Lubuskie, the current level of the use of logistics and marketing instruments was determined. Logistics and marketing instruments were separated to study the needs of transport companies in Lubuskie voivodeship. The choice of these instruments gave rise to a study of the possibility of using them in the implementation of business operations. From the findings it can be inferred that they are useful for the voivodeship, and that such a system can be implemented in the whole country.
Methods: The study was conducted in the second half of 2014 and 140 transport enterprises in Lubuskie. Based on the research results, classifications of instruments were developed using logistics and marketing division at their levels.
Results: On the basis of these findings and observations, the authors have analysed the levels of identification instruments, logistics and marketing. On this basis, it was possible to identify the instruments used by logistics and marketing in these companies.
Conclusions: Based on the study of transport companies in Lubuskie voivodeship, a selection of logistics and marketing instruments were identified, along with a classification of the logistics and marketing instruments used. With the implementation of the above steps to classify the usage level of logistics and marketing instruments, the ability to match these levels to data transport companies was established. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
307--316
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Gora, Poland
 • University of Zielona Gora, Poland
Bibliografia
 • Witkowski J. 2015, Logistyka w warunkach kryzysu ekonomicznego i w nagłych sytuacjach kryzysowych [Logistics in conditions of economic crisis in emergency crisis situations] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 154.
 • Gierszewska G., Romanowska M. 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa [Strategic analysis of the company], PWE, 39.
 • Borowiecki R. 2010, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki [The company face the challenges of the modern economy], Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie, 409-410.
 • Kauf S. 2010, Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach [Logistics as a tool for reducing congestion in urban transport], LogForum 6, 1, 4, http://www.logforum.net/vol6/issue1/no4.
 • Szołtysek J., Sadowski A. 2013, Logistyka zwrotna - dylematy związane z celami [Reverse logistics - dilemmas related to objectives], Logistyka 6/2013, 11.
 • Nowicka-Skowron M. 2000, Efektywność systemów logistycznych [The efficiency of logistics systems], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 56-57.
 • Sołtysik M. 1994, Istota i cechy zarządzania logistycznego [The nature and characteristics of logistics management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7-8, 145.
 • Ciesielski M. 2006, Instrumenty zarządzania logistycznego [Instruments Logistics management], PWE, 11.
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. 2003, Logistyka w przedsiębiorstwie [Logistics enterprise.], PWE, 19.
 • Witkowski K., Kużdowicz P. 2003, Komputerowo zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw. [Computer-integrated supply chain management], [w:] Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia [Technical and economic conditions of development of the countries of Central and Eastern Europe. State, prospects, opportunities, opportunities, threats], Wyższa Szkoła Biznesu, 264.
 • Pfohl H.Ch. 1972, Marketing-Logistik. Gestaltung, Steuerung und Kontrolle des Warenflusses im modernen Markt. 17.
 • Christopher M. 1998, Logistics and supply chain management. Strategies for reducing costs and improving service, 2, Financial Times Management, 9-12.
 • Abt S. 2001, Logistyka w teorii i praktyce [Logistics in theory and practice], Wyd. AE w Poznaniu, 26.
 • Sołtysik M. 2000, Zarządzanie logistyczne [Logistics management], AE w Katowicach, 58.
 • Pabian A., 2004, Środki i formy marketingowego oddziaływania na klientów [Means and forms of marketing impact on clients], Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 7.
 • Pabian A. 2015, Rola dyrekcji w promowaniu i wdrażaniu zasad sustainability w przedsiębiorstwie [The role of management in promoting and implementing the principles of sustainability in the company], Przegląd Organizacji 4/2015, 6.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Pokusa T. 2005, Integracja marketingu i logistyki - wybrane problemy [Integration of marketing and logistics - selected issues], Politechnika Opolska, 58.
 • Brzóska J., Jelonek D. 2015, Koncepcje pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku [The concepts of measurement content created by applications business models. Theoretical basics and case study], Przegląd Organizacji 9/2015 , 54.
 • Perzyńska A. 2015, PhD thesis Instrumenty logistyczno-marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi w województwie lubuskim, [Instruments logistics and marketing in the management of transport companies in Lubuskie], Częstochowa 2015. Unpublished.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431664

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.