PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 7 | nr 1 | 43--62
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa : analiza danych ilościowych - część 1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Corporate Entrepreneurship in Competitiveness : Data Analysis of Quantitative. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ciągle zmieniającym się otoczeniu powoduje, że przedsiębiorstwa powinny wprowadzać konieczne przekształcenia, wychodzić naprzeciw problemom, a zatem przewidywać i kształtować rzeczywistość. Każde przedsiębiorstwo powinno być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, których powodzenie w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Współcześnie konkurencyjnym jest to przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania zasobów w celu poznania rynku oraz wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez konsumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności. Poziom i intensywność zachowań przedsiębiorczych może być różny i zależy on od potencjału przedsiębiorczości. Natężenie przedsiębiorczości zmienia się wraz z takim warunkami jak otoczenie prawne, finansowe, czy instytucjonalne. Należy stwierdzić, że czynnikami warunkującymi przedsiębiorczość są środowisko pracy, czyli zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo oraz cechy człowieka przedsiębiorczego i jego motywacja do działań przedsiębiorczych. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości można podzielić zatem na wewnętrzne bazujące na zasobach wewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak, np. zasoby ludzkie, rzeczowe składniki majątku, własne zaplecze badawczorozwojowe, wiedza i informacje technologiczne oraz czynniki zewnętrzne tworzone przez zasoby otoczenia pozostające do dyspozycji przedsiębiorstwa. Czynniki zewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości to szereg uwarunkowań otoczenia oddziałujących na możliwości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of the enterprise in a constantly changing environment means that companies should make the necessary transformation, meet challenges, and thus anticipate and shape the reality. Each company should be the instigator of continuous change, particularly innovative projects which success depends largely on the mobilization of all employees for creative thinking, action and learning. Today, a company is considered as innovative and competitive, when it possesses the ability to use resources in order to understand the market and results of scientific research, new concepts, ideas and inventions which are expected by consumers due to the high level of modernity. A level and intensity of a entrepreneurial behavior can differ, and they depend on the entrepreneurship potential. The entrepreneurship intensity varies with such conditions as a legal, financial or institutional environment. One should state that a work environment, i.e. resources owned by an enterprise and principles of an enterprising man and his motivation to entrepreneurial activities, determine the entrepreneurship. Accordingly, entrepreneurship development factors can be divided into internal ones, basing on internal resources of an enterprise, such as human resources, substantial elements of a property, an enterprise's own R&D facility, knowledge and information technologies, and external ones, created by environment resources at the enterprise's disposal. External factors of the entrepreneurship development stand for a set of environment conditions impacting an enterprise's potential. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
43--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Barney J., Management of Organizations: Strategy, Structure, Behavior, 1991.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Warszawa 2010.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Katowice 2008.
 • Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Warszawa 2011.
 • Janasz W., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej, [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. idem, Warszawa 2004.
 • Kordos J., Od twierdzenia Jakuba Bernoulliego do współczesnych badań reprezentacyjnych, Wiadomości Statystyczne 2014, nr 3(364).
 • Nijkamp P., Entrepreneurship in a Modern Network Economy, Amsterdam 2000.
 • Oniszczuk-Jastrząbek A., Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Gdańsk 2013.
 • Popławski W., Sudolska A., Zastępowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Rumelt R.P., Theory, Strategy and Entrepreneurship, [w:] Handbook of Entrepreneurship Research. Disciplinary Perspectives, ed. by S.A. Alvarez, R. Agarwal, O. Sorenson ("Springer Science+Business Media" 2005, vol. 2).
 • Sagan A., Analiza satysfakcji i lojalności klientów, [w:] Zastosowania statystyki i data mining, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków 2003.
 • Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2 (20).
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Szreder M., Wybór próby badawczej - aspekt etyczny i naukowy, "Marketing i Rynek" 2012, nr 11.
 • Szreder M., O potrzebie i kierunkach doskonalenia jakości badań sondażowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 10.
 • Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
 • Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii. Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010.
 • The World Competitiveness Yearbook 2001, IMD, Lausanne 2001, www.imd.ch.
 • Ustawa o rachunkowości, z dnia 29 września 1994 roku. Art. 3, pkt. 17.
 • Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M., Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431790

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.