PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 37--44
Tytuł artykułu

Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora technologii informacyjnych na tle europejskich liderów

Autorzy
Warianty tytułu
Innovation and Competitiveness of Polish IT Sector Enterprises in Comparison with European Leaders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność i konkurencyjność sektora IT, rozumianego w szerokim ujęciu, obejmującym wytwarzanie towarów i świadczenie usług w obszarze informatyki i telekomunikacji, stanowi niebagatelny walor w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Liczne w ostatnim czasie przykłady sukcesów pojedynczych przedsiębiorstw należących do polskiego sektora IT każą postawić pytanie o to, czy kondycję całego tego sektora uznać można za dobrą - przynajmniej w porównaniu do innych krajów europejskich. W niniejszym opracowaniu podjęto się próby odpowiedzi na to pytanie, wykorzystując relewantne dane z baz OECD i Eurostat. Niestety, otrzymane rezultaty pokazują, że tak w przypadku poszczególnych wskaźników cząstkowych, jak i wskaźnika zagregowanego, polski sektor IT pod względem innowacyjności i konkurencyjności wypada daleko za europejskimi liderami. Uzyskane wyniki wskazują jednak także kierunki działań, które mogą pozwolić na poprawę tej sytuacji w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation and competitiveness of the IT sector, understood in a broad sense, including both the production of goods and provision of services in the area of information and communication technologies, is a considerable value in the development of the knowledge- based economy. Numerous recent success examples of individual companies form the Polish IT sector allow to raise the question, whether the condition of the entire sector can also be considered good - at least in comparison to other European countries. This paper attempts to answer this question using relevant data from the OECD and Eurostat databases. The obtained results show that both in the case of individual sub-indices and the aggregate index, in terms of innovation and competitiveness, the Polish IT sector falls far behind the European leaders. The provided results indicate, however, the courses of action that can allow to improve this situation in the future.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • [1] ABSL (2015), Rynek usług IT w Polsce., http://absl.pl/docu- ments/10186/26940/raport_it_2015_PL_150604_epub.pdf, data dostępu: 20.09.2015 r.
 • [2] Bankier.pl (2015), 10 najważniejszych faktów na temat polskiego rynku IT, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ 10-najwazniejszych-faktow-na-temat-polskiego-rynku-IT-7276863.html, data dostępu: 20.09.2015 r.
 • [3] Dutta S., Geiger Т., Lanvin В. (eds.), (2015), The Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive Growth, World Economic Forum, Geneva.
 • [4] Economist Intelligence Unit (2011), Investment for the Future: Benchmarking IT Industry Competitiveness 2011, http://globalindexl 1 .bsa.org/upload/key-finding/keyfin- dings.pdf, access date: 20.09.2015.
 • [5] European Commission (2013), Digital Agenda Scoreboard 2013, Brussels.
 • [6] European Commission (2014), The EU ICT Sector and Its R&D Performance, http://ec.europa.eu/digital-agenda/ news-redirect/16543, access date: 20.09.2015.
 • [7] European Commission (2015a), Digital Agenda for Europe: Download Scoreboard Reports, http://ec.europa.eu/digi- tal-agenda/en/download-scoreboard-reports, access date: 20.09.2015.
 • [8] European Commission (2015b), Innovation Union Scoreboard 2015, http://ec.europa.eu/growth/industry/inno- vation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf, access date: 20.09.2015.
 • [9] Eurostat (2015), Eurostat Database, http://ec.europa.eu/ eurostat/data/database, access date: 20.09.2015.
 • [10] Expert Group on Taxation of the Digital Economy (2014), Working Paper: Digital Economy - Facts & Figures, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/ digital/2014-03-13_fact_figures.pdf, access date: 20.09.2015.
 • [11] Gorynia M. (2002), Pojęcie konkurencyjności - istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 48-60.
 • [12] GUS (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, Warszawa.
 • [13] GUS (2015), Technologie informacyjne, http://stat.gov.pl/ metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w- -statystyce-publicznej/770, pojecie.html, data dostępu: 20.09.2015 r.
 • [14] Hamilton J. (2006), Benchmarking On-line Services Industries, "Journal of Systems Science and Systems Engineering", Vol. 15, No. 1, pp. 48-69.
 • [15] Iking В. (2009), Benchmarking Innovation Performance on the Regional Level: Approach and Policy Implications of the European Innovation Scoreboard for Countries and Regions, [in:] Innovation, Employment and Growth Policy Issues in the EU and the US, Springer, Berlin - Heidelberg, pp. 245-271.
 • [16] Kaplan R.S. (1986), Must СІМ Be Justified by Faith Alone? "Harvard Business Review", Vol. 64, No. 2, pp. 87-95.
 • [17] Kapsch BusinessCom (2014), Branża Teleinformatyczna - Trendy i Wyzwania Biznesowe w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej i Turcji, http://it-manager.pl/wp- -content/uploads/Badanie-Kapsch.pdf, data dostępu: 20.09.2015 г.
 • [18] Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014, Warszawa.
 • [19] OECD (2009), Guide for Measuring the Information Society, Paris.
 • [20] OECD (2010), OECD Information Technology Outlook 2010, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd- information-technology-outlook-2010_it_outlook-2010-en, access date: 20.09.2015.
 • [21] OECD (2013), OECD Communications Outlook 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/ oecd-communications-outlook_19991460, access date: 20.09.2015.
 • [22] OECD (2014), OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, http://www.oecd-ilibrary.org/science- and-technology/oecd-science-technology-and-industry- outlook_ 19991428, access date: 20.09.2015.
 • [23] OECD (2015a), OECD Digital Economy Outlook 2015, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/ oecd-digital-economy-outlook-2015_9789264232440-en, access date: 20.09.2015.
 • [24] OECD (2015b), OECD.Stat, http://stats.oecd.org, access date: 20.09.2015.
 • [25] PMR (2010), Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014, Kraków.
 • [26] Pomykalski A. (2001), Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • [27] Publications Office of the European Union (2010), Europe's Digital Competitiveness Report 2010, Luxembourg.
 • [28] Sapa R. (2005), Metoda benchmarkingu, [w:] R. Sapa, Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 37-47.
 • [29] Schwab K. (red.), (2015), The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, Geneva.
 • [30] Szyjewski Z. (red.), (2015), Profesjonalne kwalifikacje informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa.
 • [31] Working Party on Indicators for the Information Society (2008), Information Economy Product Definitions based on the Central Product Classification (Version 2), Paris.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431694

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.