PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 7 | nr 2 | 121--130
Tytuł artykułu

Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Brand as a Source of Competitive Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencja towarzyszy przedsiębiorstwom w każdym sektorze gospodarki. W dobie XXI wieku wszystkie podmioty konkurują ze sobą o uznanie i zaufanie klientów. Jest to trudne wyzwanie zwłaszcza w sektorze usług bankowych. Instytucje te nie są w stanie wyróżnić się na rynku ofertą, ponieważ ta jest zbliżona do oferty konkurencji. Duże bariery wejścia na rynek oraz duża ilość podmiotów, które świadczą usługi podobne do usług banków zagraża tym organizacjom. Obecnie na rynku usług bankowych ważna okazuje się być marka. Odróżnienie się od konkurencji wizerunkiem i przywiązanie klienta do marki to źródła przewagi dla polskich banków. W budowie silnej marki ważną rolę odgrywają takie czynniki jak: komunikacja wewnętrzna firmy, reklama, procesy biznesowe, jakość, relacje z inwestorami czy klientami. Jej budowa jest wyzwaniem dla wielu banków, ponieważ wokół niej musi skupiać się cała strategia przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Competition companies enterprises in every sector of the economy. In the age of twenty-first century all parties compete with each other for recognition and trust of customers. It is a tough challenge especially in the banking services sector. These institutions are not able to stand out in the market offer, because this is similar to competitors. High barriers to entry and a large number of entities that provide services similar to banks threaten these organizations. Currently on the market of banking services is proving to be an important brand. Distinguishing itself from the competition image and brand loyalty is a source of advantage for Polish banks. The building of a strong brand plays an important role such factors as internal communication-on company, advertising, business processes, quality, relations with investors and customers. Its construction is a challenge for many banks, because around it must focus on the whole strategy of the company. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
121--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański, doktorantka
Bibliografia
 • Adamczyk T., Marka jako fundament lojalności konsumenckiej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013.
 • Adamkiewicz Drwiłło H. G, Konkurencyjność przedsiębiorstw - w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Bednarz J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Błaszczyński A., J. Stygares, Słownik pojęć ekonomicznych. Glossary of Economic Terms, Szkoła Zarządzania UJ, Towarzystwo Handlowe "Atlant", Kraków 1995.
 • Czarny. E., System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2013, nr 4.
 • Grzegorczyk. W., Marketing bankowy, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź 2004.
 • Jaworski W. L., Banki polskie - warunki przetrwania, [w:] Finanse: bankowość dźwignie wzrostu gospodarczego, część I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin - Międzyzdroje 1998.
 • Jaworski W. L., Banki w Polsce - wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001.
 • Majewska- Jurczyk B., Jurczyk Z., Polityka konkurencji w Polsce - Wybrane zagadnienia, "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 7.
 • Partner in bussines strategies, Wskaźnik ubankowienia Polaków, http://pbs.pl/x.php/1,1072/Wskaznik-ubankowienia-Polakow-zwalnia.html
 • Pomykało W., Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Portal Fin Dict, 5 sił Portera, http://www.findict.pl/akademia/zarzadzaniestrategiczne/analiza-strategiczna/5-sil-portera
 • Kosiński B., Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, Poltext, Warszawa 1999.
 • Siudek T., Snarski P., Chodera B., Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 100, Warszawa 2013.
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa - budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydanie II, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2004.
 • Szwacka-Mokrzycka J., Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków, Zeszyty naukowe: polityki europejskie - Finanse i Marketing, 2010, nr 4.
 • Tesławski M., Strategia marketingowa - instrukcja budowania silnej marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2015.
 • Urbanek G., Wykorzystanie marki do kreowania wartości w bankach, "Bank i Kredyt", styczeń 2005.
 • Urbanek. G., Siła marki a wyniki finansowe banków, http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_26.pdf
 • Urbanek G., Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.