PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 12 | nr 3 | 259--267
Tytuł artykułu

Activity of Small Businesses in the Process of Building Relationships in the Supply Chain

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aktywność małych przedsiębiorstw w procesie budowania relacji w łańcuchu dostaw
Aktivitäten von Kleinunternehmen beim Herstellen von Beziehungen in Lieferketten
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Wielostronne współdziałanie jest immanentnym elementem każdej działalności gospodarczej i jednocześnie jednym z najważniejszych czynników sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Dlatego też autor w niniejszym opracowaniu podejmuje problem budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw, koncentrując się na kształtowaniu zdolności relacyjnych i więzi międzyorganizacyjnych, przy czym swoje poszukiwania i rozważania odnosi do małych przedsiębiorstw.
Metody: W części empirycznej swego opracowania autor stawia sobie za cel dokonanie identyfikacji zakresu i intensywności zaangażowania małych przedsiębiorstw w podejmowanie działań na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. Podstawowe źródło danych niezbędnych do realizacji przyjętego celu stanowią wyniki badania empirycznego przeprowadzonego przez autora w 2014 r. metodą ankiety w wersji pocztowej i osobistej. Przygotowany w tym celu kwestionariusz ankiety został skierowany do losowo wybranych 500 małych przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.
Wyniki: W artykule autor pozytywnie weryfikuje przyjęte przez siebie hipotezy, w ramach, których zakłada, że małe przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu rozwój zarówno swych zdolności do nawiązywania oraz utrzymywania relacji, jak również samych relacji z partnerami w łańcuchu dostaw. Niemniej jednak ich zaangażowanie w tym zakresie jest istotnie zróżnicowane i raczej niesystematyczne, zwłaszcza w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które wymagają zastosowania bardziej wysublimowanych kompetencji i narzędzi.
Wnioski: Uzasadnionym wydaje się propagowanie wśród małych przedsiębiorstw teorii zdolności relacyjnych oraz koncepcji wskazujących formy ich rozwijania i wykorzystywania, nawet, jeśli przedsiębiorstwa te wydają się być uświadomione, co do wpływu jakości relacji z partnerami w łańcuchu dostaw na efekty współpracy z nimi. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Multilateral cooperation is an inherent part of any business and one of the most important factors in the success of modern enterprise. Therefore, in this paper the author addresses the problem of building relationships with partners in a supply chain and focuses on the development of relational abilities as well as inter-organizational ties, and his exploration and considerations are applied to small businesses.
Methods: In the empirical part of the work the author aims to identify the scope and intensity of the involvement of small businesses in taking measures to build relationships with supply chain partners. The basic source of data is the results of empirical research conducted by the author in 2014 by means of mail and personal surveys. A questionnaire specially designed for this purpose was sent out to 500 randomly selected small businesses from the kujawsko-pomorskie region (Poland).
Results: The author provides a positive verification of the formulated hypotheses, which imply that small businesses take action to develop both their ability to establish and maintain relationships and the actual relationships with partners in the supply chain. However, they take various activities into account, but not all, and this is mostly done in a manner that is not systematically, particularly in relation to those undertakings which require more sophisticated skills and tools.
Conclusions: Propagating the theory of relational abilities among small businesses and the concepts indicating the forms of their development and use appears to be justified, even if these companies seem to be aware of the impact of the quality of relationships with supply chain partners on the effects of cooperation with them. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
259--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University, Poland
Bibliografia
 • Bodi-Schubert A., 2014, The Conceptual Model of Success in Buyer-Supplier Relationship, The IMP Journal, 8 (1), 31-43.
 • Chi-Shiun L., Da-Chang P., Chin-Fang Y., Hsiao-Ju L., 2009, The effects of market orientation on relationship learning and relationship performance in industrial marketing: The dyadic perspectives, Industrial Marketing Management, 38 (2), 166-172.
 • Croxton K.L., Garcia-Dastugue S.J., Lambert D.M., Rogers D.S., 2002, The Supply Chain Management Processes, The International Journal of Logistics Management, 12 (2), 13-36.
 • European Committee for Standardisation, 1997, Logistics - structure, basic, terms and definitions in Logistics, CEN/TC, Brussels.
 • Glabiszewski W., 2013, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii [Creating the image of a company rendering services for the purpose of building relationships in the technology transfer process], Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58), 161-173.
 • Grzybowska K., 2012, "Supply chain sustainability - analysing the enablers", in: P. Golinska, C.A. Romano (Eds.), Environmental issues in supply chain management - new trends and applications, Springer Verlag, Berlin, 25-40.
 • Grzybowska K., 2015, Application of an electronic bulletin board, as a mechanism of coordination of actions in complex systems - reference model, LogForum, 11 (2), 151-158.
 • Lambert D.M., Emmelhainz M.A., Gardner J.T., 1996, Developing and implementing Supply Chain Partnerships, International Journal of Logistics Management, 7 (2), 1-16.
 • Mesquita L.F., Anand J., Brush T.H., 2008, Comparing the resource-based and relational views: knowledge transfer and spillover in vertical alliances, Strategic Management Journal, 29 (9), 913-941.
 • Noori H., Lee W.B., 2006, Dispersed network manufacturing: adapting SMEs to compete on the global scale, Journal of Manufacturing Technology Management, 17 (8), 1022-1041.
 • Sivadas E., Dwyer F.R., 2000, An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliancebased processes, Journal of Marketing, 64 (1), 31-49.
 • Sudolska A., 2011, Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce [Conditions for building inter-firm pro-innovative relationships in Poland], Wydawnictwo UMK, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.