PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 12 | nr 3 | 247--257
Tytuł artykułu

Processes of Concentration of Wholesale Trade in Poland in the Light of Empirical Research

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konzentrationsprozesse im Großhandel in Polen in Ansehnung von Empirischen Forschungen
Procesy koncentracji w handlu hurtowym w Polsce w świetle badań empirycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: W ostatnich latach wzrasta rola handlu, jako integratora kanałów dystrybucji w Polsce. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, uzyskały przewagę konkurencyjną zarówno w relacjach z dostawcami, jak i w relacjach z odbiorcami. Powstaje pytanie, jak w tym kontekście wygląda sytuacja handlu hurtowego i jakie są perspektywy dalszego rozwoju tego segmentu działalności handlowej. Głównym celem pracy była identyfikacja i określenie wpływu nowych uwarunkowań rozwoju handlu hurtowego, jako elementu łańcucha dostaw. Autor przyjął hipotezę, że rozwój handlu hurtowego jest zdeterminowany przez procesy koncentracji przedsiębiorstw handlowych, które są zauważalne w Polsce w ostatnich latach.
Metody: Na podstawie literatury oraz wcześniejszych badań zidentyfikowano podstawowe procesy koncentracji w polskim handlu. Następnie, w oparciu o wyniki badań ankietowych oraz dane GUS, dokonano oceny wpływu tych trendów na rozwój handlu hurtowego oraz wskazano kierunki dalszych przemian w polskim handlu hurtowym. Badania empiryczne przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na losowo dobranej próbie 108 przedsiębiorstw handlu hurtowego. Zakres podmiotowy badania, obejmował zarówno hurtownie niezależne jak i hurtownie sieciowe. Przedmiot badań stanowiły opinie hurtowników dotyczące tendencji rynkowych oraz procesy integracyjne zachodzące w polskim hurcie. Zakres przestrzenny badań obejmował obszar RP, a zakres czasowy obejmował lata 2014 - 2015.
Wyniki: Wyniki badań prezentują kluczowe procesy rynkowe, związane z koncentracją w handlu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największym zagrożeniem dla rozwoju handlu hurtowego, są procesy koncentracji poziomej na szczeblu detalu. Koncentracja firm detalicznych prowadzi do skracania się kanałów dystrybucji i bezpośrednich zakupów dokonywanych przez sieci handlowe u producentów, z pominięciem szczebla hurtu. Kolejnym istotnym zagrożeniem dla hurtu jest rozwój handlu internetowego. Pomimo tych zagrożeń, hurtownicy oceniają aktualną sytuację swojej firmy, jako dobrą, co z kolei znajduje potwierdzenie w danych GUS.
Wnioski: Zidentyfikowane procesy rynkowe muszą zostać uwzględnione w strategiach działania przedsiębiorstw handlu hurtowego w Polsce. Zdaniem autora, jednym z rozwiązań, które firmy hurtowe powinny zastosować może być wdrożenie opisanej w artykule koncepcji sprzedaży wielokanałowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The increasing role of trade as the integrator of distribution channels has been observed in Poland recently. Retail companies have gained a competitive advantage in relationships with both suppliers and recipients. The natural questions are, how the situation of the wholesale trade looks at present in such a situation and what prospects it has for the future. The main aim of this paper is to identify and describe the influence of new conditions on the development of the wholesale trade as part of the supply chain. The hypothesis was assumed that this development is determined by processes related to the concentration of trade companies, which were also visiblerecently in Poland.
Methods: The main concentration processes in Polish trade were identified based on a literature review and previous research. Then, based on the results of a survey and data obtained from the Central Statistical Office, the influence of these trends on the development of wholesale trade was evaluated. The further directions of changes in Polish wholesale trade were also indicated. Empirical research was conducted by the use of a direct interview with a random sample of 108 wholesale companies, both independent and as part of chains. The research focused on wholesalers' opinions of market trends and integration processes in Polish wholesale trade and cover the years 2014-15.
Results: The results show the key market processes with regard to trade concentration. The biggest threats to the development of the wholesale trade are the processes of the horizontal concentration in retail. The concentration of retail companies leads to a shortening of the distribution channels and direct purchases from producers omitting the wholesale stage. Despite these threats, wholesalers describe their situation as good, and their opinion can be confirmed in data provided by the Central Statistical Office.
Conclusions: The market processes identified must be taken into consideration in formulating the strategies of wholesale companies in Poland. The author believes that one of possible solutions which should be implemented by wholesalers is multichannel sales, as described in this paper. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
247--257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan School of Logistics, Poland
 • Poznan School of Logistics, Poland
Bibliografia
 • Central Statistical Office, 2015, Rynek wewnętrzny w 2014 r. [Internal market in 2014], Warszawa.
 • Ciechomski W., 2010. Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych [Concen-tration of the trade in Poland and its implications for the competition strategy of trade companies], Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ciechomski W., Strojny Sz., 2009. Surveybased analysis of criteria applied by retail chains and suppliers to select contracting parties for business cooperation. LogForum 5, 1, 2.
 • Fost M., 2014. E-Commerce-Strategien fur produziende Unternehmen [E-commerce strategies for producers], Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Heinemann G., 2013. No-Line-Handel [Noline trade], Springer Gabler, Wiesbaden 2013.
 • Rosenbloom B., 2013. Marketing Channels. A management view, Mason OH.
 • Specht G., Fritz W., 2005. Distributionsmanagement [Management of distribution], Springer, Stuttgart.
 • Szulce H., Chwałek J., Ciechomski W., 2008. Ekonomika handlu - podręcznik część 1 [Economy of the trad, part 1], Wydawnictwo WSiP, Poznań.
 • Szumilak J., 2007. Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy [Role of the trade in creating the value for the receiver], Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Urban S., Olszańska A., 1998. Zorganizowane rynki towarowe: Giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy [Orgnized markets: commodity exchange, auctions, wholesale centres, fairs and exhibitions], Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.