PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 12 | nr 3 | 297--305
Tytuł artykułu

Assessing Transport Susceptibility of Rapeseed Meal Fractionation Products

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Die Bewertung der Transporteignung von Fraktionsprodukten des Rapsschrotes
Ocena podatności transportowej produktów frakcjonowania śruty rzepakowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Wzrastająca produkcja biopaliw płynnych i stałych z nasion rzepaku, przy stałym znaczeniu tej rośliny w przemyśle spożywczym i paszowym, wymaga racjonalnego, a zwłaszcza efektywnego technologicznie i logistycznie zagospodarowania produktów ubocznych technologii przerobu rzepaku. Celem badań przedstawionych w artykule była ocena podatności transportowej zróżnicowanych ze względu na wielkość cząstek oraz skład chemiczny frakcji śruty rzepakowej.
Metody: Jako kryterium podatności transportowej przyjęto odporność frakcji śruty na przemiany stymulujące samozagrzewanie. Wytypowano i oznaczono doświadczalnie następujące zmienne diagnostyczne: zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego, porowatość, a także aktywność wody w poszczególnych frakcjach śruty. W celu uporządkowania zbiorów cząstek, a następnie wytypowania najkorzystniejszych ich zastosowań ze względu na przyjęte kryteria - cechy użytkowe i technologiczno-transportowe, obliczono dwa wskaźniki agregatowe.
Wyniki: Stwierdzono, iż najmniejszą podatność transportową wykazują średnie frakcje pyłowe (0,075-0,4 mm), największą zaś frakcja o największej granulacji (d> 3 mm). Istotną zależnością jest spadek wartości paszowej frakcji śruty wraz ze wzrostem podatności transportowej, co oznacza w praktyce, że frakcje najmniej pożądane w przemyśle paszowym, mogą być najmniej uciążliwe w transporcie.
Wnioski: Zaproponowano podział śruty rzepakowej na dwa produkty, różniące się przeznaczeniem oraz podatnością transportową. Frakcjonowanie śruty może przynieść wymierne korzyści zarówno dla przemysłu paszowego, jak i w sferze logistyki dostaw biopaliw stałych, w której obok kosztów surowca i jego transportu, istotną rolę w wykorzystaniu biomasowych źródeł energii odgrywają cechy przechowalniczo-transportowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Having considered increasing production of liquid and solid biofuels from rapeseed and bearing in mind its stable and unquestionable position in the food and animal feed industries, a rational approach towards technologically and logistically efficient utilization of by-products from rapeseed processing is required. The aim of the research presented in the article is to assess the transport susceptibility of rapeseed meal fractions, varying according to particle size and chemical composition.
Methods: Resistance to changes stimulating self-heating has been assumed as the main criterion of transport susceptibility. The following diagnostic variables have been experimentally determined: total protein, crude fat and crude fiber content, porosity, and water activity in the fraction of examined meal. In order to organize a set of particles and to indicate their optimal applications according to criteria chosen with regard to both utilization and transportation, two aggregate indicators have been calculated.
Results: It has been proved that medium-sized particle fractions (0.075-0.4 mm) exhibit the lowest transport susceptibility, whereas the those with the largest granulations (>3 mm) -have the highest. One significant relationship is the decline of feeding value and concurrent increase in the transport susceptibility of meal fractions, which in practice means that those fractions least-favoured by the animal feed industry can be least cumbersome to transport.
Conclusions: It has been suggested that there should be a division of rapeseed meal into two products with different applications and different transport susceptibility. The fractioning of meal can bring numerous, measurable benefits for the meal industry and logistics processes for solid biofuels, where storage and transport properties have considerable importance, alongside commodity price and transport costs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
297--305
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maritime University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Becker R., 1996, Course of self-heating processes in feedstuffs of vegetable and animal origin containing residual oil, Hamburg. Available from Internet: www.tis-gdv.de.
 • Bojanowska M., Leśmian-Kordas R., 2009, Wybuchowość pyłów śruty rzepakowej [Explosiveness of rapeseed meal dust], Towaroznawcze problemy jakości, 1 (18), 102-115.
 • Bowes P.C., 1984, Self-heating: evaluating and controlling the hazards, Building Research Establishment, London.
 • Container Handbook, 2015. Cargo Loss Prevention Information from German Marine Insurance, Berlin. Available from Internet : www.containerhandbuch.de
 • Fediol, 2015, Annual statistics. Available from Internet: <www.fediol.be>
 • Horabik J., 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania [Characterization of physical properties of loose materials plant origin important in the processes of storage], Acta Agrophysica 54, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.
 • IMDG Code 2014, International Maritime Dangerous Goods Code, IMO, London.
 • IMSBC 2013, International Maritime Solid Bulk Cargoes Code and Supplement, IMO, London.
 • Leśmian-Kordas R., Bojanowska M., 2010, Rapeseed biomass - a Renewable Source of Energy - Current State and Development Perspectives, Scientific Journal Maritime University of Szczecin, 24 (96), 17-24.
 • Maritime Knowledge Centre, 2012, International Shipping Facts and Figures - Information Resources on Trade, Safety, Security, Environment. Available from Internet: <www.imo.org>
 • Messerschmidt U., Eklund M., Sauer N., Rist V.T.S., Rosenfelder P., Spindler H.K., Htoo J.K., Schöne F., Mosenthin R., 2014, Chemical composition and standardized ideal amino acid digestibility in rapeseed meals sourced from German oil mills for growing pigs, Animal Feed Science and Technology, 187, 68-76. DOI:10.1016/j.anifeedsci.2013.10.009
 • Mińkowski K., 2002, Influence of dehulling of rape seeds on chemical composition of meal, Animal Feed Science and Technology, 96 (3-4), 237 -244. DOI:10.1016/S0377-8401(01)00284-X
 • Pastuszewska B., Raj S., 2003, Śruta rzepakowa jako pasza białkowa i energetyczna - ograniczenia i perspektywy [Rapeseed oilmeal as protein and energy feedstuff - limitations and perspectives], Rośliny oleiste, XXIV (2), 525-536.
 • PN-ISO 2591-1:2000. Analiza sitowa. Metody z zastosowaniem sit kontrolnych z tkaniny z drutu i z blachy perforowanej [Test sieving. Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate].
 • PN-89/R-64798. Pasze. Oznaczanie rozdrobnienia [Animal Feeding Stuffs. Determination of fineness].
 • PN-80/R-64773 Pasze sypkie. Śruty i expellery z nasion oleistych [Loose feedstuffs. Meals and expellers of oil seeds origin]
 • PN-EN 1236:1999. Nawozy. Oznaczanie gęstości nasypowej (luźnej) [Fertilizers. Determination of bulk density (loose)]
 • PN-EN 50281-2-1:2002. Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Cześć 2-1: Metody badania. Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu [Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust. Part 2-1: Test methods. Methods of determining minimum ignition temperatures of dust]
 • Ramirez-Gómez Á., Garcia-Torrent J., Aguado P.J., 2009, Determination of parameters used to prevent ignition of stored materials and to protect against explosions in food industries, Journal of Hazardous Materials, 168 (1), 115-120. DOI:10.1016/j.jhazmat.2009.02.013
 • Ramirez-Gómez Á., García-Torrent J., Tascón A., 2010, Experimental determination of self-heating and self-ignition risks associated with dust of agricultural materials commonly stored in silos, Journal of Hazardous Materials , 175, 920-927. DOI:10.1016/j.jhazmat.2009.10.096
 • Sikorski Z.E., 2001, Chemical Reactions in Proteins in Food Systems. [in:] Chemical and Functional Properties of Food Proteins. Sikorski Z.E. (Ed.), CRC Press.
 • Smulikowska S., C. Van Nguyen. 2003, Przydatność paszowa nasion i wytłoków rzepakowych w żywieniu drobiu i świń i ich wpływ na jakość produktów zwierzęcych [Rape seeds and cake as a feed for poultry and swine and their effects on quality of animal products], Rośliny Oleiste 1(XXIV), 11-22.
 • Sokołowski A., 2009, Analizy wielowymiarowe [Multivariate analysis], StatSoft Polska, Kraków.
 • Sturaro A., Rella R., Parvoli G., Ferrara D., Doretti I., 2003, Chemical evidence and risks associated with soybean and rapeseed meal fermentation, Chemosphere, 52 (7), 1259-62. DOI:10.1016/S0045-6535(03)00448-X
 • Ucar S., Ozkan A.R., 2008, Characterization of products from the pyrolysis of rapeseed oil cake, Bioresource Technology, 99 (18), 8771-8776. DOI:10.1016/j.biortech.2008.04.040
 • White N.D.G., Jayas D.S., 1989, Safe storage conditions and infestation potential of canola meal by fungi and insects, Journal of Stored Products Research, vol. 25, 2, 105-114. DOI:10.1016/0022-474X(89)90020-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431718

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.