PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 124--142
Tytuł artykułu

Food Sovereignty, Food Security and Sustainable Development : Environmental and Economic Challenges

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Suwerenność żywnościowa, bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój : wyzwania środowiskowe i gospodarcze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Proponowana dyskusja, badania naukowe i rozważania dotyczące analizy politycznej skupiają się na roli działalności w sektorze rolnym i rolno-spożywczym na rzecz zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Sektor żywnościowy ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w każdym regionie, a jednocześnie działania związane z rolnictwem mają znaczny wpływ na kwestie środowiskowe i działalność człowieka. Prawdą jest również, że działania rolnicze i łańcuchy produkcji żywności to główni gracze i kluczowe elementy w procesie zrównoważonego rozwoju i jakości życia w każdym regionie. Relacje handlowe i międzynarodowe mogą i powinny zapewniać możliwość wzrostu, a wzrost i rozwój gospodarczy, mający na względzie cele w zakresie zrównoważonego środowiska i jakości życia, to istotne wyzwania, w ramach których należy utrzymywać i wzmacniać wolność wyboru i działania indywidualne oraz grupowe. Suwerenność żywnościowa i bezpieczeństwo żywnościowe to zupełnie nowe koncepcje, które należy rozważyć, zbadać i zrewidować, biorąc pod uwagę modele mogące dostarczyć "punktów odniesienia" dla lepszej polityki w przyszłości. Cele środowiskowe i gospodarcze mogą być spójne, należy również zapewnić dobre przykłady zwłaszcza w odniesieniu do wyzwań rozwojowych, jakim świat stawia czoło. Szerszy zakres obowiązków jest oczywisty w przypadku głównych i większych gospodarek, krajów rozwiniętych i rozwijających się, ale również na poziomie lokalnym. Nikogo nie można wykluczyć z ogromnego zakresu wyzwań, jakim nasza planeta i społeczeństwo będą musiały stawić czoła w niedalekiej przyszłości. Perspektywa globalna i lokalna są niezbędne, a analiza bezpieczeństwa żywnościowego / suwerenności żywnościowej to pierwszy krok w ramach ogólnej troski o proces zrównoważonego rozwoju, gdzie wolność wyboru i jakość życia stanowią wyraźne cele do osiągnięcia w możliwie najszerszym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The discussion, academic research and reflection on policy analysis is focused on the role of the agricultural and agri-food related activities in regard to sustainable development and economic growth. The food sector behaviour is crucial for quality of life in any region and, at the same time, agri-related activities are also responsible for a substantial impact on nature in regard to environmental issues and human activities. It is also true that agricultural activities and food production chains are main players and crucial elements for a sustainable growth process and quality of life in any region. Trade and international relations can and should be a tremendous opportunity for growth, but economic growth and development with a sustainable environment and quality of life objectives are important challenges, where freedom of choice of individual and collective actions need to be preserved and enhanced. Food sovereignty and food security are recent concepts to be taken into consideration, explored and revisited in regard to models that can provide "benchmarks" to evaluate performances and provide insights for better policies in the future. Environmental and economic objectives can be convergent and work together, and good examples should be provided, mainly in regard to the development challenges the world is facing. Greater responsibilities are obvious for the main and bigger economies, developed and developing countries, but also at local level. No one can be excluded from the huge scope of challenges the planet and the society will be facing in the nearest future. Global and local perspectives are essential, and food security/food sovereignty analysis is a first step, under the general concern, for a sustainable development process, where freedom of choice and quality of life are clear objectives to be achieved, as strongly as possible. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lisbon, Portugal
Bibliografia
 • ANSA - Agência Nacional de Segurança Alimentar de Cabo Verde (2013). Anuário de Segurança Alimentar de 2010-11. Praia, Cabo Verde.
 • Baleiras, R.N. (2014). Território e Desenvolvimento Económico: Falhas Institucionais (Territory and Economic Development: Institutional Failures). Publicação Ocasional do CFP (Ocasional Paper of the CEF) - Conselho das Finanças Públicas (Council of Public Finance). N. 3/2014. Lisboa.
 • Carvalho, B.P. de et al. (2004). Cooperação e Desenvolvimento: Oportunidades e Desafios para o Século XXI . Série de Estudos de Desenvolvimento e Gestão de Sistemas, vol.10(3). ISA/CIAT- Instituto Superior de Agronomia, Secção de Agronomia Tropical - Departamento de Agro-Indústrias e Agronomia Tropical da Universidade Técnica de Lisboa e Centro de Investigação de Agronomia Tropical - Cooperação e Desenvolvimento. Lisboa. Carvalho, B.P. de, Costa, D., N.
 • Carvalho (2009). Global Challenges and Local Solutions: Wine Sector Changes in Europe and in Portugal. IAMA, 19th Annual Forum and Symposium. Budapeste. Hungary.
 • Carvalho, B.P. de, Costa, D., Leite, I. e. (2011). Global Food Outlook: Global Challenges and Local Solutions. IFAMA, 21st Annual World Forum and Symposium. Frankfurt, Germany.
 • Carvalho, B.P. de (2012). Food Security: Global Challenges and Local Solutions. SEDGES - Série de Estudos de Desenvolvimento e Gestão de Sistemas, vol. 18(3). ISA/CIAT - Instituto Superior de Agronomia Tropical. Centro de Investigação de Agronomia Tropical - Cooperação e Desenvolvimento. Paper presented at XIII World Congress of Rural Sociology, 29 July up to 4 August 2012. Lisbon (http://irsa2012.com/event/wcrs-2012/).
 • Carvalho, B.P. de (2013). Science Meets Reality: Economic Efficiency, Markets, Institutions and Food Security. International Journal on Food System Dynamics 4(2), pp. 88-105. University of Bonn. Alemanha.
 • Carvalho, B.P. de (2014). Regulations, Markets and Economic Efficiency: Sustainable Development and Food Security. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute.
 • FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2002). Trade Reforms and Food Security. Economic and Social Economic Department. FAO Document Repository, PDF version (available in www.fao.org, link described below).
 • FAOSTAT 2012 and 2013. On line data bases.
 • FAO (2009-12). The State of Food and Agriculture. Rome.
 • FAO (2010-12). The State of Food Insecurity in the World. Rome.
 • Ferrão, J.E.M. (2005). A Aventura das Plantas e os Descobrimentos Portugueses. Edição do IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical, Fundação Berardo e Chaves Ferreira - Publicações S.A. Lisboa. (The Adventure of Plants and the Portuguese Discoveries booklet in English on a condensed version is published by the same author).
 • Hayami, Y., Ruttan, V.W. (1985). Agricultural Development: an Internacional Perspective. Baltimore and London: The John Hopkins Univesity Press.
 • Maxwell, S., Frankenberger, T. (1992). Household Food Security: Concepts, Indicators and Measurements. A Technical Review. Unicef, New York, IFAD, Rome. (www.ifad.org/ hfs/tools/hfspubindex.htm).
 • Mellor, J.W., Johnston, B.F. (1984). The World Food Equation: Interrelationships among Development, Employment and Food Consumption. Journal of Economic Literature, vol. 22, pp. 531-74.
 • PNUD (1994). Relatório do Desenvolvimento Humano 1994. Publicado para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pela Tricontinental Editora, Lisboa.
 • Espirito Santo, S., Carvalho, B.P. de. (2012). Food Consumption, Food Chains and Market Evolution in São Tome e Principe. Proceedings of the 6th International European Forum - Igls Forum in Systems Dynamics and Innovation in Food Networks 2012. University of Bonn.
 • Simon, G-A. (2012). Food Security: Definition, Four Dimensions, History. University of Roma Tre. Faculty of Economics. Master in Human Development and Food Security. Rome. (www.fao.org/filesadmin/templates/ERP/unit/F$D.pdf)
 • Silva, C. (2014). Segurança Alimentar em São Tomé e Principe: Estudo de Caso nos Distritos de Agua-Grande e Mé-Zochi. Dissertação de Mestrado em Eng. Alimentar. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia. Universidade de Lisboa.
 • UNDP (2003). Commission on Human Security. Human Security Now. New York.
 • World Bank (1986). World Development Report. Washington D.C.
 • World Bank (2000). Cabo Verde Study on Food Security and Regulatory Agency Needs. Basic study supporting the creation of ANSA - Agência de Segurança Alimentar em Cabo Verde in 2002. (Project leader: Bernardo Pacheco de Carvalho).
 • http://www.fao.org/docrep/w7442e/w7442e04.htm (accessed on 09.03.2015): Chapter 2. Food security: concepts and measurement.
 • http://cultivarbiodiversidade.blogspot.pt/2012/09/conceito-de-soberania-alimentar.html (accessed on 23.03.2015).
 • http://www.acordinternational.org/acord/pt/acord/pt/nossas-actividades/meios-de-subsistncia-e-soberania (accessed on 23.03.2015).
 • http://www.realimentar.org/v1/ (accessed on 23.03.2015).
 • http://pordata.pt
 • http://www.sho.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
 • http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp (accessed on March 2016)
 • http://www.wikipedia.org/wiki/food_sovereignty (accessed on March 2016)
 • http://www.foodsecurecanada.org/who-we-are/what-food-sovereignty (accessed on March, 2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.