PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 96--123
Tytuł artykułu

Wpływ płatności bezpośrednich na sferę wytwarzania : ujęcie modelowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Direct Payments on the Production Area : Model View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wykazano na gruncie teoretycznym, że system wsparcia bezpośredniego powoduje zmiany w wielkości i strukturze produkcji dóbr w stosunku do produkcji wykreowanej działaniem rynku, pełniąc w ten sposób funkcję realokacyjną. Przy pomocy zbudowanego modelu zobrazowano w formie graficznej wpływ stosowania poszczególnych instrumentów współtworzących system wsparcia bezpośredniego (płatności obszarowych, wsparcia produkcyjnego i płatności historycznych) na poziom zaangażowania ziemi w działalność rolniczą i wolumen produkcji rolnej. Analizę tę uzupełniono opisem oddziaływania poszczególnych form pomocy na strukturę produkcji rolnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper proved, on theoretical grounds, that direct support scheme induces changes in the volume and structure of goods production in relation to production generated by market operations, thus having a reallocation function. Using the constructed model, the paper graphically presents the impact of applying individual instruments co-creating direct support scheme (area payments, production support and historical payments) on the level of land involvement in agricultural activity and agricultural production volume. This analysis was supplemented with a description of the impact of individual forms of aid on the structure of agricultural production.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--123
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Figurski, T., Sadłowski, A. (2013). Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27), s. 63-72.
  • Forlicz, S., Jasiński, M. (2010). Mikroekonomia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
  • Kątowski, T. (2000). Podstawowy wykład z mikroekonomii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Mansfield, E. (2002). Podstawy mikroekonomii: zasady, przykłady, zadania. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
  • Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608, ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, s. 16, ze zm.).
  • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. T. 1. Warszawa: WN PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431744

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.