PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 35--45
Tytuł artykułu

Nowy Pragmatyzm jako fundament polityki rozwoju społeczno-gospodarczego

Warianty tytułu
The New Pragmatism as a foundation for socio-economic development policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest głosem w dyskusji nad obecnym stanem teorii ekonomicznej oraz kierunkiem jej rozwoju w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Poglądy na temat myśli ekonomicznej, podobnie jak kształtu gospodarki rynkowej, są dalekie od spójności. Wraz z procesami zachodzącymi w gospodarce wolnorynkowej ewoluuje również ekonomia. Transformacji ulega nie tylko postrzeganie teorii ekonomii jako nauki, lecz również rosną oczekiwania wobec praktycznej roli myśli ekonomicznej w stabilizacji zróżnicowanej gospodarki światowej. Zacieranie się granic między gospodar-kami narodowymi wymaga w coraz większym stopniu podejścia interdyscyplinarnego. Jaki powinien być kierunek ekonomii przyszłości? Czy ekonomia umiaru Nowego Pragmatyzmu wpisuje się w ideę rozwoju zrównoważonego? (abstrakt oryginalny)
EN
The Article is a voice in the discussion on the present state of the economic theory and the direction of its development in the context of the concept of sustainable socio-economic development. The views on the economic thought, as well as on the shape of the market economy, are far from being consistent. Together with the processes ongoing in the free market economy, economics evolves as well. Not only perception of the theory of economics as a science transforms, but also expectations concerning practical role of the economic thought in the stabilization of the diversified global economy grow. Blurring of the boundaries between national economies requires further interdisciplinary approach. What should be the direction of economics of the future? Does economics of moderation of the New Pragmatism constitute a part of the idea of sustainable development? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bałtowski M. [2015], Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki , "Ekonomista", nr 5.
 • Bartkowiak R. [2010], Współczesne teorie ekonomiczne, "Rocznik Nauk Rolniczych", t. 97(2).
 • Bremmer I. [2011], The End of the Free Market. Who Wins the War Between Corporations and States, New York, Penguin.
 • Coase R.H. [1993], The Nature of the Firm: Influence, in: The Nature of the Firm. Origins, Evolution, and Development, O. Williamson, S. Winter (eds.), Oxford, Oxford University Press.
 • Dembiński P.H. [2011], Finanse po zawale, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 • Dobrzański G. [1993], Ekologiczne podstawy i zasady gospodarowania, Białystok, Wydawnictwo Filii U W.
 • Fitoussi J.-P., Stiglitz J.E., Sen A. [2008], Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, July.
 • Fukuyama F. [2010], Koniec pewnej historii, "Polityka", 18 października.
 • Galbraith J.K. [2008], Wróżbici ekonomii, "Wprost", 21-28 grudnia, s. 60.
 • Galbraith J.K. [2011], Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Warszawa, PTE.
 • Hardt Ł. [2012], Problemy realistyczności założeń w ekonomii, "Ekonomista", nr 1.
 • Hodgson G.M. [2009], The Great Crash of 2008 and the Reform of Economics, "Cambridge Journal of Economics", No. 33.
 • Human Development Report [2014], http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf, dostęp 12/05/2015.
 • Keynes J.M. [2013], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa, PWN.
 • Kołodko G.W. [1986], Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, Warszawa, PWN.
 • Kołodko G.W. [2010], Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista", nr 1.
 • Kołodko G.W. [2011], Wędrujący świat, Warszawa, Prószyński i S-ka.
 • Kołodko G.W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa, Prószyński i S-ka.
 • Kołodko G.W. [2014], Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Warszawa, Poltext.
 • Koźmiński A.K. [2008], Ekonomia a inne nauki społeczne, "Master of Business Administration", nr 1.
 • Krugman P. [2009], How Did Economists Get It So Wrong?, "The New York Times", September 2.
 • Kronenberg J., Bergier T. [2010], Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków, Fundacja Sendzimira.
 • Kudlińska-Sadłocha E. [2013], Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w dokumentach i rzeczywistości Unii Europejskiej, w: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Warszawa, PTE.
 • Kukliński A. [2009], Polonia Quo Vadis?, "Biuletyn PTE", nr 6.
 • Lawson T. [2009], The current economic crisis: its nature and the course of academic economics, "Cambridge Journal of Economics", No. 33.
 • Marks K. [1972], Krytyka Programu Gotajskiego, w: MED, t. 19, Warszawa, KiW.
 • Mączyńska E. [2011], Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków, nr 9.
 • Mączyńska E., Sadowski Z. (red.) [2008], O kształtowaniu ładu gospodarczego, Warszawa, PTE.
 • Mączyńska E., Wilkin J. (red.) [2010], Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Warszawa, PTE.
 • North D.C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
 • ONZ [1987], Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, dostęp 4/05/2015.
 • ONZ [2009], Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System, September.
 • Ratajczak M. [2008], Dylematy współczesnej ekonomii, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków, nr 6.
 • Rouba H. [2001], Rozwój regionalny, a ochrona środowiska, w: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem wsi, miast i regionów, T. Markowski, D. Stawasz (red.), Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 • Roubini N., Mihm S. [2011], Ekonomia kryzysu, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Sadowski Z. [2010], Współczesna gospodarka rynkowa, a nauka ekonomii, Warszawa, PTE.
 • Samuelson P., Nordhaus A., William D. [2012], Ekonomia, Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
 • Sedlaćek T. [2012], Ekonomia dobra i zła, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 • Sedlaćek T. [2015], wypowiedź podczas European Executive Forum, Warszawa, 10 kwietnia 2015.
 • Sen A. [2002], Rozwój i wolność, Poznań, Zysk i S-ka.
 • Smith A. [2007], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa, PWN.
 • Stankiewicz W. [2010], O kondycji myśli ekonomicznej: kilka refleksji, "Rocznik Nauk Rolniczych", nr 97(2).
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P. [2013], Błąd pomiaru, Warszawa, PTE.
 • Stiglitz J.E. [2010], Freefall. Jazda bez trzymanki, Warszawa, PTE.
 • Szymański W. [2009], Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Warszawa, Difin.
 • Szymański W. [2015], Świat i Polska wobec wyzwań, Warszawa, Difin.
 • Żyżyński J. [2009], Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, "Ekonomista", nr 2.
 • Żyżyński J. [2010], Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji, w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, G .W. Kołodko, (red.), Warszawa, Poltext.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171431856

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.