PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 257 | 79--89
Tytuł artykułu

Nowe zasady działania publicznych służb zatrudnienia - szanse i zagrożenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New Rules for the Operation of Public Employment Services - Opportunities and Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena nowych zasad działania urzędów pracy, jakie wprowadzono w maju 2014 r. w Polsce. Ocenie poddano tylko cztery z nich, tj. wprowadzenie instytucji doradcy klienta, profilowanie pomocy, kontraktację usług rynku pracy, ocenę pracowników urzędów pracy. Są one analizowane w kontekście uwarunkowań organizacyjnych, kadrowych i finansowych publicznych służb zatrudnienia. Analiza nowych rozwiązań ma odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu mogą one przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych przez urzędy pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to evaluate new labour offices operating rules which were introduced in May 2014 in Poland. Four of them were analysed: 1. Introduction of client advisors; 2. Profiling help; 3. Contracting labour market services; 4. Assessment of staff in Public Employment Services. Analysis of new solutions is to answer the question of the extent to which they can contribute to the improvement of the quality of services provided by Job Centres.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bezrobotni opuszczają rejestry na chwilę (2014), "Gazeta Prawna" z 29 lipca, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/812851,bezrobotniopuszczaja- rejestry-na-chwile.html (dostęp: 29.09.2014).
 • Kukulak-Dolata I. (2013), Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy publicznych służb zatrudnienia - wyniki badań jakościowych, IPiSS, Warszawa
 • Kukulak-Dolata I., Pichla J. (2007), Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Maksim M., Wiśniewski Z. (2012), Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy, UMK, Toruń.
 • MPiPS (2014), Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w 2013 r., Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/analizy-iraporty/ raporty-sprawozdania/rynek-pracy/.
 • Projekt pilotażowy "Partnerstwo dla pracy", www.mpips.gov.pl (dostęp: 29.09.2014).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 598.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Szymańska Z. (2005), Raport dotyczący organizacji i działania rynku usług zatrudnienia w warunkach wolnej konkurencji oraz doświadczeń niekomercyjnych organizacji pozarządowych działających na tym rynku w poszczególnych krajach (Holandia, Australia, Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), FISE, Warszawa.
 • Wkład publicznych służb zatrudnienia w strategię "Europa 2020", dokument w sprawie strategii dotyczącej publicznych służb zatrudnienia na okres do 2020 r. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9690&langId=pl (dostęp: 20.09.2014).
 • Wójcicka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M. (2008), Klienci powiatowych urzędów pracy [w:] Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.