PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 241 | 360
Tytuł artykułu

Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of Evaluating the Effectiveness of Network Structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są struktury sieciowe definiowane jako układ relacji (powiązań) o charakterze zewnętrznym i (lub) wewnętrznym pomiędzy elementami składowymi sieci, czyli pracownikami lub jednostkami organizacyjnymi (np. działy, wydziały) i (lub) niezależnymi podmiotami (np. przedsiębiorstwa, organizacje publiczne). W praktyce oznacza to powiązanie elementów rozmaitych organizacji i instytucji w różnorodne kombinacje sieciowe, zależnie od potrzeb, a ich liczba i charakter zdeterminowane są liczbą i rodzajem relacji zachodzących między elementami składowymi sieci. W pracy przyjęto pięć hipotez cząstkowych, które odnoszą się do wybranych zagadnień dotyczących oceny efektywności sieci organizacyjnych. Hipoteza pierwsza odnosi się do procesu oceny efektywności struktur sieciowych i zakłada, że w tym zakresie niezbędne jest stosowanie uniwersalnej metodyki oceny, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów i wzorców oceny efektywności struktur sieciowych. Hipoteza druga dotyczy użyteczności proponowanej koncepcji metodycznej dla praktyki zarządzania. Hipotezę trzecią odniesiono do procesu tworzenia wartości w ramach sieci. W hipotezie czwartej wyrażono przypuszczenie o istnieniu korelacji między tworzeniem i wzrostem potencjału wiedzy i potencjału innowacyjności a efektywnością struktur sieciowych. W hipotezie piątej wskazano na związek pomiędzy konfiguracją relacji sieciowych i efektywnością sieci. Przyjęto, że konfiguracja relacji sieciowych jest jedną z głównych determinant efektywności struktur sieciowych. (fragment tekstu)
EN
Modern operating conditions of companies contribute to transformations in organisational forms - new organisational forms are created, ones flexible enough to adapt quickly to the changing environment, and even anticipate and stay ahead of the emerging changes. These organisational forms include network structures which build the company's market position based on such sources of competitive advantage as management of key skills and resources, knowledge management, and intellectual capital. These structures are of concern in this monograph. The study constitutes an attempt to at least partially fill the theoretical-methodological gap in the research on the effectiveness of network structures, by developing the concept of evaluating the effectiveness of network structures, with particular reference to the criteria and standards of this evaluation. This concept represents a new proposal at this stage of scientific reflection, considering the scarcity of comprehensive research both on the efficiency of network structures (both domestic and foreign), as well as instruments to measure this effectiveness.The main aim of this study is to create a methodological basis for evaluating the effectiveness of network structures by developing a multi-dimensional, integrated system for evaluating the effectiveness of network structures, including: a model of network organisation, rules for evaluating the effectiveness of network structures, a model of a system to evaluate the effectiveness of network structures, criteria and patterns of evaluating the effectiveness of network structures, models, methods and specific techniques. The subject matter of theoretical and practical research is therefore the effectiveness of network structures recognised in five dimensions: organisational (structural), economic, knowledge management and organisational learning, innovation, and the social dimension. The paper is divided into seven chapters.The first chapter presents general definitions of the concepts of networks and network approach first, then the theories and research trends associated with the concept of organisational network, dividing them into three groups: economic theories, sociological theories and contemporary management theories. This chapter develops the concept of organisational networks in the light of the aforementioned theories and research trends. The second chapter presents models of network structure, with particular emphasis on the characteristics of network relationships and the characteristics and parameters describing it. This chapter also presents selected typologies of network structures and issues related to the management of organisational networks. The third chapter discusses issues related to the dynamics of organisational networks. It presents the factors stabilising and destabilising cooperation in organisational networks, and then presents the concepts and some models of organisational network dynamics. The paper then presents the problem of defining the boundaries of the network, pointing to the controversy and approaches related to this issue.The fourth chapter is an introduction to the issues related to the development of a methodology to evaluate the effectiveness of network structures. It also presents selected concepts of the multidimensional evaluation of effectiveness, and, based on the studies from the literature, discusses the directions of research on the effectiveness of organisational structures and approaches to measuring the effectiveness of network structures. It also raises the issue of evaluating the effectiveness of networks from the point of view of value creation processes and generation of the synergy effect. Chapter five presents the methodology for evaluating the effectiveness of network structures, focusing on the identification of the assumptions of that methodology and a discussion of the research procedures. Particular attention has been directed to developing criteria and patterns of evaluating the effectiveness of network structures, taking as a starting point the multidimensional approach to evaluating the effectiveness of networks.Chapter 6 constitutes the development of the proposed research methodology. It provides an overview of methods that can be used in evaluating the effectiveness of network structures. The totality of methods that can be used in evaluating the effectiveness of network structures has been divided into five groups: economic, structural, organisational learning, evaluation of innovative potential, behavioural methods, and also integrated evaluation methods of network structures. The aggregate method - part of the methodology of diagnostic analysis focused on the exploration of achievements (effectiveness) of networks - is also characterised. Chapter 7 is the empirical demonstration of the selected aspects of evaluation of the effectiveness of network structures. The aim of this chapter is mainly to empirically verify the suitability of the proposed research methodology and apply selected methods for evaluating the effectiveness of network structures, in particular the methods of aggregate evaluation and network analysis. The final part of the study presents its results by confronting them with the objectives and research hypotheses, and also outlines the directions for further research on evaluating the effectiveness of network structures. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Actor Network Theory and After [1999], red. J. Law, J. Hassard, Blackwell and the Sociological Review, Oxford and Keele.
 • Adamik A. [2010], Współpraca sieciowa w funkcjonowaniu współczesnych MSP, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 99, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Adler P.S. [2001], Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge Economy and the Future of Capitalism, "Organization Science", vol. 12, March-April.
 • Akkermans H. [2001], Renga: A System Approach to Faciliting Inter-organizational Network Development, "System Dynamics Review", vol. 17, nr 3.
 • Albert R., Barabási A.L. [2002], Statistical Mechanics of Complex Networks, "Reviews of Modern Physics", vol. 74, nr 1.
 • Anderson P., Mattson L.G. [2005], Timing and Sequencing of Strategic Actions in Internationalization Processes Involving Intermediaries: A Network Perspectice, "Advances in International Marketing", nr 16.
 • Anklam P. [2007], Net Work. A Practical Guide to Creating and Sustainin Netorks at Work and in the World, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Araujo L., Brito C. [1998], Agency and Constitutional Ordering in Networks. A Case Study of the Port Wine Industry, "International Studies of Management and Organization", vol. 27, nr 4.
 • Argandona A. [1999], Sharing Out in Alliances: Trust and Ethics, "Journal of Business Ethics", nr 21(2-3).
 • Argyris C., Schön D. [1978], Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Argyris C., Schön D.A. [1995], Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Ariffo A., de la Torre J., Smith Ring P. [2001], Relational Quality: Managing Trust in Corporate Alliances, "California Management Reviev", nr 44/1.
 • Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Arrow K.J. [1985], The Economics of Agency [w:] Principals and Agents: The Structure of Business, red. W.J.W. Pratt, R.J. Zeckhauser, Harward Business School Press, Boston.
 • Ashforth B.E., Kreiner G.E., Fugate M. [2000], All in a Day's Work: Boundaries and Micro Role Transitions, "Academy of Management Review", vol. 25, nr 3.
 • Ashkenas R. [1998], Nowe szaty organizacji [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Press, Warszawa.
 • Ashkenas R., Ulrich D., Jick T., Kerr S. [1998], Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco.
 • Austen A. [2014], Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce [2009], red. B. Jankowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Baecker D. [2008], Systems, Network, and Culture, Presented at the International Symposium "Relational Sociology: Transatlantic Impulses for the Social Sciences", Zeppelin University, Friedrichshafen-Berlin.
 • Bajerowski T., Biłozor A. [2005], Theory of Barabási Scale-free Networks as a New Tool in Researching the Structure and Dynamics of Regions. Regional Scientists' Tribute to Profesor Ryszard Domański, "Studia Regionalia", vol. 15.
 • Baker W.E. [1990], Market Networks and Corporate Behavior, "American Journal of Sociology", vol. 93, nr 3.
 • Baker W.E., Faulkner R.R. [2002], Interorganizational Networks [w:] The Blackwell Companion to Organizations, red. A.C. Baum, Blackwell Publishers Ltd, Oxford.
 • Barabási A.L. [2002], The New Science of Networks, Perseus Books Group, New York.
 • Barabási A.L. [2009], Scale-free Networks, "A Decade and Beyond Science", nr 325.
 • Barabási A.L. [2013] Network Science, "Philosophical Transactions of The Royal Society", nr 371(1-3).
 • Barabási A.L., Albert R. [1999], Emergence of Scaling in Random Networks, "Science", October.
 • Barabási A.L., Albert R., Jeong H. [2000], Scale-free Characteristics of Random Networks: The Topology of the World Wide Web, "Physica A", nr 281.
 • Barabási A.L., Bonabeau E. [2003], Scale-free Networks, "Scientific American", nr 288.
 • Barabási A.L., Ravasz E., Vicsek T. [2001], Deterministic Scale-free Networks, "Physica A", nr 299.
 • Barczak B., Cabała P. [2014], Identyfikacja i pomiar pozycji podmiotów w sieciach organizacyjnych, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3(27).
 • Barnes J. [1954], Class and Committees in a Norwegian Island Parish, "Human Relations", nr 7.
 • Bartlett C., Ghoshal S. [1995], Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Process, "Harward Business Review", vol. 73, nr 2.
 • Batorski D. [2008], Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa.
 • Batorski D., Zdziarski M. [2009], Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, "Problemy Zarządzania", vol. 7, nr 4(26).
 • Batterink M.H., Wubben E.F., Klerkx L., Omta S.W. [2010], Orchestrating Innovation Networks: The Case of Innovation Brokers in the Agri-food Sector, "Entrepreneurship and Regional Development", vol. 22(1).
 • Benassi M., Greve A., Harkolia J. [1999], Looking for a Network Organization: The Case of GESTO, "Journal of Market Focused Management", vol. 4, nr 3.
 • Bendyk E. [2003], Świat na sześć osób, "Polityka", nr 2395.
 • Bianchi P., Bellini N. [1991], Public Policies for Local Networks of Innovators, "Research Policy", nr 20(5).
 • Bielski M. [1986], Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe, "Prakseologia", nr 1-2.
 • Bielski M. [1996], Organizacja: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Black J.A., Edwards S. [2000], Emergence of Virual of Network Organizations. Fad or Feature, "Journal of Organizational Change Management", vo1. 3, nr 6.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E. [2000], W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo ABC, Kraków.
 • Błuszkowski J. [2002], Struktura społeczna [w:] Społeczeństwo i polityka, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa.
 • Borgatti S. [2005], Centrality and Network Flow, "Social Networks", vol. 27(1).
 • Boschma R.A. [2005], Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies", vol. 39(1).
 • Borowiecki R. [2009], Pomiar i ocena procesów kierowania wartości w budowaniu efektywności przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Boulton R., Libert B., Samek S. [2001], Odczytując kod wartości, WIG-Press, Warszawa.
 • Bourdieu P. [1986], The Forms of Capital [w:] Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, red. J.G. Richardson, New York, Westport, Greenwood Press, Connecticut, London.
 • Bourdieu P. [2005], The Social Structures of the Economy, Polity, Cambridge.
 • Brass D.J., Galaskiewicz J., Greve H.R., Tsai W. [2004], Taking Stock of Networks and Organizations: A Multilevel Perspective, "Academy of Management Journal", nr 47.
 • Bratnicki M. [2000a], Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 • Bratnicki M. [2000b], Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa [w:] Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851, Wrocław.
 • Bressand A., Distler C. [1995], La planète relationelle, Flammarion, Paris.Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S. [2002], Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110).
 • Brown J.S., Duguid P. [2000], The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston.
 • Brown S.L., Eisenhardt K.M. [1998], Competing on the Edge. Strategy as a Structured Chaos, Harvard Business School Press, Boston.
 • Buckley W. [1967], Sociology and Modern Systems Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa [1999], red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń.
 • Burns T., Stalker G.M. [1961], The Management of Innovation, Tavistock, London.
 • Burt R. [1992], Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Burt R.S. [2000], The Network Structure of Social Capital [w:] Research in Organizational Behaviour, red. R.I. Sutton, B.M. Staw, JAI Press, Greenwich, CT.
 • Byrne J. [1993], The Virtual Corporation, "Business Week", luty.
 • Cabała P. [2012], Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 213, Kraków.
 • Callon M. [1986], Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay [w:] Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge, red. J. Law, Routledge & Paul Kegan, London.
 • Camarinha-Matos L.M., Abreu A. [2007], Performance Indicators based on Collaboration Benefits, "Production Planning & Control. The Management of Operations", vol. 18, nr 7.
 • Camarinha-Matos L.M.. Afsarmanesh H. [2003], A Roadmap for Strategic Research on Virtual Organizations [w:] Processes and Foundations for Virtual Organizations, red. L.M. Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. [2003], Foundations of Positive Organizational Scholarship [w:] Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline, red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Cannon T. [1994], Corporate Responsibility. A Textbook on Business Ethics, Governance, Environment: Rolesand Responsibilities, Pitman Publishing, London.
 • Castaldo S. [2007], Trust in Market Relationships, E.E. Publishing Ltd, Cheltenham.
 • Castells M. [2007], Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Chandler A.D. [1962], Strategy and Structure. Chapter in the History of Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge MA.
 • Child J., Faulkner D. [1998], Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford.
 • Chmiel J. [1997], Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa.
 • Chmielarz W. [2000], Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Chrzanowski A. [2010], Nowe koncepcje rozwoju organizacji, "Zarządzanie Zmianami, Biuletyn POU", nr 5(39).
 • Ciesielski M. [2009], Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.
 • Ciesielski M., Łupicka A., Zimniewicz S. [2004], Teoretyczne podstawy logistyki [w:]Podstawy wiedzy logistycznej, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica New Series", vol. 4, nr 16.
 • Conger J.A., Kanungo R.N. [1988], The Emporement Process Integrating Theory and Practice, "Academy of Management Review", vol. 13, nr 3.
 • Cooperrider D.L., Srivastava S. [1987], Appreciative Inquiry in Organizational Life [w:] Research in Organizational Change and Development: An Annual Series Featuring Advances in Theory, Methodology and Research, red. R.W. Woodman, W.A. Pasmore, JAI Press, Greenwich, CT.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. [1999], Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Poltext, Warszawa.
 • Cyert R., March J. [1963], A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Cyfert S. [2006], Doskonalenie procesów w polskich przedsiębiorstwach [w:] Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, red. P. Płoszajski, G. Bełz, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Cyfert S. [2012], Granice organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. [2009], Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań.
 • Cygler J. [2002a], Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Cygler J. [2002b], Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw [w:]Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Diffin, Warszawa.
 • Czakon W. [2005a], Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9
 • Czakon W. [2005b], Strategie wyłaniające się a zrównoważona karta wyników, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Czakon W. [2006], Wykorzystanie kapitału społecznego w tworzeniu sieci placówek partnerskich banku, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Czakon W. [2007], Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 • Czakon W. [2008], Kompetencje dynamiczne w badaniach zarządzania strategicznego [w:] Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Czakon W. [2010], Strategia jako reguły zawłaszczania renty ekonomicznej [w:] Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Czakon W. [2011], Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Czakon W. [2012], Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Czerska M., Rutka R., Czermiński A., Nogalski B., Apanowicz J. [2002], Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń.
 • Dagnino G.B., le Roy F., Yami S., Czakon W. [2008], Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Daszkiewicz N. [2004], Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Davidow W., Malone M. [1992], The Virtual Corporation, Harper Business, New York.
 • Davis G., Greve H. [1997], Corporate Elite Networks and Governance Changes in the 1980's, "American Journal of Sociology", nr 103.
 • De Man A.P., Duyers G. [2005], Collaboration and Innovation: A Review of the Effects of Mergers, Acquisitions and Alliances on Innovation, "Technovation", vol. 25.
 • DeLong J.B., Summers L.H. [2001], The 'New Economy': Background, Historical Perspective, Questions and Speculations, "Economic Review - Federal Reserve Bank of Kansas City", vol. 86, nr 4.
 • Delporte-Vermeiren D., Vervest P., Van Heck E. [2004], In Search of Margin for Business Networks: The European Patent Office, "European Management Journal", t. 22, nr 2.
 • Dembiński P.H. [2009], Very Large Enterprises, Focal Firms and Global Value Chains, "Revista de Economia Mundial", nr 23.
 • Denton J. [1998], Organisational Learning and Effectiveness, Routledge, London.
 • Dhanaraj C., Parkhe A. [2006], Orchestrating Innovation Networks, "Academy of Management Review", vol. 31, nr 3.
 • Dietrich M. [1994], Transaction Cost Economics and Beyond. Towards a New Economics of the Firm, Routledge, London.
 • Dolińska M. [2002], Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, "Organizacja i Kierowanie", vol. 107, nr 12.
 • Domański H. [2009], Nowe struktury klasowe, "Res Humana", nr 4-5.
 • Domański R., Marciniak A. [2003], Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, vol. CXII, KPZK PAN, Warszawa.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dowd J. [1999], Learning Organizations: An Introduction, "Managed Care Quarterly", nr 7(2).
 • Drucker P. [1995], The Information Executives Truly Need, "Harvard Business Review", vol. 73, nr 1.
 • Drucker P. [1998], The New Organization, "Harward Business Review", nr 1-2.
 • Dwojacki P. [1995], Powstawanie i funkcjonowanie sieci organizacyjnych [w:] Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Oddziału TNOiK, z. 3, Poznań.
 • Dwojacki P., Nogalski B. [1998], Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A. [2002], Sposoby tworzenia organizacji sieciowych [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Export Grupa Doradcza Sp. z o.o, Warszawa.
 • Dworzecki Z., Żłobińska A. [2002], Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza, Warszawa.
 • Dyduch W. [2006], Problematyka pomiaru efektywności organizacji [w:] Zarządzanie. Kierunki badań, II Forum AE w Katowicach, red. D. Kisperska-Moroń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Dyer J.H. [1996], Specialized Supplier Networks as a Source of Competitive Advantage: Evidence from the Auto Industry, "Strategic Management Journal", vol. 17, nr 4.
 • Dyer J.H., Chu W.J. [2003], The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and Improving Performance. Empirical Evidence from the United States, Japan, and Korea, "Organization Science", vol. 14, nr 1.
 • Dyer J.H., Nobeoka K. [2000], Creating and Managing a High-performance Knowledge-sharing Network: The Toyota Case, "Strategic Management Journal", nr 21.
 • Dzidowski A. [2011], Ocena efektywności współpracy przedsiębiorstw w strukturach sieciowych [w:] Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, Warszawa.
 • Easton G. [1992], Industrial Networks: A Review [w:] Industrial Networks. A New View of Reality, red. B. Axelsson, G. Easton, Routledge, London.
 • Ebers M. [1997], Explaining Inter-organizational Network Formation [w:] The Formation of Inter-organizational Networks, red. M. Ebers, Oxford University Press, Oxford.
 • Edmondson A., Moingeon B. [1998], From Organizational Learning, "Academy of Management Reviev", vol. 10(4).
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza [1984], PWRiL, Warszawa.
 • Encyklopedia popularna PWN [1997], tom IV, Warszawa.
 • Encyklopedia zarządzania, mfiles.pl/pl/index.php/Efektywność, data dostępu: luty 2014.
 • Famielec J. [1992], Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Findeisen W. [1997], Struktury sterowania dla złożonych systemów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Fonfara K. [2004], Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ford D., Gadde L.E., Håkansson H., Snehota I. [2003], Managing Business Relationships, Wiley, New York.
 • Ford D., Håkannson H., Johanson J. [1993], How Do Companies Interact? Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks, red. D. Ford, Academic Press Harcourt Brace & Company Publishers, London.
 • Frascati Manual [2002], Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, OECD, Paris.
 • Freeman L.C. [1979], Centrality in Social Networks: I. Conceptual Clarification, "Social Networks", nr 1.
 • Friedlander F. [1987], The Ecology of Work Groups [w:] The Ecology of Work, red. J. Lorsch, Handbook of Organizational Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Fronczak A., Hołys J.A. [2007], Sieci ewoluujące: od fizyki do Internetu, http://www.if.pw.edu.pl, data dostępu: czerwiec 2013.
 • Forrester J.W. [1958], Industrial Dynamics - A Major Breakthrough for Decision Makers, "Harvard Business Review", vol. 36, nr 4.
 • Fredrickson B.L. [2003], Positive Emotions and Upward Spirals in Organizations [w:] Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline, red. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Freeman R.E. [1984], Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Furmankiewicz M. [2006], Współpraca międzysektorowa w ramach tzw. partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(24).
 • Furubotn E.G., Richter R. [2000], Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Gadde L.E., Håkansson H. [1993], Professional Purchasing, Routledge, London.
 • Galaskiewicz J. [1985], Interorganizational Relations, "Annual Review of Sociology", vol. 11.
 • Galbraith J.R. [1995], Designing Organizations: An Executive Briefing on Strategy, Structure, and Process, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Gancarczyk M. [2006], Koszty transakcyjne - teoria i sposób pomiaru, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 • Gancarczyk M. [2012], Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych, "Contemporary Management Quarterly", nr 3.
 • Gargiulo M., Gulati R. [1999], Where Do Inerorganizational Networks Come From? "American Journal of Sociology", vol. 104, nr 5.
 • Garvin D. [1993], Building a Learning Organization, "Harvard Business Reviev", July-August.
 • Gereffi G., Humprey J., Sturgeon Y. [2005], The Governance of Global Value Chains, "Review of International Political Economy", vol. 12, nr 1.
 • Gleick J. [1987], Chaos - narodziny nowej nauki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gloor P.A. [2006], Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks, Oxford University Press, Oxford.
 • Głuszek E. [2004], Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gnyawali D.R., Madhavan R. [2001], Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective, "Academy of Management Review", nr 26.
 • Goerzen A. [2007], Alliance Networks and Firm Performance: The Impact of Repeated Partnerships, "Strategic Management Journal", vol. 28, nr 5.
 • Goldratt E.M., Cox J. [2000], Cel. Doskonałość w produkcji, Werbel, Warszawa.
 • Gomes-Casseres B. [1996], The Alliance Revolution. The New Shape of Business Rivarly, Harvard University Press, Cambridges.
 • Gonzalez M.C., Barabási A.L. [2007], Complex Networks - from Data to Models, "Nature Physics", nr 3.
 • Gorynia M. [1998], Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gorynia M. [1999], Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 6.
 • Gospodarek T. [2012], Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Góra J. [2008a], Dynamika klastra - zarys teorii i metodyka badań, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 • Góra J. [2008b], Model dynamiki klastra jako narzędzie badania możliwości adaptacyjno-rozwojowych klastra [w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Grandori A., Soda G. [1995], Inter-firm Networks: Antecedens, Mechanisms and Forms, "Organization Studies", nr 16(2).
 • Granice zarządzania [2014], red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.
 • Granovetter M. [1985], Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", vol. 91.
 • Granovetter M. [1994], Business Groups [w:] The Handbook of Economic Sociology, red. N.J. Smelser, R. Swedberg, Princeton University Press.
 • Gray B. [2005], Framing in Mediation and Mediation as Framing [w:] Handbook of Meditation: Bridging Theory, Research and Practice, red. M.S. Herrman, Blackwell, Oxford, UK.
 • Hagel III J., Brown J.S. [2006], Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice.
 • Håkansson H. [1982], International Marketing and Purchasing of Industrial Goods - An Interaction Approach, IMP Project Group, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Håkansson H. [1987], Industrial Technological Development. A Network Approach, Ceonn Helm, London.
 • Håkansson H., Snehota I. [1989], No Business Is an Island, "Scandinavian Journal of Management Studies", vol. 4(3).
 • Håkansson H., Snehota I. [1993], No Bussiness Is an Island. The Network Concept of Bussiness Strategy [w:] Understanding, Business Markets. Interaction, Relationships and Network, Academic Press, London.
 • Håkansson H., Snehota S. [1995], Businnes Networks, Routledge, London.Hamel G., Prahalad C.K. [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 • Hamel G., Prahalad C.K. [1999], Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Hamilton G.G. [1996], The Theoretical Significance of Asian Business Networks [w:] Asian Business Networks, G.G. Hamilton, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Helin A., Zorde K. [1998], Fuzje i przejęcia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Hellwig Z. [1968], Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4.
 • Higgins K.L., Maciariello J.A. [2004], Leading Complex Collaboration in Network Organizations. A Multidisciplinary Approach, "Advances in Interdisciplinary Studies of Work Teams", nr 10.
 • Hitt M.A., Beamish P.W., Jackson S.E., Mathieu J.E. [2007], Building Theoretical and Empirical Bridges across Levels: Multilevel Research in Management, "Academy of Management Journal", vol. 50, nr 6.
 • Holbeche L. [2005], The High Performance Organization. Creating Dynamic Stability and Sustainable Success, Elsevier/Butherworth Heinemann, Oxford.Holmlund M., Törnroos J.Å. [1997], What Are Relationships in Business Networks, "Management Decision", vol. 35, nr 4.
 • Holstein-Beck M. [1987], Szkice o pracy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Huggins R., Johnston A. [2010], Knowledge Flow and Inter-firm Networks: The Influence of Network Resources, Spatial Proximity and Firm Size, "Entrepreneurship & Regional Development", vol. 22, nr 5.
 • Human G., Naudé P. [2009], Exploring the Relationship between Network Competence, Network Capability and Firm Performance: A Resource-based Perspective in an Emerging Economy, "Management Dynamics", vol. 18(1).
 • Ingram P., Simons T. [2002], The Transfer of Experience in Groups of Organizations: Implications for Performance and Competition. "Management Science", nr 48.
 • ISO 31000:2009, Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 • ISO Guide 73:2009, Zarządzanie ryzykiem. Słownictwo - wytyczne dla standardów.
 • ISO/IEC 31010:2009, Zarządzanie ryzykiem. Metody szacowania ryzyka.
 • Jahanson J., Mattson L.G. [1993], The Internationalization of the Firm, red. P.J. Buckley, P. Ghauri, A Reader, Academic Press, London.
 • Jaki A. [2012], Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 215, Kraków.
 • Jaki A. [2013], Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 760, Szczecin.
 • Jakson B.B. [1985], Built Customer Relationships that Last, "Harward Business Review", nr 11.James C. [2003], Designing Learning Organizations, "Organizational Dynamics", nr 32(1).
 • Jarillo J.C. [1988], On Strategic Networks, "Strategic Management Journal", vol. 9.
 • Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. [2011], Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 • Jessop B. [2006], Governance and Metagovernance. On Reflexivity, Requisite Variety and Requisite Irony, Departament of Sociology, Lancaster Univesity, http://www.lancaster.ac.uk/fass/sociology/research/publications/papers/jessop-governance-and-metagovernance.pdf, data dostępu: czerwiec 2013.
 • Jewtuchowicz A. [2012], Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, red. E. Molendowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Jeżak J. [2010], Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Johanson J., Mattson L.G. [1987], Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-cost Approach, "International Studies of Management and Organizations", nr 17.
 • Jokiel G. [2013], Podejście sieciowe w zarządzaniu, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(240).
 • Kaczmarek B., Sikorski C. [1998], Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • Karwacki P. [2013], Controlling w organizacji sieciowej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3(23).
 • Katz D., Kahn R. [1979], Społeczna psychologia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kauffman S.A. [1995], At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-organization and Complexity, Oxford University Press, New York.
 • Kawa A., Pierański B. [2014], Problemy z wyznaczaniem granic sieci przedsiębiorstw [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, red. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kay J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Kaźmierski J. [2011], Klastry jako źródło efektów synergetycznych i instrument zarządzania regionalnego, Acta Universitatis Lodziensis, Oeconomica, vol. 251.
 • Kelly M. [2001], Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 • Kenis P., Provan K.G. [2009], Towards an Exogenous Theory of Public Network. Performance, "Public Administration", nr 87.
 • Kiełtyka L. [2008], Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa.
 • Kiełtyka L. [2011], Informatyczne przemiany zarządzania technologiami informacyjnymi w organizacjach, TNOiK, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Kilduff M., Tsai W. [2003], Social Networks and Organizations, Sage, London.
 • Kilduff M., Tsai W., Hank R. [2006], A Paradigm too Far? A Dynamic Stability Reconsideration of the Social Network Program, "Academy of Management Review", vol. 31, nr 4.
 • Klimas P. [2014], Między stabilnością a chaosem sieci współdziałania [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, red. A. Sopińska, S. Grzegorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Klincewicz K. [2005], Strategic Alliances in the Hight-tech Industry, Logos Verlag, Berlin.
 • Kłak M. [2010], Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 • Koenig G. [1993], Les théories de la firme, Economica, Paris.Kogut B. [2000], The Network as Knowledge: Generative Rules and the Emergence of Structure, "Strategic Management Journal", Special Issue: "Strategic Networks", vol. 21, nr 3.
 • Komada M. [2005], Struktura sieciowa a dyfuzja wiedzy [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Kopaliński W. [2000], Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 • Kordel P. [2009], Koncepcja zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi w perspektywie konstruktywistycznej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/067_Kordel.pdf, data dostępu: czerwiec 2013.
 • Kordel P. [2014], Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym [w:] Innowacje we współczesnej gospodarce, red. A. Świadek, J. Wiśniewska, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 • Korenik S. [2003], Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kornai J. [1969], Anti-eguilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa.
 • Kostera M. [1996], Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kotler P. [1999], Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa.
 • Koza M.P., Lewin A.Y. [1999], The Coevolution of Network Alliances: A Longitudinal Analysis of an International Professional Service Network. "Organization Science", vol. 10, nr 5.
 • Koźmiński A.K. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności: Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Kożuch B. [2007], Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Kraft L.K., Jauch R.L., Boatwright E.W. [1996], Assessing Organizational Effectiveness in the Service Sector, "Journal of Professional Services Marketing", nr 114(1).
 • Kramarz M. [2008], Relacje sieciowe w dystrybucji wyrobów hutniczych, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2.
 • Krupski R. [2010], Kontekst chaosu w planowaniu strategicznym, "Przegląd Organizacyjny", nr 3.
 • Krupski R. [2014], Granica chaosu i tradycyjnego porządku [w:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, red. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Krupski R., Łobos K. [2004], Cechy organizacji sieciowych [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. [2012], Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 4(117).
 • Larson R.B. [1991], Galaxy Formation and Evolution [w:] Star Formation in Stellar Systems, red. G. Tenorio-Tagle, M. Prieto, F. Sanchez, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Latour B. [1987], Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Milton Keynes, Open University Press.
 • Latour B. [1991], Technology Is Society Made Durable. A Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Dominations, Routledge, London.
 • Latour B. [2010], Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Universitas, Kraków.
 • Lawler E.E. III, Worley C.G. [2006], Built to Change. How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Lawless D.J. [1972], Effective Management: Social Psychological Approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W. [1967], Organization and Enviromment. Managing Differentiation and Integration, Harvard University, Boston, MA.
 • Lefaix-Durand A., Poulin D., Kozak R., Beauregard R. [2005], Intrefirm Relationship and Value Creation: A Synthesis, Conceptual Model and Implications for Future Research, Network Organization Technology Research Center (Centor), Québec, Canada.
 • Lichtarski J. [1993], Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Light R.P.C. [2005], The Four Pillars of High Performance. How Robust Organizations Achieve Extraordinary Results, McGraw-Hill, New York.
 • Llewellyn S. [1994], Managing the Boundary. How Accounting Is Implicated in Maintaining the Organization, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", vol. 7, nr 4.
 • Logan M.S. [2000], Using Agency Theory to Design Successfull Outsourcing Relationships, "International Journal of Logistics Management", nr 11.
 • Lorenzoni G., Baden-Fuller C. [1995], Creating a Strategic Center to Manage a Web of Partners, "California Management Review", vol. 37, nr 3.
 • Lozano A., Sysko-Romańczuk S. [2011], Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, http://www.integracja.3is.pl, data dostępu: wrzesień 2013.
 • Łobejko S. [2010], Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Łobos K. [2005], Struktury sieciowe [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 • Machnik-Słomka J., Kordel P. [2012], Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55.
 • Machowski J. [2009], Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Prace Geograficzne, z. 121, Kraków.
 • Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Małachowski A. [1998], Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mandell M., Keast R. [2008], Evaluating the Effectiveness of Interorganizational Relations through Networks, "Public Management Review", vol. 10, nr 6.
 • Mańkowski C. [2003], Synergia w ekonomii, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Marek S., Białasiewicz M. [2008], Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E. [2003], Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 • McKiernan P. [1992], Strategies for Growth. Maturity, Recovery and Internalization, Routledge, London-New York.
 • McLoughlin D., Horan C. [2000], Business Marketing: Perspectives from the Markets-as-Networks Approach, "Industrial Marketing Management", vol. 29, nr 4.
 • McNeil J.R., McNeil W.H. [2003], The Human Web, Norton, New York.
 • Mesjasz C. [1998], Corporate Governance. Nadzór korporacyjny czy "władanie" korporacyjne? "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Mesjasz C. [2006], Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, Kraków.
 • Metody organizacji i zarządzania [2007], red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Meyer M.W. [2005], Can Performance Studies Create Actionable Knowledge if We Can't Measure the Performance of the Firm? "Journal of Management Inquiry", nr 3.
 • Michalczuk G. [2012], Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_2_4.pdf, data dostępu: luty 2014.
 • Miles R., Snow C. [1986], Network Organizations: New Concepts for New Forms, "McKinsey Quarterly", nr 4.
 • Miles R.E. Snow C.C. [1992], Caues of Faliture in Network Organizations, "California Management Review", nr 34.
 • Milgram S. [1967], The Small World Problem, "Psychology Today", nr 2.
 • Mintzberg H. [1994], The Rise and Fall of Strategic Planning, Hemel Hempstead, Prentice-Hall International, UK.
 • Miozzo M., Walsh V. [2006], International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press, Oxford.
 • Mitręga M. [2010], Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Moore J. [1996], The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, John Wiley & Sons, Harper Collins Publisher, New York.
 • Moore J. [2006], Business Ecosystems and the View from the Firm, "Antitrust Bulletin", vol. 51, nr 1.
 • Morawski M. [2005], Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 • Morzy M., Ławrynowicz Ł. [2011], Wprowadzenie do analizy sieci społecznej, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej TSiSS, Poznań.
 • Mukherjee A.S. [2009], Leading the Networked Organization, "Leader to Leader", nr 52.
 • Müller U.R. [2000], Zmiana warty w zarządzaniu. Dramat i szansa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Murawiak K. [2009], Znaczenie teorii sieci w wyjaśnianiu działalności gospodarczej przedsiębiorstw [w:] Nowe idee początków XXI wieku, red. M. Winiarski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Mynarski S. [1979], Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 • Najda-Janoszka M. [2010], Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Nalepka A. [1993], Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 119, Kraków.
 • Nalepka A., Kozina A. [2007], Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Nesterowicz P. [2001], Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Nevis E., DiBella A., Gould J. [1995], Understanding Organizations as Learning Systems, "Sloan Management Review", nr 36(2).
 • Niemczyk J. [2003], Sieć jako obiekt badań w naukach zarządzania [w:] Management forum 2020, red. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. [2012], Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Niesporek A. [2008], Miejsce i funkcja pojęcia kapitału społecznego w teorii socjologicznej [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Nonaka I., Takeuchi H. [1995], The Knowlegde Creating Company, Oxford University Press, New York.
 • Noorderhaven N.G., Koen C.I., Beugelsdijk S. [2004], Organizational Culture and Network Embeddedness, Discusion Paper, nr 13, Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg.
 • Nowa encyklopedia powszechna [1995], PWN, Warszawa.
 • O metodzie Social Network Analysis [2014], http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA, data dostępu: kwiecień 2014.
 • Obłój K. [1998], Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Obłój K. [2007], Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Oh W., Jeon S. [2007], Membership Herding and Network Stability in the Open Source Community: The Perspective, "Management Science", vol. 53, nr 7.
 • Olejniczak K., Płoszaj A., Rok J. [2012], Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji [w:] Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, red. K. Olejniczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Olesiński Z. [2005], Zarządzanie w regionie, Polska - Europa - Świat, Difin, Warszawa.
 • Olesiński Z. [2010], Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Online QDA [2005], http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/how_what_to_code.php,. data dostępu: wrzesień 2014.
 • Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw [2005], PARP, http://www.stalowawola.pl/cms/upload/file/inform11.pdf, data dostępu: marzec 2014.
 • Ortega T. [2010], Die Informationstechnolgishe Unerstützung innovativer Organisationsformen, Forshungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe, http://www.old.fzi.de, data dostępu: grudzień 2013.
 • Oslo Manual [2005], The Measurement of Scientific and Technological Activities, Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris.
 • Parolini C. [1999], The Value Net. A Tool for Competitive Strategy, John Wiley & Sons, Baffins Lane, Chichester.
 • Pathak S., Day J., Nair A., Sawaya W., Kristal M. [2007], Complexity and Adaptivity in Supply Networks: Building Supply Network Theory Using a Complex Adaptive Systems Perspective, Journal Compilation, Decision Sciences Institute, vol. 38(4).
 • Pecqueur B., Zimmermann J.B. [2004], Economie de proximités, éditions Hermès-Lavoisier, Paris.
 • Pecul M. [1998], Jaki ten świat mały, "Wiedza i Życie", nr 10.
 • Penc J. [1997], Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 • Penc J. [1999], Strategie zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Perechuda K. [1997], Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 • Perechuda K. [1998a], Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perechuda K. [1998b], Zarządzanie organizacją. Metody - techniki - procedury, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław.
 • Perechuda K. [2000], Organizacja fraktalna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 • Perechuda K. [2004], Drgająca dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Piechowice, 19-21 stycznia 2004, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perechuda K. [2005a], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perechuda K. [2005b], Procesy kreowania wiedzy w organizacjach sieciowych [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 • Perry M. [1999], Small Firms and Networked Economies, Routledge Studies in Small Business, London.
 • Pfeffer J., Salancik G.R. [1978], The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and Row, New York.
 • Pham T.D. [2005], The Competition and Evolution of Business Architecture: The Case of Vietnam's Motorcycle Industry, Improving Industrial Policy Formulation, The Publishing House of Political Theory, Tokyo.
 • Phillips R.A. [2010], Ethics and Network Organizations, "Business Ethics Quarterly", nr 3.
 • Piekarz H. [1991], Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 102, Kraków.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S. [2014], Wartość dodana w zarządzaniu - próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia, http://www.integracja.3is.pl/attachments/0000/0512/publikacje_naukowe_025.pdf, data dostępu: kwiecień 2013.
 • PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • Polanyi K. [1944], The Great Transformation, Beacon Press, Boston.
 • Portal innowacji - klastry [2014], http://www.pi.gov.pl, data dostępu: kwiecień 2014.
 • Porter M.E. [1990a], The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire-London.
 • Porter M. [1990b], On Competition, Free Press, New York.
 • Powell W.W. [1987], Hybrid Organizational Arrangements: New Form or Transitional Development, "California Management Review", vol. 30(1), Fall.
 • Powell W.W. [1990], Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, "Research in Organizational Behavior", vol. 12.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2000a], Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review", January-February.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2000b], Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Preskill H.S., Torres R.T. [1999], Evaluative Inquiry for Learning in Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Price J.L. [1968], Organizational Effectiveness. An Inventory of Propositions, Richard D. Irwin, Homewood, Ill.
 • Provan K.G., Milward H.B. [2001], Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public Sector Organizational Networks, "Public Administration Review", nr 61(4).
 • Rachunkowość zarządcza - teoria, praktyka, aspekty behawioralne [2009], red. D. Dobija, M. Kucharczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Radcliffe-Brown A.R. [1958], A Natural Science of Society, "Social Forces", nr 36(3).
 • Radwan A. [2005], Nowe spojrzenie na topologie sieciowe, "Nowe Technologie", nr 2.
 • Rallet A., Torre A. [1990], Is Geographical Proximity Necessary in the Innovation Networks in the Era of the Global Economy? "GeoJournal", vol. 49(4).
 • Rallet A., Torre A. [2005], Proximity and Localization, "Regional Studies", vol. 39(1).
 • Rappaport A. [1999], Wartość dla akcjonariuszy - poradnik, WIG-Press, Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. [2009a], Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Ratajczak-Mrozek M. [2009b], Relacje sieciowe w działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw high-tech [w:] Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ratajczak-Mrozek M. [2010], Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Reich R.B. [1991], Secession of the Successful, "New York Times Magazine", January 20, www.-personal.umich.edu/ gmarkus/secession.html, data dostępu: grudzień 2013.
 • Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu [2014], red. A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ring P.A., Van de Ven A. [1994], Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships, "Academy of Management Review", vol. 19, nr 1.
 • Ritala P., Armila L., Blomqvist K. [2009], Innovation Orchestration Capability - Defining the Organizationaland Individual Level Determinants, "International Journal of Innovation Management", vol. 13, nr 4.
 • Robbins S.P., Coulter M. [2007], Management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Rokita J. [2009], Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Rosińska M. [2005], Podejście sieciowe jako element koncepcji poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce (na przykładzie strategii rozwoju przedsiębiorczości Unii Europejskiej) [w:] Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, red. J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek, t. 2, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Rowley C., Benson J., Warner M. [2004], Towards an Asian Model of Human Resource Management? A Comparative Analysis of China, Japan and South Korea, "International Journal of Human Resource Management", vol. 15(4-5).
 • Rugman A.M., D'Cruz J. [1997], The Theory of the Flagship Firm, "European Management Jourlal", vol. 15(4).
 • Rummler B. [2000], Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Rupik K. [2008], Efektywność planowania marketingowego w organizacjach sieciowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3.
 • Santarek K., Szerenos A. [2007], Metody badań struktur sieciowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Santos F.M., Eisenhardt K.M. [2005], Organizational Boundaries and Theories of Organization, "OrganizationScience", vol. 16, nr 5.
 • Savage Ch. [1996], Fifth Generation Management, Second Edition: Dynamic Teaming, Virtual Enterprising and Knowledge Networking, Charles Savage Butterworth-Heinemann.
 • Sawicki K. [2000], Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa.
 • Sawyer K.R. [2005], Social Emergence: Societies as Complex Systems, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 • Sayer A., Walker R. [1992], The New Social Economy, Blackwell, Oxford.
 • Scott J. [2000], Social Network Analysis: A Handbook, Sage Publications, London.
 • Senge P. [1990], The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday, New York.
 • Senge P.M. [2012], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sikorski C. [1998], Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Simonsen I., Eriksen K.A., Maslov S., Sneppen K. [2004], Diffusion on Complex Networks: A Way to Probe Their Large-scale Topological Structures, www.sciencedirect.com, data dostępu: grudzień 2013.
 • Skowron S., Skowron Ł. [2012], Wartość generowana w sieci organizacyjnej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, "Handel Wewnętrzny", nr 10.
 • Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/, data dostępu: kwiecień 2014.
 • Smith S.S. [2013], Social Network Boundaries and Tricky to Access Populations: A Qualitative Approach, "International Journal of Social Research Methodology", http://dx.doi.org/10.1080/13645579.2013.820076, data dostępu: 10.02.2014.
 • Sproull L., Kiesler S. [1992], Connections: New Ways of Working in the Networked Organization, "Long Range Planning", nr 2.
 • Sroka W. [2012], Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. [1996], Zarządzanie rozwojem firmy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Uczelniane, Kraków.
 • Stabryła A. [2000], Produktywność strukturalna w zarządzaniu rozwojem firmy, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 3, Tarnów.
 • Stabryła A. [2005], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. [2008a], Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 1(11), Tarnów.
 • Stabryła A. [2008b], Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782.
 • Stabryła A. [2011], Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 1(17), Tarnów.
 • Stacey R.D. [2003], Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity, FT/Prentice Hall, Harlow.
 • Staniek Z. [2005], Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, SGH, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stankiewicz W. [2005], Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Stępka P., Subda K. [2009], Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor", nr 1(28).
 • Stewart J. [1996], Liczby natury, Wydawnictwo CIS, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strategor [2001], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S. [2002], Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 • Sydow J. [1999], Mitbestimmung in Unternehmungsnetzwerken - Eine betriebswirtschaftliche Analyse [w:] Die wirtschaftlichen Folgen der Mitbestimmung, B. Frick, W. Streeck, N. Kluge, Campus, Frankfurt, New York.
 • Sydow J. [2004], Network Development by Means of Network Evaluation? Explorative Insights from a Case in the Financial Services Industry, "Human Relations", nr 57.
 • Sznajd-Weron K. [2004], W sieci małego świata, "Wiedza i Życie", nr 2.
 • Szymczak M. [2002], Partnerstwo logistyczne w sieciach [w:] Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Szymura-Tyc M. [2006], Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Tapscott D. [1998], Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje ery świadomości systemowej, Business Press, Warszawa.
 • Tempczyk M. [1998], Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo CIS, Warszawa.
 • The Concise Oxford Dictionary [1996], Oxford University Press, Oxford.
 • The Global Competitiveness Report 2013-2014 [2013], red. K. Schwab, World Economic Forum, Committee to Improving the State of the World, Geneva.
 • Thompson G.F. [2003], Between Hierarchies and Markets. The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford University Press, Oxford.
 • Thompson J.L., Richardson B. [1996], Strategic and Competitive Success, towards a Model of the Comprehensively Competent Organization, "Management Decision", nr 2.
 • Thorelli H.B. [1986], Networks: between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", nr 7.
 • Tinnesand B. [1973], Towards a General Theory of Innovation, University of Wisconsin, Madison.
 • Trzcieniecki J. [1986], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Tubielewicz A. [2013], Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf, data dostępu: kwiecień 2014.
 • Tunzelman von N. [2004], Network Alignment in the Catching-up Economies of Europe [w:] The Emergining Industrial Structure of Wider Europe, red. F. McGowan, S. Radosevic, N. von Tunzelman, Routledge, London.
 • Turner J., Maryanski A. [2003], Analiza sieciowa [w:] Struktura teorii socjologicznej, J. Turner, PWN, Warszawa.
 • Tworzenie wartości w klastrze [2012], red. M. Frankowska, PARP, Warszawa.
 • Urbanek G. [2008], Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Uzzi B. [1996], The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect, "American Sociological Review", vol. 61, August.
 • Vainio J. [2004], Sieciowanie centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego, materiały konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego "Logistics", Poznań.
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady [2008], red. A. Szablewski, K. Pniewski, Poltext, Warszawa.
 • Van Alstyne M. [1997], The State of Network Organization: A Survey in Three Frameworks, "Journal of Organizational Computing", vol. 7, nr 3.
 • Van de Ven A., Ferry D. [1980], Measuring and Assessing Organizations, Wiley, New York.
 • Van de Ven A., Poole M. [1995], Explaining Development and Change in Organizations, "Academy of Management Review", vol. 20, nr 3.
 • Van de Ven A.H., Ring P.S. [2006], Relying on Trust in Cooperative Inter-organizational Relationships [w:] Handbook of Trust Research, red. R. Bachmann, A. Zaheer, Edward Elgar Publishers, London.
 • Van Raaij D.P. [2006], Norms Network Members Use: An Alternative Perspective for Indicating Network Success or Failure, "International Public Management Journal", vol. 9.
 • Voets J., Van Dooren W., De Rynck F. [2008], A Framework for Assessing the Performance of Policy Networks, "Public Management Review", vol. 10, nr 6.
 • Waal A.A. de [2005], The Characteristics of a High Performance Organization, Paper presented at the annual conference of the British Academy of Management, Oxford.
 • Warnecke H.J. [1999], Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa.
 • Walters D. [1999], The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 29, nr 4.
 • Wasserman S., Faust K. [1994], Social Network Analysis: Methods and Applications Structural Analisys in the Social Sciences, Cambridge University Press, New York.
 • Wasserman S., Faust K. [2007], Social Networks Analysis: Methods and Applications. Structural Analysis in the Social Sciences, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Wawrzyniak B. [2003], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Wellman B. [1988], Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance [w:] Social Structures: A Network Approach, red. S.W. Berkowitz, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Whiddett S., Hollyforde S. [2003], Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wielki słownik wyrazów obcych [2010], red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiig K.M. [1993], Knowledge Management Foundations: Thinking about Thinking - How People and Organizations Create, Represent, and Use Knowledge, Schema Press, Arlington.
 • Wiig K.M. [1997], Integrating Intellectual with Knowledge Management, "Long Range Planning", June.
 • Williamson O.E. [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, Free Press, New York.
 • Williamson, O.E. [1979], Transaction-cost Economics: The Governance of Contractual Relations, "Journal of Law and Economics", vol. 22, nr 2.
 • Williamson O.E. [1981], The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes, "Journal of Economic Literature", vol. XIX, December.
 • Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 • Williamson O.E. [2005], Transaction Cost Economics and Business Administration, "Scandinavian Journal of Management", vol. 21(1).
 • Winkowska-Nowak K., Batorski D., Peitgen H.O. [2003], Wprowadzenie do dynamiki społecznej, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 • Wit B., Meyer R. [2007], Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Witkowski J. [2004], Wnioskowanie dedukcyjne i empiryzm w badaniu organizacji sieciowych [w:] Nowe kierunki zarządzania przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, red. J. Lichtarski, H. Jagoda, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1014, Wrocław.
 • Witkowski J. [2010], Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 • Wojciechowski J. [2005], Tworzenie sieci i grup kooperacyjnych MSP w Polsce, PARP, archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/03dz13.rtf, data dostępu: luty 2014.
 • Wojtyna A. [2005], Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Woodal P. [2000], Knowledge Is Power, "The Economist", nr 8189.
 • Wójcik-Karpacz A. [2012], Ocena efektywności więzi przedsiębiorstwa z odbiorcami - wyniki badań empirycznych, "Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences", nr 1(10).
 • Wyner G.A. [1999], Network Effects in Marketing, "Marketing Research", vol. 11, nr 3.
 • Yuchtman E., Seashore S.E. [1979], Efektywność organizacji w świetle zasobów systemu [w:] Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu [2005], red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 • Zbierowski P. [2009], Zarządzanie wiedzą i struktura organizacyjna firm wysokiej efektywności, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2(6).
 • Zdziarski M. [2012], Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy. Wyniki badań relacji przez rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Ziółkowska M. [2011], Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 46, Warszawa.
 • Zimniewicz K. [2000], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zorska A. [2000], Ku globalizacji? PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.