PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 15--27
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej

Warianty tytułu
In search of new models of international expansion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja, integracja gospodarcza i rewolucja informacyjna to kluczowe procesy, które sprawiły, że pod koniec ubiegłego wieku coraz więcej przedsiębiorstw decydowało się na ekspansję międzynarodową. W ich rozwoju ważną rolę odgrywały zwłaszcza formy kapitałowe, jak greenfield, fuzje i przejęcia. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza formy non-equity, które odgrywają dużą rolę w kreowanych przez korporacje transnarodowe globalnych łańcuchach wartości - następuje wzrost znaczenia kontroli w miejsce własności. Tego typu formy współpracy rozwijają także inne przedsiębiorstwa. Można zaryzykować stwierdzenie, że przedsiębiorstwa stosują wiele różnorodnych form ekspansji międzynarodowej ukierunkowanych z jednej strony na zmniejszenie ryzyka, zaś z drugiej na wzrost ich efektywności poprzez lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb klienta. W efekcie, modele internacjonalizacji należy postrzegać współcześnie jako melanż różnych form tworzących struktury sieciowe, których ocena winna odnosić się do bardziej kompleksowego ich ujęcia. Stąd też celem artykułu jest próba opisu złożoności problemu internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pryzmat komplementarności różnych form ekspansji, ze szczególnym naciskiem na BIZ i formy non-equity, co w dużej mierze podyktowane jest nasileniem instytucjonalizmu w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization, economic integration and information revolution are the key processes that at the end of the last century made more and more companies decide to expand internationally. An important role in their development was played especially by forms of capital, such as greenfield, mergers and acquisitions. Particular attention should be drawn especially to non-equity forms, which play a significant role in global value chains created by transnational corporations - there is a growth in importance of control over ownership. These types of collaboration forms also affect development of other companies. It may be claimed that the companies apply numerous different forms of international expansion, with the aim of lowering the risks on the one hand, and on the other, of increasing their effectiveness through better adaptation to dynamically changing needs of the customer. As a result, currently, the models of internationalization should be seen as a mixture of different forms creating network structures, evaluation of which should be related to their more comprehensive approach. Therefore, this article is an attempt to describe the complexity of the problem of internationalization of enterprises in the framework of complementarity of the various expansion forms, particularly of Foreign Direct Investment (FDI) and non-equity forms, which to a large extent is caused by expansion of institutionalism in the global economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Anderson E., Gatignon H. [1986], Modes of Foreign Entry: a Transaction Cost Analysis and Propositions, "Journal of International Business Studies", No. 3, The Wharton School University of Pennsylvania, Pensylwania.
 • Bremmer I. [2009], State capitalism and the crisis, McKinsey&Company, July.
 • Chesbourg H., Rosenbloom R.S. [2002], The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, Oxford Journal, Vol. 11, No. 3, p. 529-555.
 • Chwistecka-Dudek H., Sroka W. [2008], Alianse strategiczne: problemy teorii i dylematy praktyki, Dąbrowa Górnicza, Uniwersytet w Dąbrowie Górniczej.
 • Dunning J.H. [2006], Towards a new paradigm of development: implications for the determinants of international business, "Transnational Corporations", Vol. 15, No. 1.
 • Dunning J.H., Ludman M. [2008], Institutions and the OLI paradigm of the multinational enterprise, "Asia Pacific Journal of Managemet", No. 25.
 • Duczkowska-Małysz K. [2013], Klient jako determinanta zmian strategicznych, w: Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, M. Duczkowska-Piasecka (red.), Warszawa, Difin, s. 163.
 • Duczkowska-Piasecka M. [2013], Model biznesu - nowe podejście do zarządzania strategicznego, w: Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, M. Duczkowska-Piasecka (red.), Warszawa, Difin, s. 148.
 • Gorynia M. [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • He X., Wei Y. [2013], Export market location decision and performance. The role of external networks and absorptive capacity, "International Marketing Review", Vol. 30, No. 6.
 • Hollensen S. [2007], Global Marketing. A decision-oriented approach, "Financial Times", Prentice Hall.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R. [2010], Podstawy strategii, Warszawa, PWE.
 • Kobonbaev M. [2004], Informal Costs of Doing Business: The Case Study of the Registration and Regulation of Firms in the Kyrgyz Republic, "Central Asian Journal of Management", Economics and Social Research (CENMES), p. 80.
 • Okoński K. [2014] Recepta na sukces w stylu Niemiec? "Przegrać wojnę, a potem ciężko pracować", wywiad D. Kotlińskiego, "Wprost", 13 marca.
 • Pakulska T. [2014], Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw - BIZ czy NEMs?, w: Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Pakulska T. [2010], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, K. Kuciński (red.), Warszawa, Difin, s. 163-168.
 • Pan Y., Tse D.K. [2000], The Hierarchical Model of Market Entry Modes, "Journal of International Business Studies", Vol. 31, No. 4.
 • Poniatowska-Jaksch M., Pakulska T. [2015], Non-Equity Modes as International Busines Strategy, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing.
 • Poniatowska-Jaksch M. [2011], Lokale powiązania korporacji transnarodowych, w: Glokalizacja, K. Kuciński (red.), Warszawa, Difin, s. 225.
 • Poniatowska-Jaksch M. [2015], Światowe trendy w przemyśle - wyzwania dla Polski, w: Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Report [2011], Non-Equity Modes of International Production and Development, World Investment Report 2011, UNCTAD.
 • Report [2015], Reforming International Investment Governance, The World Investment Report 2015, UNCTAD.
 • Root F.R. [1994], Entry Strategies for International Markets, New York, Lexington Books-Maxwell Macmillan International.
 • Schmiemann M. [2007], Inter-enterprise relations in selected economic activities, "Statistics in Focus", No. 57, Eurostat.
 • TTI [2014], State of Power, The Transnational Institute, Amsterdam.
 • Zorska A. [2000], Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431822

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.