PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 52--72
Tytuł artykułu

Dylematy budżetowego wspierania inwestycji rolniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Budget Support to Agricultural Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje rolnicze są kluczową determinantą wzrostu i rozwoju ekonomicznego tego sektora, jego elastyczności i stabilności oraz poprawy położenia dochodowego i cywilizacyjnego producentów rolnych. Z drugiej natomiast strony, ich finansowanie stanowi poważne wyzwanie. Wynika to z typowego dla rolnictwa powolnego cyrkulowania kapitału, niskich i wysoce zmiennych stóp kreacji funduszy własnych i nadwyżki pieniężnej. Do tego dochodzą, mocno akcentowane przez ekonomię keynesistowską i postkeynesistowską, zawodności i niekompletności rynków finansowych, a szczególnie kredytu, w otoczeniu rolnictwa. W takich to warunkach w większości krajów świata budżet angażuje się w sferę inwestycji rolniczych. Wsparcie to najczęściej ma charakter bezpośredni, a więc oddziaływuje na potencjał finansowy rolnictwa, i na skutek mechanizmów ekonomii politycznej ma tendencję do utrwalania się. Dlatego też metody oceny efektywności budżetowej pomocy inwestycyjnej powinny równocześnie uwzględniać jej aspekty alokacyjne, redystrybucyjne i stabilizacyjne. Z dokonanego w artykule przeglądu wyników badań empirycznych wynika, że efektywność tej pomocy jest zazwyczaj niska i może nawet pogłębiać problemy rozwojowe sektora rolnego, prowadząc do podejmowania kolejnych interwencji publicznych. Pożądane byłoby zatem, aby politycy rolni i twórcy programów budżetowego wspierania inwestycji rolniczych więcej uwagi poświęcali tworzeniu klimatu pośrednio zachęcającego do ich podejmowania i udostępnianiu instrumentów zwrotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural investments are the key determinant of economic growth and development of the sector, its flexibility and stability as well as better income and civilisational situation of farmers. Their funding is a serious challenge, though. This follows from slow capital circulation - which is typical for agriculture, low and highly variable rate of equity creation and surplus cash. To this add failure and incompleteness of financial markets and, above all, loan in the surrounding of agriculture that are strongly underlined by Keynesian and Post-Keynesian economics. In such conditions, in most of the countries worldwide, state budget is involved in the area of agricultural investments. This support is most often direct, it influences the financial potential of agriculture and due to political economy mechanisms it tends to persist. Therefore, the methods of budget efficiency of the investment aid should, at one go, consider its allocative, redistributive and stabilising aspects. The review of empirical research results, demonstrated in the paper, shows that efficiency of the aid is usually low and can even strengthen the development problems of the agricultural sector, contributing to take up subsequent public interventions. Consequently, agricultural politicians and makers of the programmes, which provide funds to support agricultural investment, need to devote more attention to creating a climate indirectly encouraging to make investments and make available repayable instruments.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Albers, W. (1983). Das einzelbetriebliche Förderungsprogramm für die Landwirtschaft als Beispiel für eine Staatliche Investitionslenkung. Agrarwirtschaft, Heft 10.
 • Barry, P.J., Ellinger, N.P. (2012). Financial Management in Agriculture. Seventh Edition. New York: Prentice Hall.
 • Bauer, D. (1983). Investitionen sicher vorbereiten. W: Investieren... bei erschwerter Wirtschaftslage? Franfurt am Main: DLG - Verlags - GmbH.
 • Becker, P.H. (2013). Investition und Finanzierung. Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft. 6. Auflage. Mainz: Springer Gabler.
 • Beuermann, A., Oevermann, H., Köhne, M., Mann, K.H. (1996). Betriebswirtschaftliche Untersuchung der landwirtschaftlichen Investitionsförderung. W: Bisherige Entwicklung aktueller Stand, Alternativen für die Zukunft. Frankfurt am Main: Landwirtschaftliche Retenbank.
 • Blanchard, O. (2011). Macroeconomics. Fifth Edition. Updated Edition. Boston, New York: Prentice Hall.
 • Blankart, B.Ch. (2011). Öffentliche Finanzen in Demokratie. Eine Einführung in die Finanzwissenschaft. 8. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.
 • Brümmerhoff, D. (2011). Finanzwissenschaft. 10. Auflage. München: Oldenbourg Verlag.
 • Cullis, J., Jones, P. (2009). Public Finance and Public Choice. Analytical Perspectives. Third Edition. New York: Oxford University Press.
 • Dabbert, S., Braun, J. (2012). Landwirtschafliche Betriebslehre: Grundwissen Bachelor. 3. Auflage. Stuttgart: Ulmer UTB.
 • Eilenberger, G., Ernst, D., Toebe, M. (2013). Betriebliche Finanzwirtschaft. Einführung in Investition und Finanzierung, Finanzpolitik und Finanzmanagement von Unternehmungen. 8. Auflage. München: Oldenbourg Verlag.
 • Haghani, S. (1999). Subventionseffizienz staatlicher Finanzpolitik. Wiesbaden: Springer Fechmedien.
 • Heinrich, J., Steffens, W., Kramer, D., Rost, D. (1997). Effizienz der investiven Förderung Landwirtschaftlicher Unternehmen. Ergebnisse einer Studie in Sachsen-Anhalt. Agrarwirtschaft, Heft 12.
 • Henrichsmeyer, W., Witzke, H. P. (1994). Agrarpolitik. Band 2: Bewertung und Willensbildung. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.
 • Hirschauer, N., Odening, M., Geldermann, A. (1996). Erfolg braucht Sicherheit. DLG - Mitteilungen, nr 8.
 • Hoover, K.D. (2012). Applied Intermediate Macroeconomics. New York: Cambridge University Press.
 • Irion, H. (1971). Möglichkeiten und Grenzen agrarpolitischer Förderungsprogramme in der BRD. Agrarwirtschaft, Heft 11.
 • Jochimsen, H., Leiner, G. (1978). Zur Beurteilung des einzelbetrieblichen Förderungsprogramms: Wirtschaftliche Entwicklung und Planrealisation geförderter Betriebe. Berichte über Landwirtschaft, Band 56, nr 1.
 • Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2012). Farm Management. Seventh edition. New York: McGraw Hill International Edition.
 • Koester, U. (1974). Die Wirtschaftspolitische Konsistenz des einzelbetrieblichen Förderungsprogramms. Agrarwirtschaft, Heft 4.
 • Koester, U., Loy, J.P., Strieve, L. (1996). Förderung verzerrt den Wettbewerb. Ein Zwischenruf. DLG - Mitteilungen, nr 8.
 • Köhne, M. (1996). Neue Regeln bringen Vorteile. DLG - Mitteilungen, nr 8.
 • Köhne, M. (1983). Stand und Weiterentwicklung der staatlicher Investitionsförderung in der Landwirtschaft. W: Investieren... bei erschwerter Wirtschaftslage? Frankfurt am Main: DLG.
 • Köhne, M. (1967). Zur Wirkung des Zinsverbilligungen und Investitionsbeihilfen auf Kapitaldienst und Kapitalkosten von Investitionen. Agrarwirtschaft, Heft 8.
 • Kruschwitz, L., Husmann, S. (2012). Finanzierung und Investition. 7. Auflage. München: Oldenbourg Verlag.
 • Kruschwitz, L. (2011). Investitionsrechnung. 13. Auflage. München: Oldenbourg Verlag.
 • Mankiw, N.G. (2011). Macroeconomics. Seventh Edition. New York: Worth Publishers.
 • Meinhold, K., Lampe, A., Becker, H. (1976). Alternativen zur Ausgestaltung des einzelbetrieblichen Förderungsprogrammes. Agrarwirtschaft, Heft 7.
 • Musshoff, O., Hirschauer, N. (2013). Modernes Agrar-Management. Betriebswirtschaftliche Analyse - und Planungswerfahren. 3. Auflage. München: Franz Vahlen Verlag.
 • Müller, M., Schmitz, P.M. (1996). Erfahrungen aus dem Westerwald - Eine conjointanalitische Betrachtung der landwirtschaftlichen Investitionsförderung. W: Bisherige Entwicklung, aktueller Stand, Alternativen für die Zukunft. Landwirtschaftliche Frankfurt am Main: Rentenbank.
 • Nowotny, E., Zagler, M. (2009). Der öffentliche Sektor. Einführung in die Finanzwissenschaft. Fünfte, neubearbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Lehrbuch.
 • Ort, W. (1977). Grundprobleme der Investionsförderung im Agrarsektor. Berichte über Landwirtschaft, Band 54.
 • Rosen, H.S., Gayer, T. (2013). Public Finance. Tenth Edition. New York: McGrow-Hill, International Edition.
 • Scherf, W. (2011). Öffentliche Finanzen. Einführung in die Finanzwissenschaft. 2. Auflage. Kostanz, München: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
 • Sorensen, P.B., Whitta-Jacobson, H.J. (2010). Introduction Advanced Economics: Growth and Business Cycles. Second Edition. London, New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Strieve, L., Loy, J.P., Koester, U. (1996). Analyse und Buerteilung der einzelbetrieblichen Investitionsförderung in Schleswig-Holstein. Agrarwirtschaft, Heft 12.
 • Weinschenck, G., Reisch, E. (1970). Das neue Förderungsprogramm für die Land - und Forstwirschaft der Bundesrepublik Deutschland. Agrarwirtschaft, Heft 11.
 • Weinschenck. G., Reisch, E. (1971). Zu den "kritischen Anmerkungen" von H. Irion. Agrarwirtschaft, Heft 6.
 • Zimmermann, H., Henke, K.D., Broer, M. (2012). Finanzwissenschaft. Eine Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft. 11. Auflage. München: Verlag Franz Vahlen.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431726

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.