PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 12 | nr 3 | 215--224
Tytuł artykułu

Enterprises' Readiness to Establish and Develop Collaboration in the Area Of Logistics

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gotowość przedsiębiorstw do podjęcia i rozwoju kolaboracji w obszarze logistyki
Die Bereitschaft von Unternehmen zur Aufnahme und Entwicklung Einer Zusammenarbeit im Bereich der Logistik
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Pomimo dużej liczby badań poświęconych różnym aspektom i formom współpracy zachodzącej w łańcuchu dostaw, zagadnienie to nadal zaliczane jest do stosunkowo słabo rozpoznanych problemów badawczych. Wobec powyższego, niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji poświęconej dalszym kierunkom rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej. Głównym celem podjętych badań była ocena gotowości przedsiębiorstw do podjęcia i rozwoju kolaboracji w obszarze logistyki.
Metody: Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł danych. Badania pierwotne przeprowadzono wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługodawców logistycznych. W statystycznej analizie wyników badań użyto dwóch testów nieparametrycznych. Przyjęto, że wynik jest istotny statystycznie dla p<0,05.
Wyniki: Wyniki badań wskazują na wysoką gotowość badanych przedsiębiorstw do rozwoju współpracy wertykalnej, a statystycznie istotny wpływ na oceny respondentów miały tu dwie zmienne, tj. model dotychczasowej współpracy oraz rola, która badani pełnili w łańcuchu dostaw. Jeśli chodzi o kolaborację horyzontalną to gotowość badanych firm do jej podjęcia nie jest tak wyraźnie zauważalna jak przy współpracy wertykalnej. Różnica między średnimi ocen okazała się tu być wysoce istotna statystycznie.
Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę kolaboracji w obszarze logistyki wśród ankietowanych przedsiębiorstw, choć należy podkreślić, że badani preferują współpracę z firmami znajdującymi się na innym poziomie łańcucha dostaw. W odniesieniu do współpracy horyzontalnej otrzymane wyniki można tłumaczyć licznymi obawami respondentów dotyczącymi zachowań potencjalnych kolaborantów. Najprawdopodobniej, w tym przypadku, wśród respondentów dominuje podejście indywidualistyczne z nastawieniem rywalizacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Despite the large number of studies on various aspects and forms of supply chain collaboration, the issue is still classified as a relatively poorly recognized research problem in the logistics field. This article is crucial in the discussion on the further directions for the development of cross-organizational collaboration. The main objective of these studies was to assess the readiness of companies to start and develop vertical and horizontal collaboration within logistics.
Methods: The research problem was analysed on the basis of primary and secondary data sources. Primary research was conducted among manufacturing and trade companies as well as logistics service providers. In the statistical description the Mann-Whitney U test and Wilcoxon test were used. It was assumed that the result was statistically significant for p<0.05.
Results: The results show a high readiness of the companies surveyed for further vertical integration and two variables had a statistically significant effect on the assessment of the respondents, i.e. the current level of integration and the role the respondents played in the supply chain. As far as horizontal cooperation is concerned, the readiness of the companies surveyed for further integration was slightly above the average level. Compared to vertical collaboration, the difference between the average rating was statistically highly significant.
Conclusions: The study indicates the need for the companies surveyed to be involved in logistics collaboration. However, it should be emphasized that the respondents prefer collaboration with companies which do not operate at the same level in the supply chain. As far as horizontal collaboration is concerned, the results can be explained by a number of concerns expressed by the respondents regarding the behavior of potential collaborators. Apparently, in this case, an individual approach with a competitive attitude dominates among the respondents. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
215--224
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Andenso-Diaz B., Lozano S., Garcia-Carbajal S., Smith-Miles K., 2014. Assessing partnership savings in horizontal cooperation by planning linked deliveries. Transportation Research Part A (66), 268-279. DOI:10.1016/j.tra.2014.05.013.
 • Barratt M., 2004. Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply Chain Management: An International Journal, 9 (1), 30-42. DOI: 10.1108/13598540410517566.
 • Cruijssen F., Cools M., Dullaert W., 2007. Horizontal cooperation in logistics: opportunities and impediments. Transportation Research Part E (43), 129-142. DOI:10.1016/j.tre.2005.09.007.
 • Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G., 2013. The coopetition in the era of globalization - the strategic challenges, legal conditions [Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji - wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne]. Wolters Kluwers, Warszawa, 17.
 • Fawcett S.E., Mc Carter M.W., Fawcett A.M., Webb G.S., Magnan G.M., 2015. Why supply chain collaboration fails: the sociostructural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal 20(6), 648-664. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/SCM-08-2015-0331
 • Holweg M., Disney S., Holmstrom J., Smaros J., 2005. Supply chain collaboration: making sense of the strategy continuum. European Management Journal 23 (2), 170-181. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2005.02.008.
 • Kersten W., Blecker T., Luthje C. (eds.), 2010. Pioneering solutions in supply chain management - a comprehensive insight into current management approaches. ESV, Berlin, 142.
 • Kohli A.S., Jensen J.B., 2010. Assessing effectiveness of supply chain collaboration: an empirical study. Supply Chain Forum: An International Journal 11 (2), 2-16.
 • Kotzab H., Seuring S., Muller M., Reiner G., 2005. Research metodologies in supply chain management. Physica-Verlag, Berlin, 49.
 • Leitner R., Meizer F., Prochazka M., Sihn W., 2011. Structural concepts for horizontal cooperation to increase efficiency in logistics. CIRP J. Manuf. Sci. Technol 4 (3), 332-337. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2011.01.009.
 • Latusek-Jurczak D., 2011. Inter-organizational management [Zarządzanie międzyorganizacyjne]. Wolters Kluwer Business, Warszawa, 12.
 • Miryala R.K., Reddy V.R., 2015. Trends, challenges and innovations in management. Zenon Academic Publishing, Hyderabad, 154.
 • Montoya-Torres J.R., Ortiz-Vargas D.A., 2014. Collaboration and information sharing in dyadic supply chains: a literature review over the period 2000-2012. Estudios Gerenciales 30 (133), 343-354. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.05.006.
 • New S., Westbrook R. (eds.), 2010. Understanding supply chain concepts, critiques and futures, Oxford University Press, New York, 52.
 • Niestrój K., Świtała M., 2015. The impact of innovativeness of logistics service providers on their relationships with customers. Gospodarka Materiałowa & Logistyka (8), 2-10.
 • Olorunniwo F.O., Li X., 2010. Information sharing and collaboration practices in reverse logistics. Supply Chain Management: An International Journal 15 (6), 454-462. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/13598541011080437.
 • Pomponi F., Fratocchi L., Tafuri S.R., 2015. Trust development and horizontal collaboration in logistics: a theory based evolutionary framework. Supply Chain Management: An International Journal 20 (1), 83-97. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/SCM-02-2014-0078.
 • Rydzkowski W., 2009. Logistics services - theory and practice (Usługi logistyczne - teoria i praktyka), ILiM, Poznań, 28-29.
 • Wallenburg C.M., Schaffler T., 2016. Performance measurement in horizontal LSP cooperation as a field of conflict: the preventive role of collaborative processes. Logistics Research 9(7): 1-15. DOI: 10.1007/s12159-016-0134-y.
 • Verstrepen S., Cools M., Cruijssen F., Dullaert W., 2009. A dynamic framework for managing horizontal cooperation in logistics. Int. J. Logistics Systems and Management 5(3), 228-248. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJLSM.2009.022497.
 • Scholten K., Schilder S., 2015. The role of collaboration in supply chain resilience. Supply Chain Management: An International Journal 20(4), 471-484. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/SCM-11-2014-0386.
 • Soosay C.A., Hyland P., 2015. A decade of supply chain collaboration and directions for future research. Supply Chain Management: An International Journal 20 (6), 613-630. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/SCM-06-2015-0217.
 • Świerczek A., 2012. The risk management in the transmission of disruptions in supply chain collaboration (Zarządzanie ryzykiem w transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw), UE, Katowice, 128.
 • Stank T.P., Keller S.B., Daugherty P.J., 2001. Supply chain collaboration and logistical service performance. Journal of Business Logistics 22(1), 29-48. DOI: 10.1002/j.2158-1592.2001.tb00158.x.
 • Świtała M., Klosa E., 2015. The determinants of logistics cooperation in the supply chain - selected results of the opinion poll within logistics service providers and their customers. LogForum 11 (4), 329-340. DOI: 10.17270/J.LOG.2015.4.2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431688

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.